• chanhungphatgiao
 • vandaptusinh
 • tranhducphat
 • benthayhocdao
 • thanhanhniem3
 • lailamtoduong1
 • khatthuc1
 • amthat3
 • ttl3
 • thanhanhniem1
 • phattuvandao3
 • amthat1
 • vandao2
 • phattuvandao1
 • amthat2
 • tinhtoa2
 • toduongtuyetson
 • lopbatchanhdao
 • tamthuphattu
 • tinhtoa1
 • ttl1
 • quetsan
 • ThayTL
 • daytusi
 • thanhanhniem2
 • huongdantusinh
 • Thầy Thông Lạc viết sách
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Tranh đức Phật
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc lai lâm tổ đường
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc tại Hòn Sơn Thánh Tích
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc vấn đáp đạo cho các Phật tử
 • Am thất
 • Thầy Thông Lạc giảng đạo cho các Phật tử
 • Phật tử vấn đạo Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Tổ đường Tuyết Sơn
 • Thầy Thông Lạc trả lời tâm thư Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc quét dọn sân
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy tu sĩ
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy cho các tu sinh
In bài này

TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC, MỘT BẬC THẦY MẪU MỰC

Lượt xem: 7854

(Kính dâng Thầy nhân ngày sinh nhật lần thứ 79 – 17/9/2006)

Thầy Chúng Con, Một Bậc Thầy Mẫu Mực
Thầy luôn sống trong Giới Đức thật vẹn toàn
Thầy ung dung đi đứng thanh thản nhẹ nhàng
Thầy dạy bảo dịu dàng … Uống ăn thư thả

--o0o--

Thầy chúng con một Bậc Thầy thật cao cả
Thầy suốt thông nhân quả nên từ bi với tất cả muôn loài
Thầy luôn dùng Thân Giáo làm gương Hạnh để sáng soi
Thầy hỷ xả với tất cả những ai vô ơn bội bạc

--o0o--

Thầy chúng con một Bậc Thầy giải thoát
Thầy sống trong niềm an lạc suốt đêm ngày
Thầy bằng lòng tùy thuận mọi nghịch cảnh bủa vây
Thầy nhẫn nhục đủ đầy như gương hạnh Phật.

--o0o--

Thầy chúng con một Bậc Thầy chơn chất
Thầy luôn đem an vui đến vạn vật muôn loài
Thầy dạy: Không làm khổ mình, khổ người – khổ cả hai
Thầy dựng lại nền đạo đức nhân quả sơ khai thời Phật

--o0o--

Thầy chúng con một Bậc Thầy chánh trực
Thầy luôn bảo ban đạo đức khắp quần sanh
Thầy không màng đến lợi dưỡng thanh danh
Thầy chỉ mong sao chúng sanh sớm giác ngộ

--o0o--

Thầy chúng con Bậc Thầy sống giản đơn tiết độ
Từ miếng ăn áo mặc đến chỗ làm việc nghỉ ngơi
Chưa bao giờ thấy Thầy ăn hay ngủ phi thời
Thầy luôn sống một đời thanh liêm cần kiệm

--o0o--

Thầy chúng con một Bậc Thầy quí hiếm
Ở thời đại kim tiền này khó kiếm được ai thay
Thầy chú giải kinh làm Phật sự suốt tháng ngày
Mỗi đêm Thầy chỉ nghỉ ngơi chừng một vài tiếng

--o0o--

Thầy chúng con Bậc Thầy Chánh Tri Kiến
Thầy luôn thiện xảo và quyền biến để độ sanh
Dẫu những ai đã bao lần gây sóng gió lộng hành
Đứng đầu sóng Thầy chuyển bạo hành thành duyên phúc

--o0o--

Thầy chúng con một Bậc Thầy luôn tri túc
Thầy sống rất bình dân & xả ly ngũ dục hoàn toàn
Chỉ bộ đồ nâu đôi dép mủ một chiếc áo tràng
Mang bình bát Thầy dọc ngang độ sanh khắp cõi

--o0o--

Thầy chúng con Bậc Hiền Nhân Thánh Tăng cứng cỏi
Như Tê Ngưu dám nói việc sai trái cả khối Đại thừa
Thầy chỉ những điều tà tưởng mê tín truyền từ ngàn xưa
Khai Chánh kiến dẫn đưa người tu vào đường Chánh Đạo

--o0o-- 

Thầy chúng con Bậc Long Tượng chấn hưng lại Phật giáo
Mấy ngàn năm Phật Đạo đã bị đa thần hóa Bà La Môn
Và nền đạo đức nhân bản nhân quả của Đạo Phật bị vùi chôn
Dùng Tam minh Thầy quan sát linh hồn siêu hình không thật có

--o0o--

Thầy chúng con là Sư Tử Vương dám bác bỏ thế giới siêu hình
Thầy dìu dắt nhân sinh biết nhìn vào những gì rất thực tế
Chỉ Lý Chơn Tứ Đế – Giới, Định, Tuệ để thoát khổ luân hồi
Thầy đã thế độ bao người tu nổi trôi nơi Thiền Vô Sắc Tưởng

--o0o--

Thầy chúng con là Hải Đạo Sư Thuyền Trưởng
Cầm Hải Bàn định hướng cho vô số Thiền Sinh
Và cứu kẻ đang đắm đuối nơi biển văn minh ảo tưởng
Thầy trao phao rồi ân cần chỉ phương hướng tự bơi về

--o0o--

Thầy chúng con Đấng Đại Hùng giáng Pháp vũ giải mê
Là Từ Mẫu ban Cam lộ vỗ về đàn con mau tỉnh mộng
Ngôn và Hạnh - Tri và Hành nơi Thầy như Hình với Bóng
Chưa bao giờ Thầy Hành Sống để lợi ích cho riêng mình

--o0o--

Thầy chúng con Bậc Minh Sư luôn tận tình tiếp dẫn người tu
Và sẵn sàng ban Pháp nhũ cho những ai cần học hỏi công phu
Thầy đã ra công biên soạn sách dạy tu làm Người làm Thánh
Để đạo đức làm người được cứu cánh vượt trội vật chất sắc thinh

--o0o--

Thầy chúng con Bậc Vô Ngại tuổi tám mươi lại rành vi tính ấn in
Đem ứng dụng internet vào việc độ sinh khắp hành tinh nhân loại
Thầy là bộ “Đại Tự Điển Bách Khoa Đa Năng Biết Nói”
Thầy là “Bảo Sở Vô Giá” của cả nhân loại trên khắp hành tinh

--o0o--

Những Ai Muốn Làm Chủ: Bịnh - Lão - Tử - Sinh
Nên Đến Xin Thưa Hỏi Pháp Tu Nơi Đức Thầy.

--o0o--

Thầy chúng con Bậc Pháp Vương đẩy lùi tứ khổ chứng ngộ Tam minh
Thầy luôn dắt những ai quyết làm chủ tử sinh đưa về nhà Chánh giác
Thầy chưa bao giờ tự xưng mình là Bồ Tát hay Duyên Giác Thiền Sư
Nhưng ngôn hạnh & lòng từ ở Thầy đem so với Giới Kinh thì không trái

--o0o--

Thầy chúng con là Bậc Hiền Nhân, là Nhà Thông Thái
Là Thánh Tăng Đương Đại ở đầu Thiên Niên Kỷ Văn Minh
Thầy rõ thấu Tam thiên, xuyên Địa phủ & làm chủ được tử sinh
Thầy thấu suốt Ba Mươi Bảy Pháp Hành, Tám Đường Chánh Đạo

--o0o--

Thầy chúng con Bậc Độc Giác chứng Tứ Thiền Phật Giáo
Là người tu thành thạo Bát Định và Tứ Quả Sa Môn
Thầy biết rõ Tổ Sư nào đã âm mưu vùi chôn Phật Giáo
Và Thầy đã đụng nồi gạo của Đại Thừa Tối Thượng Thiền Tông

--o0o--

Thầy chúng con là Bần Tăng, hạnh tam y nhứt bát tay không
Nhưng vẫn từ bi với kẻ ham lợi dưỡng cuồng ngông phá giới
Thầy luôn trông đợi Phú Tăng danh lợi mau quay lại tu chơn
Thầy là Bậc Đại Nhân chỉ biết ban ân không phân bỉ thử

--o0o--

Thầy chúng con đối trước kẻ dữ cũng như Người hiền
Thầy vẫn bình đẳng yêu thương luôn Bất Động Tâm Thiền
Dẫu biết đó là tà đạo giả dạng tu hiền vào quậy phá Thiền môn
Nhưng Thầy vẫn luôn từ bi ôn tồn nhủ khuyên và cảm hóa

--o0o--

Thầy chúng con là Nhà Đạo Đức, Nhà Nhân Văn – Quá mẫu mực
Đã ban cho loài người cả kho tàng Tri thức – Đạo đức Nhân sinh
Thầy là Người song toàn cả Văn Võ và bát lãm Kim Cổ Sử Kinh
Và nhìn xuyên suốt mọi cản ngăn nơi không gian thời gian không chi phối

--o0o--

Thầy chúng con Nhà Sư Phạm dạy Bát Chánh Đạo Vô Lậu đầu tiên
Vạch giáo trình: Tám lớp - ba cấp Tu học đến Tứ Quả Thánh Hiền
Và hướng dẫn Ba Bảy Pháp Hành Thiền Chánh Tông Phật Giáo
Để đưa người Tu Chứng Đạo làm chủ: Sanh, lão, bịnh, tử hiện tiền

--o0o--

Chúng con Tôn Vinh Hành Trạng gian khổ độ sanh của Bậc Thánh Hiền
Mà chưa kể nỗi truân chuyên của Thầy là một việc làm thiếu sót
Chúng con mong Đức Thầy từ bi thương xót: Sống với đám “Thợ Săn”
Và hàng Phàm Tăng chúng con thật khó lòng hiểu được Thánh Ý!

--o0o--

Cúi xin Thầy hoan hỷ, vì chưa thể ghi như ý “Hành Trạng Sử Ký Thầy”
Ở thời điểm này còn gay cấn, chỉ ghi trăm câu kính cẩn, con xin dừng!!...

--o0o--

Lo Chuyên Cần Tu Tập
Lập Đức Chờ Thắng Duyên
Sẽ Biên Đủ Sử Thầy
Nay Ngày Sinh Đức Thầy
Hiện Tiền Chúng Con Đây
Vắng bóng Thầy, hứa nguyện:
Sám hối những lỗi lầm
Luôn xả tâm hành thiện
Ước nguyện sống như Thầy
Không tạo gây lỗi nhỏ
Để làm khổ mình, người
Rải lòng từ niềm vui
Mong muôn loài bình an
Xin Thầy trụ thế gian
Dài lâu không nhập diệt
Chúng con nguyện tha thiết
Học Chánh Pháp Thầy trao
Dẫu đang ở nơi nào
Cũng hành trì miên mật
Như gần Phật, gần Thầy
Chúng con hiện tiền đây
Hướng lạy Thầy: ba lạy …

(Chơn Như, mùa thu Bính Tuất 2006 - Phật Tử chúng con xin Kính Bái)

Đang có 20 khách và không thành viên đang online

Lượt xem
451
Các bài viết
1441
Số lần xem các bài viết
9062781