• lailamtoduong1
 • ttl3
 • tinhtoa2
 • daytusi
 • thanhanhniem3
 • thanhanhniem2
 • ttl1
 • thanhanhniem1
 • benthayhocdao
 • phattuvandao3
 • huongdantusinh
 • phattuvandao1
 • tinhtoa1
 • lopbatchanhdao
 • quetsan
 • amthat2
 • tranhducphat
 • khatthuc1
 • chanhungphatgiao
 • vandaptusinh
 • tamthuphattu
 • amthat1
 • ThayTL
 • vandao2
 • toduongtuyetson
 • amthat3
 • Thầy Thông Lạc lai lâm tổ đường
 • Thầy Thông Lạc tại Hòn Sơn Thánh Tích
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy tu sĩ
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc vấn đáp đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy cho các tu sinh
 • Phật tử vấn đạo Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc quét dọn sân
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Tranh đức Phật
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc viết sách
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc trả lời tâm thư Phật tử
 • Am thất
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc giảng đạo cho các Phật tử
 • Tổ đường Tuyết Sơn
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực

Thời Khóa Tu Tập Theo Thời Đức Phật

Thời khóa biểu tu tập một ngày đêm của chúng Tỳ khưu trong thời Đức Phật còn tại thế (được ghi lại trong kinh bộ Nikaya, do Hoà Thượng Minh Châu dịch từ chữ Pali). 

Nhờ thực hành thời khóa biểu này và tu tập theo Pháp do đức Phật dạy mà chúng tỳ kheo đã chứng đắc tâm vô lậu.