• amthat3
 • benthayhocdao
 • vandao2
 • tamthuphattu
 • vandaptusinh
 • ttl3
 • khatthuc1
 • tranhducphat
 • amthat2
 • toduongtuyetson
 • thanhanhniem1
 • thanhanhniem3
 • tinhtoa1
 • amthat1
 • lailamtoduong1
 • chanhungphatgiao
 • lopbatchanhdao
 • huongdantusinh
 • thanhanhniem2
 • ThayTL
 • tinhtoa2
 • phattuvandao1
 • daytusi
 • phattuvandao3
 • quetsan
 • ttl1
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc giảng đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc trả lời tâm thư Phật tử
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc tại Hòn Sơn Thánh Tích
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Tranh đức Phật
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Tổ đường Tuyết Sơn
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Am thất
 • Thầy Thông Lạc lai lâm tổ đường
 • Thầy Thông Lạc viết sách
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy cho các tu sinh
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Phật tử vấn đạo Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy tu sĩ
 • Thầy Thông Lạc vấn đáp đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc quét dọn sân
 • Thầy Thông Lạc

Phật Giáo Có Đường Lối Riêng

Phật giáo là chân lý của loài người, nó có đường lối tu tập riêng hoàn toàn độc lập và thực tế trong cuộc sống; không theo, không pha trộn tôn giáo nào cho nên không có tôn giáo nào giống Phật giáo.

Sách giảng rõ cách Đức Phật tu chứng đạo ngày xưa mà ngày nay những ai muốn chứng Đạo của Phật giáo thì phải theo tu học với người đã thật sự chứng đạo.

Nhà Xuất Bản Tôn Giáo Hà Nội, năm 2010.