• phattuvandao3
 • tinhtoa1
 • vandao2
 • amthat2
 • vandaptusinh
 • daytusi
 • lopbatchanhdao
 • tamthuphattu
 • tinhtoa2
 • thanhanhniem1
 • chanhungphatgiao
 • thanhanhniem3
 • phattuvandao1
 • amthat1
 • quetsan
 • benthayhocdao
 • khatthuc1
 • thanhanhniem2
 • amthat3
 • ttl1
 • huongdantusinh
 • ThayTL
 • tranhducphat
 • lailamtoduong1
 • toduongtuyetson
 • ttl3
 • Thầy Thông Lạc vấn đáp đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc giảng đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy tu sĩ
 • Thầy Thông Lạc trả lời tâm thư Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc viết sách
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Phật tử vấn đạo Thầy Thông Lạc
 • Am thất
 • Thầy Thông Lạc quét dọn sân
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy cho các tu sinh
 • Thầy Thông Lạc
 • Tranh đức Phật
 • Thầy Thông Lạc lai lâm tổ đường
 • Tổ đường Tuyết Sơn
 • Thầy Thông Lạc tại Hòn Sơn Thánh Tích

Những Lời Gốc Phật Dạy

Trưởng Lão Thích Thông Lạc đã thực hành tu tập và đạt được kết quả làm chủ sự sống chết của mình theo những lời dạy ngày xưa của Đức Phật Sakya Gotama, được ghi lại trong các bộ kinh Nguyên Thủy Nikaya. Do thấy những lời dạy này của Phật đúng như thật nên hôm nay Trưởng Lão, qua kinh nghiệm tu tập của bản thân, giảng giải một số điều cần thiết cho những ai muốn tu giải thoát đúng theo lời dạy của Phật.

Nhà Xuất Bản Tôn Giáo Hà Nội, năm 2011.


NLGPD-Bia-T01 NLGPD-Bia-T02 NLGPD-Bia-T03 NLGPD-Bia-T04