• thanhanhniem3
 • quetsan
 • ThayTL
 • lopbatchanhdao
 • tinhtoa1
 • chanhungphatgiao
 • thanhanhniem1
 • ttl3
 • benthayhocdao
 • lailamtoduong1
 • amthat3
 • amthat1
 • phattuvandao3
 • toduongtuyetson
 • tranhducphat
 • thanhanhniem2
 • tamthuphattu
 • vandaptusinh
 • tinhtoa2
 • phattuvandao1
 • ttl1
 • huongdantusinh
 • khatthuc1
 • amthat2
 • vandao2
 • daytusi
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc quét dọn sân
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc viết sách
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc tại Hòn Sơn Thánh Tích
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc lai lâm tổ đường
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Am thất
 • Thầy Thông Lạc vấn đáp đạo cho các Phật tử
 • Tổ đường Tuyết Sơn
 • Tranh đức Phật
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc trả lời tâm thư Phật tử
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Phật tử vấn đạo Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy cho các tu sinh
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc giảng đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy tu sĩ

Lịch Sử Chùa Am

Ngày xưa Chùa Am được làm bằng tre lau nghèo nàn, nhưng hôm nay có nhiề̀u thay đổi, được xây dựng nhiều am thất bằng vật liệu gạch đá dùng cho các tu sinh tu học.... Nhưng hình ảnh Chùa Am vẫn còn ghi đậm nét trong ký ức nhiều người... Ngày nay nơi đây đào tạo nhiều người sống có đạo đực không làm khổ mình, không làm khổ người... Nơi đây cũng dạy cho con người tập luyện làm chủ bốn sự sanh già bếnh chết của mình...

Nhà Xuất Bản Tôn Giáo Hà Nội, năm 2010.