• amthat1
 • daytusi
 • toduongtuyetson
 • amthat3
 • amthat2
 • chanhungphatgiao
 • thanhanhniem1
 • tinhtoa2
 • ttl1
 • tranhducphat
 • vandao2
 • vandaptusinh
 • thanhanhniem2
 • ttl3
 • tinhtoa1
 • phattuvandao1
 • phattuvandao3
 • ThayTL
 • thanhanhniem3
 • lopbatchanhdao
 • lailamtoduong1
 • tamthuphattu
 • khatthuc1
 • benthayhocdao
 • quetsan
 • huongdantusinh
 • Am thất
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy tu sĩ
 • Tổ đường Tuyết Sơn
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc viết sách
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc
 • Tranh đức Phật
 • Thầy Thông Lạc giảng đạo cho các Phật tử
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc tại Hòn Sơn Thánh Tích
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Phật tử vấn đạo Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc vấn đáp đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc lai lâm tổ đường
 • Thầy Thông Lạc trả lời tâm thư Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc quét dọn sân
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy cho các tu sinh

Muốn Chứng Đạo Phải Tu Pháp Môn Nào?

Trong đạo Phật có 37 pháp môn tu tập, nhưng để được giải thoát thì không ngoài pháp môn Thân Hành Niệm vì trong đó có đủ 37 pháp môn tùy theo đặ̣c tướng mỗi người mà tu tập.

Sách liệt kê đủ các thân hành nội là Định Niệm Hơi Thở với 19 đề mục, và thân hành ngoại là các hành động đi, đứng, nằm, ngồi, . . . cho đến ý thức tư duy quán xétchứng nhập bốn Thánh Định cùng các lợi ích to lớn khi tu tập đúng pháp thân hành niệm.

Nhà Xuất Bản Tôn Giáo Hà Nội, năm 2010.