• toduongtuyetson
 • amthat3
 • quetsan
 • thanhanhniem3
 • ttl3
 • tinhtoa1
 • huongdantusinh
 • chanhungphatgiao
 • khatthuc1
 • tranhducphat
 • vandao2
 • vandaptusinh
 • lopbatchanhdao
 • benthayhocdao
 • amthat2
 • ThayTL
 • phattuvandao1
 • tinhtoa2
 • amthat1
 • ttl1
 • thanhanhniem1
 • lailamtoduong1
 • phattuvandao3
 • thanhanhniem2
 • daytusi
 • tamthuphattu
 • Tổ đường Tuyết Sơn
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc quét dọn sân
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc tại Hòn Sơn Thánh Tích
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy cho các tu sinh
 • Thầy Thông Lạc viết sách
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Tranh đức Phật
 • Thầy Thông Lạc giảng đạo cho các Phật tử
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc
 • Phật tử vấn đạo Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Am thất
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc lai lâm tổ đường
 • Thầy Thông Lạc vấn đáp đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy tu sĩ
 • Thầy Thông Lạc trả lời tâm thư Phật tử

Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo

Sách liệt kê 37 pháp tu tập của Phật giáo, giúp cho người tu chứng đạo là sự làm chủ sanh, già, bệnh chết.

Người nào muốn tu làm chủ sanh, già, bệnh chết, giải thoát bốn sự đau khổ của con người thì cần học những giải thích rõ ràng và cần thiết trong sách này trước khi bước vào đường tu.

Nhà Xuất Bản Tôn Giáo Hà Nội, năm 2010.