• tinhtoa1
 • thanhanhniem2
 • thanhanhniem3
 • phattuvandao1
 • phattuvandao3
 • amthat3
 • amthat2
 • lailamtoduong1
 • ttl3
 • ttl1
 • ThayTL
 • amthat1
 • chanhungphatgiao
 • tinhtoa2
 • khatthuc1
 • benthayhocdao
 • lopbatchanhdao
 • toduongtuyetson
 • thanhanhniem1
 • tranhducphat
 • vandaptusinh
 • quetsan
 • daytusi
 • tamthuphattu
 • vandao2
 • huongdantusinh
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Phật tử vấn đạo Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc vấn đáp đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc lai lâm tổ đường
 • Thầy Thông Lạc tại Hòn Sơn Thánh Tích
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc
 • Am thất
 • Thầy Thông Lạc viết sách
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Tổ đường Tuyết Sơn
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Tranh đức Phật
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc quét dọn sân
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy tu sĩ
 • Thầy Thông Lạc trả lời tâm thư Phật tử
 • Thầy Thông Lạc giảng đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy cho các tu sinh
In bài này

Mục Lục Giáo Án Tu Đạo Phật

Lượt xem: 11453

TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
GIÁO ÁN TU ĐẠO PHẬT


(Tỳ khưu Từ Quang lập mục lục này khi biên tập giáo án do Trưởng lão giảng)MỤC LỤC GIÁO ÁN TU ĐẠO PHẬT


TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC DẶN TRƯỚC KHI GIẢNG GIÁO ÁN
SƠ LƯỢT GIÁO ÁN TU ĐẠO PHẬT
I.- GIAI ĐOẠN CƯ SĨ ĐẠO PHẬT
1. DUYÊN PHẬT PHÁP
2. ĐỔI NGHỀ NGHIỆP
3. LÒNG TIN
II.- GIAI ĐOẠN XUẤT GIA
1.- XUẤT GIA
2.- DỨT BỎ NHỮNG GÌ CẦN DỨT BỎ
3.- OAI NGHI NGƯỜI TU SĨ
4.- GIỚI LUẬT TU SĨ
5.- BỐN CHÁNH CẦN
6.- TU TẬP CÁC LOẠI ĐỊNH KHÁC
I.- GIAI ĐOẠN CƯ SĨ ĐẠO PHẬT
I.- GIỚI LUẬT CƯ SĨ
1- NHỮNG GÌ CẦN THÔNG SUỐT
2. NHỮNG GÌ CẦN THÔNG HIỂU
3. NHỮNG GÌ CẦN TRAU DỒI
4. NHỮNG GÌ CẦN DỨT BỎ
5. NHỮNG GÌ CẦN TU TẬP
VÌ ĐÂU CÓ SỰ SAI KHÁC TRONG XÃ HỘI?
1. NGHIỆP: LÝ DO YỂU TỬ HAY TRƯỜNG THỌ
2. NGHIỆP: LÝ DO CỦA BỆNH ĐAU HAY KHỎE MẠNH
3. NGHIỆP: LÝ DO NGƯỜI XẤU HAY XINH ĐẸP
4. NGHIỆP: LÝ DO CÓ QUYỀN THẾ
5. NGHIỆP: LÝ DO CỦA GIÀU HAY NGHÈO
6. NGHIỆP: LÝ DO CỦA HẠ LIỆT HAY CAO SANG
II.- PHÁP TU CƯ SĨ
A.- THẬP THIỆN
A.- GIỚI THIỆU THẬP THIỆN
B.- NỘI DUNG THẬP THIỆN
PHẦN 1: THÂN
PHÂN 2: MIỆNG
PHẦN 3: Ý
C.- ĐỨC HẠNH THẬP THIỆN
1.- SÁU ÁC HẠNH KHÔNG NÊN CÓ
2.- BỐN LOẠI OAN GIA CẦN TRÁNH
4.- HẠNG NGƯỜI CÓ LÒNG TỪ MẪN
5.- HẠNG NGƯỜI ÍCH LỢI
6.- HẠNG ĐỒNG SỰ
D.- THẬP THIỆN THEO SÁU PHƯƠNG
E.- NHỮNG PHẨM HẠNH ĐẶC BIỆT
F.- NGƯỜI CƯ SĨ CẦN PHẢI BIẾT
Bài đọc thêm 1: GƯƠNG ĐỒNG TU TRONG TU VIỆN
Bài đọc thêm 2: THẦY THIỆN THUẬN và MINH TÔNG TRÌNH BÀY SỰ TU TẬP
B.- TỨ VÔ LƯỢNG TÂM
THÀNH PHẦN VÀ HÀNH TƯỚNG CỦA TỨ VÔ LƯỢNG TÂM
A.- TRAU DỒI TÂM TỪ VÔ LƯỢNG
B.- TRAU DỒI TÂM BI VÔ LƯỢNG
C.- TRAU DỒI TÂM HỶ VÔ LƯỢNG
D.- TRAU DỒI TÂM XẢ VÔ LƯỢNG
1.- XẢ TÂM SẮC DỤC
2.- XẢ TÂM TIỀN BẠC, CỦA BÁU
3.- XẢ TÂM DANH
4.- XẢ TÂM THAM ĂN
5.- XẢ TÂM NGỦ
C.-- TỨ CHÁNH CẦN
PHẦN 1
PHẦN 2
PHẦN 3
PHẦN 4
BÀI KỆ.
D.- ĐỊNH CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC
E..- ĐỊNH VÔ LẬU
III.- KẾT LUẬN LỘ TRÌNH THỨ NHẤT
Bài đọc thêm 3: BỐN CHÂN LÝ VI DIỆU
II.- GIAI ĐOẠN XUẤT GIA
Phần thứ nhất: GIỚI HẠNH CỦA NGƯỜI TU SĨ
Phần thứ hai: GIỚI ĐỨC CỦA NGƯỜI TU SĨ
Phần thứ ba: GIỚI TUỆ CỦA NGƯỜI TU SĨ
Bài đọc thêm 4: DIỆT THỌ TƯỞNG ĐỊNH
Phần 10 PHÁP
Phần 20 PHÁP
Phần 30 PHÁP
I.- GIỚI BỔN PATIMOKKHA
1./ GIỚI THIỆU GIỚI BỔN PATIMOKKHA
2./ THỌ TAM QUY - NGŨ GIỚI
3./ SA DI – SA DI NI
4./ SINH HOẠT SA DI
Bài đọc thêm 5: KHÔNG NGHE ÂM THANH. TỈNH THỨC TRONG KHI NGỦ
Bài kinh ƯỚC NGUYỆN
II.- CON ĐƯỜNG TU CỦA ĐẠO PHẬT THEO GIỚI BỔN PATIMOKKHA
1.- NGUYÊN KHỞI CỦA TỲ KHEO VÀ TỲ KHEO NI
2.- THÂN PHẬN TỲ KHEO VÀ TỲ KHEO
3.- GIỚI CỦA TỲ KHEO - TỲ KHEO NI
4.- PHÉP SÁM HỐI CỦA TỘI ĐỘT KIẾT LA.
5.- CHỦNG LOẠI CỦA GIỚI LUẬT TĂNG NI
6.- 4 GIỚI TRIỆT KHAI
7.- 13 TỘI TĂNG TÀNG
8.- 2 GIỚI BẤT ĐỊNH
9.- 30 GIỚI XẢ ĐỌA
10.- 90 TỘI ĐỌA
11.- 4 GIỚI HỐI QUÁ
12.- 100 GIỚI CHÚNG HỌC
13.- 7 GIỚI DIỆT TRÁNH
III.- KẾT LUẬN VỀ GIỚI BỔN
Bài đọc thêm 6: TRẢ LỜI CÔ AN TỊNH
Bài đọc thêm 7: RÈN LUYỆN TÂM KHÔNG SỢ HÃI
BỐN PHÁP KHÓ THỂ NHẬP, CẦN TU TẬP, CẦN THẮNG TRI
1.- BỐN PHÁP RẤT KHÓ THỂ NHẬP
2.- BỐN PHÁP CẦN ĐƯỢC TU TẬP
3.- BỐN PHÁP CẦN ĐƯỢC THẮNG TRI
BÀI KINH JIVAKA. (Kinh Trung Bộ 2, số 55)
BÀI KINH RATTHAPÀLA (Kinh Trung Bộ 2, số 82)
Bài đọc thêm 8: VẤN ĐỀ TAM MINH
Bài đọc thêm 9: VIỆC CHẤN HƯNG LẠI PHẬT GIÁO
GIỚI HÀNH
1.- GIỚI HÀNH VỀ ĂN UỐNG
2.- GIỚI HÀNH TỨ BẤT HOẠI TỊNH
A.- GIỚI HÀNH NIỆM PHẬT
Bài đọc thêm 10: TRẢ LỜI CHO THẦY THIỆN THUẬN
Bài đọc thêm 11: TRẢ LỜI CHO TU SINH
B.- GIỚI HÀNH NIỆM PHÁP
Bài đọc thêm 12: BẢNG TÓM TẮT TU THEO ĐẠO PHẬT
Bài đọc thêm 13: LỜI DẠY CUỐI HẠ 1997

Đang có 50 khách và không thành viên đang online

Lượt xem
451
Các bài viết
1441
Số lần xem các bài viết
9062945