• lopbatchanhdao
 • phattuvandao1
 • khatthuc1
 • ThayTL
 • amthat2
 • tinhtoa2
 • vandaptusinh
 • thanhanhniem2
 • tranhducphat
 • tinhtoa1
 • thanhanhniem3
 • phattuvandao3
 • ttl1
 • amthat1
 • benthayhocdao
 • ttl3
 • huongdantusinh
 • vandao2
 • quetsan
 • chanhungphatgiao
 • lailamtoduong1
 • tamthuphattu
 • thanhanhniem1
 • toduongtuyetson
 • amthat3
 • daytusi
 • Phật tử vấn đạo Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Tranh đức Phật
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc vấn đáp đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc
 • Am thất
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc tại Hòn Sơn Thánh Tích
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy cho các tu sinh
 • Thầy Thông Lạc giảng đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc quét dọn sân
 • Thầy Thông Lạc viết sách
 • Thầy Thông Lạc lai lâm tổ đường
 • Thầy Thông Lạc trả lời tâm thư Phật tử
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Tổ đường Tuyết Sơn
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy tu sĩ
 1. Mục Lục Giáo Án Tu Đạo Phật
 2. Lời Căn Dặn Của Trưởng Lão Thông Lạc Khi Học Giáo Án
 3. Sơ Lượt Giáo Án Tu Đạo Phật
 4. Giới Luật Cư Sĩ
 5. Pháp Tu Cư Sĩ
 6. Pháp Tu Cư Sĩ - Thập Thiện (tiếp 1)
 7. Pháp Tu Cư Sĩ - Thập Thiện (tiếp 2)
 8. Gương Đồng Tu Trong Tu Viện
 9. Pháp Tu Cư Sĩ - Thập Thiện (tiếp 3)
 10. Pháp Tu Cư Sĩ - Thập Thiện (tiếp 4)
 11. Pháp Tu Cư Sĩ - Thập Thiện (tiếp 5)
 12. Pháp Tu Cư Sĩ - Tứ Vô Lượng Tâm (Bài 1)
 13. Pháp Tu Cư Sĩ - Tứ Vô Lượng Tâm (Bài 2)
 14. Pháp Tu Cư Sĩ - Tứ Vô Lượng Tâm (Bài 3)
 15. Pháp Tu Cư Sĩ - Tứ Vô Lượng Tâm (Bài 4)
 16. Pháp Tu Cư Sĩ - Tứ Vô Lượng Tâm (Bài 4 - tiếp theo)
 17. Pháp Tu Cư Sĩ - Tứ Vô Lượng Tâm (Bài 5)
 18. Pháp Tu Cư Sĩ - Tứ Chánh Cần (Bài 1)
 19. Pháp Tu Cư Sĩ - Tứ Chánh Cần (Bài 2)
 20. Pháp Tu Cư Sĩ - Định Chánh Niệm Tỉnh Giác
 21. Pháp Tu Cư Sĩ - Bốn Chân Lý Vi Diệu (bài đọc thêm 3)
 22. Phần thứ nhất: Giới Hạnh Của Người Tu Sĩ
 23. Phần thứ hai: Giới Đức Của Người Tu Sĩ
 24. 10 Pháp
 25. 20 Pháp
 26. Phần thứ ba: Giới Tuệ Của Người Tu Sĩ
 27. Giáo Án Tu Đạo Phật
 28. Giáo Án Tu Phật: GIỚI THIỆU GIỚI BỔN PATIMOKKHA
 29. GIÁO ÁN TU ĐẠO PHẬT-KHÔNG NGHE ÂM THANH, TỈNH KHI NGỦ
 30. Giáo Án Tu Đạo Phật-30 PHÁP
 31. giáo án tu đạo Phật - Thọ Tam Quy - Ngũ Giới
 32. giáo án tu đạo Phật - GIAI ĐOẠN XUẤT GIA - SA DI THẬP GIỚI
 33. GIÁO ÁN TU ĐẠO PHẬT - SINH HOẠT SA DI
 34. giáo án tu đạo Phật - Bài kinh ƯỚC NGUYỆN
 35. GIÁO ÁN TU ĐẠO PHẬT- BẢNG TÓM TẮT TU THEO ĐẠO PHẬT
 36. CON ĐƯỜNG TU TẬP CỦA ĐẠO PHẬT
 37. TỲ KHEO - TỲ KHEO NI (1/3)
 38. TỲ KHEO - TỲ KHEO NI (2/3)
 39. TỲ KHEO - TỲ KHEO NI (3/3)
 40. RÈN LUYỆN TÂM KHÔNG SỢ HÃI
 41. BÀI KINH JIVAKA.
 42. BÀI KINH RATTHAPALA
 43. VẤN ĐỀ TỨ THIỀN
 44. GIỚI HÀNH VỀ ĂN UỐNG
 45. VIỆC CHẤN HƯNG LẠI PHẬT GIÁO
 46. THỈNH NGUYỆN THƯ CỦA TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
 47. GIỚI HÀNH NIỆM PHẬT
 48. BÀI KINH RATTHAPALA
 49. GIỚI HÀNH THỌ NIỆM PHẬT
 50. TRẢ LỜI CHO THẦY THIỆN THUẬN
 51. TÂM NIỆM PHẬT
 52. PHÁP NIỆM PHẬT
 53. Bài đọc thêm 15 TRẢ LỜI CHO TU SINH
 54. GIỚI HÀNH NIỆM PHÁP

Đang có 33 khách và không thành viên đang online

Lượt xem
451
Các bài viết
1441
Số lần xem các bài viết
9062831