• thanhanhniem1
 • vandaptusinh
 • quetsan
 • khatthuc1
 • toduongtuyetson
 • amthat2
 • ttl1
 • lailamtoduong1
 • lopbatchanhdao
 • amthat3
 • amthat1
 • thanhanhniem3
 • huongdantusinh
 • ThayTL
 • phattuvandao3
 • tinhtoa1
 • thanhanhniem2
 • vandao2
 • tamthuphattu
 • daytusi
 • ttl3
 • tranhducphat
 • phattuvandao1
 • tinhtoa2
 • chanhungphatgiao
 • benthayhocdao
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc quét dọn sân
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Tổ đường Tuyết Sơn
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc lai lâm tổ đường
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Am thất
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy cho các tu sinh
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc vấn đáp đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc giảng đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc trả lời tâm thư Phật tử
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy tu sĩ
 • Thầy Thông Lạc tại Hòn Sơn Thánh Tích
 • Tranh đức Phật
 • Phật tử vấn đạo Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc viết sách
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
In bài này

SUMMARY OF BUDDHISM DHARMA - Bao An

Lượt xem: 5111

BẢNG TÓM LƯỢC CÁC PHÁP MÔN CỦA PHẬT GIÁO

(TỪ THẤP ĐẾN CAO)

Ðường lối tu tập theo Phật giáo rất rõ ràng, bắt đầu từ giới luật đức hạnh. Phần giới luật và đức hạnh gồm có:

1- Năm giới tại gia.

2- Ba đức hạnh tại gia: Nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng.

3- Mười giới cho người xuất gia.

 

4- Ba đức hạnh cho người xuất gia: Ăn, ngủ, độc cư.

Phần các pháp tu tập cho người xuất gia gồm có:

1. ÐỊNH NIỆM HƠI THỞ

2. THÂN HÀNH NIỆM

3. NGŨ CĂN

4. NGŨ LỰC

5. TỨ VÔ LƯỢNG TÂM

6. TỨ BẤT HOẠI TỊNH

7. TỨ CHÁNH CẦN

8. TỨ NIỆM XỨ

9. TỨ THÁNH ÐỊNH

10. TỨ THẦN TÚC

11. TAM MINH

 

Bảng tóm lược các pháp trên đây là chính những lời Phật dạy. Mong quý vị trước khi tu tập cần nên nghiên cứu kỹ lưỡng các pháp này. Nếu không nghiên cứu kỹ lưỡng, quý vị tu tập từ pháp hành của Phật giáo sẽ rơi vào pháp hành của ngoại đạo. Chỉ cần tu tập sai một li thì đi lạc đường một dặm. Xin quý vị lưu ý cho.

Translated by Bao An

SUMMARY OF BUDDHISM DHARMA

(IN THE ORDER OF THE LOWEST TO HIGHEST)

The way of Buddhist practice is really clear, with the beginning is virtues which include:

1.      Five basic commandments for laypeople who are at home.

2.      Three virtue for laypeople who are at home: Patience, Adaptation, Content.

3.      Ten virtue for who leave their home to become monks.

4.      Three basic commandments for who leave their home to become monks: Eating, Sleeping, Seclusion.

The practice part for who leave their home to become monk includes:

1 THE CONCENTRATION IN BREATH

2 THE BODY PRACTICE

3 THE FIVE SPIRITUAL FACULTIES

5 FOUR IMMEASURABLE MINDS,

6 THE MOTIONLESSNESS,

7 THE FOUR RIGHT EFFORT

8 THE FOUR KINDS OF MINDFULNESS

 

10 THE FOUR EFFICIENCE

11 THE THREEFOLD KNOWLEDGE

 

The summary table above is what the Buddha taught. Ladies and gentle men, before practice, I hope you study carefully these. Otherwise, your practice will become what of pagans. Please note that.

Đang có 31 khách và không thành viên đang online

Lượt xem
451
Các bài viết
1441
Số lần xem các bài viết
9062820