• amthat3
 • ThayTL
 • vandao2
 • amthat1
 • lailamtoduong1
 • tamthuphattu
 • toduongtuyetson
 • chanhungphatgiao
 • benthayhocdao
 • khatthuc1
 • quetsan
 • thanhanhniem2
 • huongdantusinh
 • thanhanhniem3
 • amthat2
 • phattuvandao3
 • thanhanhniem1
 • lopbatchanhdao
 • ttl1
 • daytusi
 • phattuvandao1
 • tinhtoa1
 • tranhducphat
 • tinhtoa2
 • vandaptusinh
 • ttl3
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc giảng đạo cho các Phật tử
 • Am thất
 • Thầy Thông Lạc lai lâm tổ đường
 • Thầy Thông Lạc trả lời tâm thư Phật tử
 • Tổ đường Tuyết Sơn
 • Thầy Thông Lạc viết sách
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc quét dọn sân
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy cho các tu sinh
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc vấn đáp đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy tu sĩ
 • Phật tử vấn đạo Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Tranh đức Phật
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc tại Hòn Sơn Thánh Tích
In bài này

VIRTUE OF EATING - Bao An

Lượt xem: 3925

 

HẠNH ĂN UỐNG

Khi đã xuất gia thì người tu sĩ cần phải ghi nhớ và giữ gìn đức hạnh ĂN UỐNG. Người xuất gia không được ăn uống phi thời. Cho nên người xuất gia là người đã buông bỏ tất cả những gì của thế gian chỉ còn ba y một bát để xin cơm sống hằng ngày chỉ có một bữa ngọ trai mà thôi. Cho nên ăn uống phi thời, ngày hai ba bữa là không đúng hạnh người xuất gia. Hiện giờ quý thầy tu theo Phật giáo thì nhiều, nhưng còn ăn uống phi thời thì được xem như quý thầy không làm chủ cái ăn của mình. Ăn uống mà không làm chủ thì còn làm chủ gì được thân tâm này. Bởi Phật giáo dạy ly dục ly ác pháp mà không ly được dục ăn thì làm sao ly được dục ngủ. Ăn mà không làm chủ được thì ngủ làm sao làm chủ được.

Ăn cũng là một oai nghi chánh hạnh của Phật giáo, thế mà quý thầy không làm chủ được cái ăn thì quý thầy đi tu theo Phật giáo để làm gì?

Quý vị hãy nghiên cứu lại kỹ những oai nghi chánh hạnh này của Phật giáo. Những oai nghi chánh hạnh này đều nằm trong các bộ giới luật của Phật giáo. Những oai nghi đức hạnh về ăn uống mà trong kinh sách Phật thường nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần. Quý vị nên đọc 100 giới chúng học trong đó sẽ dạy những oai nghi chánh hạnh của một người tu sĩ, còn ở đây chúng tôi chỉ xin nhắc quý vị về ăn uống. Nếu không tu tập làm chủ được cái ăn uống thì đừng mong làm chủ sự sống chết.

Trong giai đoạn đầu tiên mới bước vào tu tập, người hướng dẫn quý vị tu tập làm chủ sinh, già, bệnh, chết sẽ lưu ý cách sống của quý vị, nếu quý vị ăn uống phi thời không giữ trọn ngày một bữa thì quý vị bị loại ra khỏi dòng tu tập. Người hướng dẫn sẽ không chấp nhận và không dạy quý vị tu tập dù bất cứ một pháp môn nào. Ăn mà không làm chủ được cái ăn, cứ chạy theo ăn uống ngày hai ba bữa thì quý vị nên về đời sống thế gian chứ tu tập phạm giới như vậy có ích lợi gì.

Không làm chủ cái ăn mà muốn tu tập làm chủ sự sống chết thì có khác nào quý vị nằm mộng. Cho nên trước tiên quý vị phải tập làm chủ cái ăn. Muốn làm chủ cái ăn thì quý vị phải có nghị lực và gan dạ quyết tâm thà chết chứ không để vi phạm về giới không nên ăn phi thời. Có quyết tâm như vậy thì quý vị sẽ ăn ngày một bữa dễ dàng không có khó khăn. Khi nào ăn ngày một bữa xong thì quý vị tiến tới tu tập phá hôn trầm, thùy miên, vô ký. Ðây là giai đoạn khó khăn hơn giai đoạn ăn uống. Giai đoạn phá hôn trầm, thùy miên, vô ký này không khó, nếu quý vị chịu khó siêng năng đi kinh hành hay đi kinh hành pháp THÂN HÀNH NIỆM thì sẽ đạt được kết quả mong muốn. Ngủ nghỉ là một oai nghi chánh hạnh của Phật giáo, người nào muốn thông suốt thì phải nghiên cứu tập sách “GIỚI ÐỨC THÁNH TĂNG VÀ THÁNH NI” do tu viện Chơn Như biên soạn thì sẽ hiểu rõ. Nếu quý vị ngủ mà không làm chủ được thì nên trở về đời sống thế gian để ăn ngủ cho thỏa thích. Trong sự tu hành làm chủ sự sống chết mà không làm chủ được ăn ngủ thì con đường tu theo Phật giáo không chấp nhận quý vị. Quý vị nên rút lui trước thì hay hơn.

Translated by Bao AN

VIRTUE OF EATING

Once ordained, the priest must remember and keep the virtue of EATING. The clergy must not having food after midday . So people who have been ordainedgive up all of the world just to get a bowl with three clothesto beg for food in daily life, there is only one midday meal a day. So eating after midday, two or three meals a day is not correct behaviour of a clergy. Nowadays, there are many Buddhist monks, but they can not master his dining activities. If meals can not be controlled, how to control minds. Because the Buddhism teaches the method of be free from desire, how can we control the desire of sleep while we cannot control desire of eating.

 

Eating is an right virtue of bodily postures in Buddhism, butif you can not be master of your dining activities, what is your purpose of being a monk?

Let study these right virtue of bodily postures carefully. These imposing right virtue which are repeated many times are include in Buddhism commandments. You should read 100 offences connected with the Monks’ and Nuns’ daily activities in which teach right virtue of bodily postures, but right here we just want to warn you about the virtue of eating. If you can not control the virtue of eating, there is no chance for you to control the birth and death. 

In the first stage of practice, your guider of practice to control the birth, aging, illness, death will note how your life is. If you do not keep eating timely, you will be excluded from the practice. The instructor will not accept and not teach you to practice any dhamma. If eating without mastering the eating activities with two or three meals a day, you should give up the life cultivation to come to your home. Because if you continue practicing in that way, there is no benefit you can get. 

If you want to control the practice of mastering life and death without mastering the eating activities, you must be dreaming If you want to control your eating activities, you have to make a high effort to not violate the virtue, and not eat after midday or more than one meals a day. With such effort, having one meal a day is turn out very easy for you. When you can have one meal a day, you must practice to destroy drowsiness, delusion, sin… This stage is more difficult than the stage of eating. It’s not too difficult practice this stage if you practice walking meditation hard and practice the dhamma of ACTIVITIES OF  THE BODY,  the result will be blue. Sleeping and rest is a right virtue of body postures , to deeply understand, you should study “VIRTUOUS PRECEPT OF MONKS AND NUNS” written by Chon Nhu Monastery. If you sleep without being master of it, you should come back to home for eating and sleeping in pleasure. In practice, being master of the birth and death without being master of sleeping and eating, there is no country for you in Buddhism. Withdrawing seems more intelligent selection.

Đang có 31 khách và không thành viên đang online

Lượt xem
450
Các bài viết
1441
Số lần xem các bài viết
6838121