• daytusi
 • khatthuc1
 • thanhanhniem1
 • toduongtuyetson
 • ThayTL
 • lopbatchanhdao
 • lailamtoduong1
 • benthayhocdao
 • ttl1
 • ttl3
 • quetsan
 • vandaptusinh
 • phattuvandao3
 • vandao2
 • tinhtoa1
 • thanhanhniem3
 • amthat1
 • huongdantusinh
 • amthat3
 • amthat2
 • thanhanhniem2
 • tranhducphat
 • phattuvandao1
 • tinhtoa2
 • tamthuphattu
 • chanhungphatgiao
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy tu sĩ
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Tổ đường Tuyết Sơn
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc lai lâm tổ đường
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc tại Hòn Sơn Thánh Tích
 • Thầy Thông Lạc quét dọn sân
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc vấn đáp đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc giảng đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Am thất
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy cho các tu sinh
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Tranh đức Phật
 • Phật tử vấn đạo Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc trả lời tâm thư Phật tử
 • Thầy Thông Lạc viết sách
In bài này

VIRTUE OF ADAPTATION - Bao An

Lượt xem: 5138

 

ĐỨC TÙY THUẬN

Bản thân sống ở đời ai cũng biết tùy thuận lẫn nhau thì làm sao có sự bực mình, tức giận, buồn phiền, khổ đau, v.v... Gia đình vợ chồng không biết tùy thuận lẫn nhau thì không tránh cơm không lành, canh không ngọt, lúc nào cũng sống trong cảnh bất an. Xã hội mọi người biết tùy thuận nhau thì không tranh đua hơn thiệt, cao thấp, không so đo giàu nghèo, sang hèn thì không bao giờ có xung đột và chiến tranh, thì xã hội sẽ có trật tự, an ninh.

Ðức hạnh TÙY THUẬN là một đức hạnh giúp cho loài người sống bình an yên vui. Vì thế, sự tùy thuận có một giá trị rất lớn cho đời sống con người cùng sống chung nhau trên hành tinh này. Dùng danh từ TÙY THUẬN thì người ta hiểu nghĩa một cách lờ mờ, không sâu sắc bằng có những mẫu hành động cụ thể tùy thuận như:

1- Kinh sách Ðại Thừa dạy cúng bái cầu siêu, cầu an. Vậy khi đến những chùa Đại Thừa cũng nên TÙY THUẬN tụng niệm cầu siêu, cần an để quý thầy Ðại Thừa khỏi nghi ngờ, nhưng mình dùng pháp ly dục ly bất thiện pháp tu tập thì có ai biết đâu. 

2- Mình TÙY THUẬN ngồi thiền như các thầy bên Thiền Ðông Ðộ khi đến những chùa Đại Thừa, nhưng cứ tu theo pháp môn của Phật, dạy ly dục ly ác pháp thì có ai biết đâu.

3- TÙY THUẬN nhưng không bị lôi vào ác pháp. Thí dụ có một người bạn mời chúng ta đến ăn giỗ, chúng ta sẵn sàng đến. Trong bữa ăn dọn lên toàn là thực phẩm thịt cá, mọi người đều cầm đũa ăn ngon lành, chúng ta cũng vậy nhưng lại ăn toàn rau cải chớ không hề ăn một miếng thịt nào cả. Ðó là trong khi chúng ta TÙY THUẬN với bạn bè trong buổi giỗ nhưng họ không biết mình là người giữ gìn đức HIẾU SINH.

4- Người sống với đức hạnh TÙY THUẬN là người biết sống hòa hợp với mọi người mà không làm khổ mình khổ người.

5- Ðức hạnh TÙY THUẬN là một hành động sống đạo đức trong muôn ngàn hành động sống đạo đức khác, ta sống không làm khổ mình khổ người và khổ chúng sinh.

6- Ai sống biết TÙY THUẬN là biết đem lại sự an vui cho mình cho người trong cuộc sống.

7- Người biết sống trong gia đình cũng như ngoài xã hội đều phải lấy đức TÙY THUẬN mà sống thì gia đình trong ấm ngoài êm, còn xã hội thì có trật tự an ninh.

8- Trong xã hội mọi người ai cũng biết sống TÙY THUẬN thì xã hội ấy là thiên đàng.

9- Người biết sống TÙY THUẬN là người luôn luôn có nụ cười trên môi, tâm hồn họ lúc nào thanh thản, an lạc và thường hoan hỷ với mọi người.

10- Người biết sống TÙY THUẬN là người ít bệnh tật, tai nạn; cuộc sống thường được an vui hạnh phúc.

11- Bởi vậy đức TÙY THUẬN là một đức hạnh cao thượng đối với mình với người, không bao giờ làm khổ ai.

Translated by Bao AN

VIRTUE OF ADAPTATION

If everyone knows live in harmony with other people, there should be no place for annoyance, anger, sadness, suffering, etc. .. In a family, if man and wife do not live in peace with each other, it will not be in smooth waters. In a society, if people are in peace with people, there is no competition, no class, no the rich and the poor, no conflict and war, so that society will have order and security.

Virtue of ADAPTATION is a virtue makes men live a happy, quiet and peaceful life. Thus,  ADAPTATION consists a extremely great value for human who live together on this planet. Use the noun of ADAPTATION can makes people find it difficult to understand, there are not profound in specific examples such as:

1 - Mahāyana scriptures teach us pray for rebirth in the Pure Land, for peace. So when coming to a Mahāyana temple, we should ADAPT to pray for rebirth in the Pure Land, for peace, so that, Mahayana masters do not the suspect while nobody knows we are practicing with dhamma of dispassion .

2 - ADAPTABILITYLY, we meditate like monks from Dong Zen when visiting Mahayana temples, but practise the teachings of the Buddha to be free from desire, to leave evil

3 - BEING ADAPYABLE without being dragged into evil things. For example, a friend gives us an dining invitation, we are ready to. The whole meal was served with fish and, people are enjoying with gusto, so are we but we eat only vegetables, not any meat and fish. We are ADAPTABLE to our friend while they don’t we are keeping BEING KIND TO BEING.

4 - People living with of ADAPTABILITY know how to live in harmony with others but do not suffer themselves, not suffer other people.

5 Virtue of adaptability is amoral action in thousands of other moral actions life we ​​live without making ourselves and other people  and beings be suffering.

6 – One living with ADAPTATION brings peace to himself / or herself and to people in their lives.

7 – If people live in families and society with adaptability, there are peace and happiness in families and in society too.

8 - In society, everyone lives with ADATATION, the society will be heaven.

9 – A person who lives with ADAPTATION always be happy, his/ or her mind is peaceful, and be happy with others.

 10 - A person who lives with ADAPTATION rarely gets illness, accident; the life is peace and happy.

11 – Thus virtue of ADAPTATION is a noble one for us and for other people, never suffer anyone.

Đang có 57 khách và không thành viên đang online

Lượt xem
451
Các bài viết
1441
Số lần xem các bài viết
9062895