• thanhanhniem1
 • thanhanhniem2
 • tamthuphattu
 • phattuvandao1
 • khatthuc1
 • vandaptusinh
 • benthayhocdao
 • amthat1
 • daytusi
 • amthat3
 • chanhungphatgiao
 • ttl3
 • vandao2
 • lopbatchanhdao
 • toduongtuyetson
 • tinhtoa2
 • ThayTL
 • phattuvandao3
 • lailamtoduong1
 • tranhducphat
 • thanhanhniem3
 • amthat2
 • quetsan
 • huongdantusinh
 • tinhtoa1
 • ttl1
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc trả lời tâm thư Phật tử
 • Phật tử vấn đạo Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Am thất
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy tu sĩ
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc viết sách
 • Thầy Thông Lạc tại Hòn Sơn Thánh Tích
 • Thầy Thông Lạc giảng đạo cho các Phật tử
 • Tổ đường Tuyết Sơn
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc vấn đáp đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc lai lâm tổ đường
 • Tranh đức Phật
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc quét dọn sân
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy cho các tu sinh
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc
In bài này

THE OPEN LETTER - Duong Son

Lượt xem: 5585

 

 THƯ NGỎ

Kính thưa quý phật tử trong nước cũng như ở khắp nơi trên thế giới!

Kính thưa quý vị, chúng tôi viết sách là viết những điều mà mọi người chưa hiểu biết để giúp cho mọi người hiểu biết thêm một cách tường tận mà không còn hiểu sai lệch.

Chúng tôi không viết sách những điều mà người ta đã hiểu biết. Những điều mọi người đã hiểu biết mà cứ để họ phải đọc đi đọc lại mãi thì rất nhàm chán và phí thời gian vô ích.

Theo chúng tôi hiểu đọc sách là mở mang kiến thức hiểu biết, cho nên khi đọc những điều chưa hiểu biết làm cho mình hiểu biết thêm những điều mới mẻ thì đó là bồi dưỡng kiến thức hiểu biết. Còn ngược lại chẳng lợi ích gì, còn mất công sức và làm tốn phí thời gian. Có phải vậy không thưa quý vị? Vì thế, những người viết sách cần nên lưu ý các vấn đề này. Viết sách mà cứ nhai đi nhai lại mãi những điều người khác đã viết rồi thì cuốn sách không có giá trị. Cho nên viết sách không có đề tài mới mẻ thì không nên viết, vì viết sách không phải cầu danh, cầu lợi (buôn bán sách) mà viết vì lợi ích cho mọi người đọc.

Kinh sách đã bày bán đầy phố, đầy chợ, đầy các vĩa hè, những loại kinh sách như vậy còn có giá trị gì? Cầm lên một cuốn sách đọc thử thì thấy văn chương chữ nghĩa toàn là trộm ý trộm lời của người khác. Tại sao có rất nhiều đề tài mọi người chưa hiểu sao không viết mà quý vị lại đi trộm văn, trộm ý của người khác?

Với đề tài này sao quý vị không viết cho mọi người biết?

Ðề tài thứ nhất: Con người có linh hồn hay không?

Ðề tài thứ hai: Kinh sách Ðại Thừa chịu ảnh hưởng tư tưởng nào của người Trung Quốc?

Ðề tài thứ ba: Kinh sách Thiền Tông chịu ảnh hưởng tư tưởng nào của người Trung Quốc?

Ðề tài thứ tư: Những giáo pháp này đưa người tu hành đi đến đâu? 

Ðề tài thứ năm: Những giáo pháp này có đúng là của Phật giáo hay không?

Ðề tài thứ sáu: Ðường lối tu theo Phật giáo như thế nào đúng và như thế nào sai?

Ðề tài thứ bảy: Cái gì sinh ra con người và con người chết đi về đâu?

Ðề tài thứ tám: Con người chết, cái gì tiếp tục đi tái sinh?

Tám câu hỏi trên đây là những đề tài giúp cho quý vị viết những bộ sách có giá trị mà không phải nhai lại kiến giải của những người khác.

Chúng tôi viết sách thường chọn lựa những đề tài nào mà mọi người chưa hiểu, vì thế khi đọc sách do chúng tôi viết sẽ giúp cho quý vị có một kiến thức hiểu biết rộng hơn. Những đề tài của chúng tôi viết thường vượt lên mọi phong tục tập quán từ xưa đến nay và các triết lý tôn giáo. Vì thế làm cho tư tưởng con người bị đảo lộn không còn đứng vững trên lập trường tư tưởng truyền thống và tôn giáo của họ.

Mọi người thường hiểu con người có linh hồn, cho nên chúng tôi viết sách chỉnh đốn lại sự hiểu biết như vậy là sai lầm, nhờ đó đề tài viết mới mẻ và phong phú làm cho người đọc càng say mê trong sự hiểu biết mới mẻ này. Càng viết chúng tôi càng cố gắng hơn để lột trần một sự thật để mọi người hiểu biết con người không có linh hồn đi tái sinh từ kiếp này đến kiếp khác. Chúng tôi viết sách không có mục đích bài bác linh hồn hay kinh sách Ðại Thừa và Thiền Tông, nhưng vì một sự thật linh hồn không có và kinh sách Ðại Thừa và Thiền Tông có nhiều cái sai. Những điều sai đó đã khiến cho mọi người lạc vào ảo tưởng trở thành những người bệnh thần kinh.

Vì thế chúng tôi không thể làm ngơ, cho nên những gì chúng tôi viết trong sách là cố gắng giúp cho mọi người hiểu biết những điều chưa hiểu biết, giúp cho mọi người hiểu biết một sự thật mà không một người nào hay một tôn giáo nào còn lừa gạt quý vị được.

Kính thưa quý vị! Trong cuộc đời không ai là người thông suốt tất cả trời, đất, vũ trụ và con người, không có ai là người hoàn toàn đầy đủ tài đức, cũng không có ai là người thông thiên bác cổ chỗ nào cũng thông suốt.

Chúng tôi rất hiểu biết mình, nên chúng tôi viết là viết những điều hiểu biết đã cân nhắc kỹ lưỡng. Những điều hiểu biết đó chúng tôi xin góp ý với quý vị để giúp cho quý vị cùng hiểu biết như chúng tôi, nếu quý vị muốn, còn không thì thôi.

Ðó là sự chia sẻ hiểu biết cùng quý vị chớ chúng tôi đâu dám làm thầy quý vị. Xin quý vị hiểu và tha thứ.

Kính ghi, Trưởng Lão Thích Thông Lạc

Translated by Duong Son

THE OPEN LETTER

Dear Buddhism followers, friends, in Vietnam and abroad all over the world!

Ladies and gentlemen, we are writing books whose are editing things for those who are lack of knowledge in order to assist people to thoroughly and clearly know (things, facts), avoid misunderstanding concepts.

We're not writing about what people have already known in avoiding statements (or contents) to have repeatedly been read that make them very boring and waste of time.

As we understand that reading is to intellectually expand knowledge, so when reading things yet to know, you learn more about new things to fortify knowledge. Otherwise, it’s not beneficial, waste of effort and time. Does it make sense at all. Ladies and gentlemen? Therefore, writer should be aware of these issues. To write a book that repeatedly includes other’s content (writings), makes it valueless. So the book with no new objectives should not be issued, because to write a book is not honoring any personnel or getting profit (trading book), but it means to the benefit of all readers.

Scriptures and books have been widely sold in towns, markets, sidewalks, so what value of those books is worth? Holding up a book, having a try to read the literature; realizing that words are stealing or copying from other people's ideas (or/and paroles). Instead of writing many topics that people do not fully understand, but you write a book with stealing someone else's literacy and ideas?

For the following topics, should you write for people to know?

First topic: does person have soul or not?

Second topic: Mahayana scriptures had which ideology (philosophy) been influenced by Chinese?

Third topic: The Zen scriptures had which ideology (philosophy)  been influenced by Chinese?

Fourth topic: Where would these teaching methods guide Buddhist followers (practitioners)?

Fifth topic: Had or hadn’t these teaching methods been the true Buddhism?

Sixth topic: Which right or wrong way was to practice Buddhist religion?

Seventh topic: Which way had people been born and where would they go after death?

Eighth topic: people die, how would incarnation (regeneration) be continuing?

Eight questions on these topics advice you to write a valuable book without repeatedly coping other people’s ideas.

We often wrote the book to choose topics that people do not understand yet, so when reading such the article that will lead you to understand with broader knowledge. The topics that we write are often standing on top habits, customs, the religious philosophy for many years. So people’s thought should not be reversing because of their traditional philosophy and religion.

People usually understand that person possess soul, therefore we justified in our writing that the belief is so wrong, so the new and abundant topics will make readers more interesting with passion. As we write further and try our best to justify the truth that lets people know that human does not have soul to be reborn from life and after life. We wrote the book not to criticize any believing of soul or Mahayana and Zen Buddhism scriptures but the fact is ‘non-existence of soul’ and some texts in Mahayana and Zen scriptures had been wrong. These mistakes made people be lost in an illusion and become mentally ill.
So we can not ignore, thereafter what we write in the book is just trying to help those who are yet understanding to know; let people understand the fact that anyone or any religion can mislead you.
 

Ladies and Gentlemen! No one in life deeply understands all the heaven, earth, the universe and human being, no one has absolute moral and merit ability, also no one knows everything in any topics.

We know where we come from, so we write and pass on our knowledge with a careful measure. We pleasantly contribute these sorts of knowledge to share with you as we do, if you want; otherwise please ignore.

This is just our knowledge to share with you, unintentionally being a master of anyone. Please understand and forgive.

Kind regards, The Elder Thich Thong Lac

Đang có 53 khách và không thành viên đang online

Lượt xem
451
Các bài viết
1441
Số lần xem các bài viết
9062865