• chanhungphatgiao
 • daytusi
 • amthat1
 • thanhanhniem2
 • tamthuphattu
 • vandao2
 • amthat3
 • tranhducphat
 • huongdantusinh
 • quetsan
 • tinhtoa1
 • ThayTL
 • ttl1
 • benthayhocdao
 • thanhanhniem3
 • thanhanhniem1
 • lopbatchanhdao
 • lailamtoduong1
 • phattuvandao1
 • amthat2
 • toduongtuyetson
 • khatthuc1
 • tinhtoa2
 • ttl3
 • vandaptusinh
 • phattuvandao3
 • Thầy Thông Lạc viết sách
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy tu sĩ
 • Am thất
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc trả lời tâm thư Phật tử
 • Thầy Thông Lạc giảng đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Tranh đức Phật
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy cho các tu sinh
 • Thầy Thông Lạc quét dọn sân
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc lai lâm tổ đường
 • Phật tử vấn đạo Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Tổ đường Tuyết Sơn
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc tại Hòn Sơn Thánh Tích
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc vấn đáp đạo cho các Phật tử
In bài này

The mindfulness of the body in the body - TriTuc

Lượt xem: 4089

 

THÂN HÀNH NIỆM
(Trưởng lão Thích Thông Lạc, trích NLGPD. II, TG. 2010, tr. 266-286)

LỜI PHẬT DẠY

Thật vi diệu thay, chư Hiền Giả! Thật hi hữu thay, chư Hiền Giả! Thân Hành Niệm, khi được tu tập và làm cho sung mãn, có được quả lớn, có được công đức lớn, như đã được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A La Hán, Chánh Ðẳng Giác tuyên bố.

Và này các Tỳ Kheo, Thân Hành Niệm tu tập như thế nào, có quả lớn, có công đức lớn?”. (Trung Bộ kinh, 119. KINH THÂN HÀNH NIỆM)

CHÚ GIẢI:

Muốn hiểu rõ pháp môn Thân Hành Niệm trong đoạn kinh này thì chúng ta cần nên xem xét những cụm từ cho rõ nghĩa:

1- Thực hành,

2- Tu tập,

3- Làm cho sung mãn,

4- Làm thành cỗ xe,

5- Làm thành căn cứ địa,

6- Làm cho kiên trì,

7- Làm cho tích tập,

8- Khéo tinh cần thực hành.

** Cụm từ thứ nhất: Thực hành có nghĩa là làm theo phương pháp đã dạy, phương pháp dạy như thế nào thì làm đúng như thế nấy. Nghĩa của thực hành là biến ra hành động theo đúng lời dạy không làm sai.

** Cụm từ thứ hai: Tu tập có nghĩa là sửa đổi tâm tánh, thiện xảo trong các pháp thực hành, biết linh động khi thực hành cho phù hợp trong mọi tình huống, mọi tâm trạng, mọi hoàn cảnh. Chữ tu tập không có nghĩa là ngồi thiền, gõ mõ tụng kinh, niệm chú, niệm Phật. Chữ tu tập của Phật giáo có nghĩa là tu sửa đổi những lỗi lầm để không còn lỗi lầm nữa, để từ bỏ thói hư tật xấu, để từ người xấu trở thành người tốt, để từ phàm phu trở thành Thánh nhân. Cho nên, tu tập cũng có nghĩa là thực hành nhưng thực hành rất linh động nhằm thực hiện đạo đức làm người, làm Thánh. chứ không có nghĩa thực hành theo môn thể thao Võ công, Khinh công, Nội công, Khí công, Nhân điện, Yoga. Từ xưa đến nay, người ta hiểu hai chữ tu tập là phải theo một tôn giáo nào và tu tập để thành Tiên, thành Phật, để được sinh về cõi Trời, cõi Phật, cõi Cực Lạc Tây Phương, chứ người ta không mấy ai lưu ý tu là sửa sai những lỗi lầm, là ngăn ngừa các ác pháp và diệt trừ các ác pháp để cho tâm được thanh thản, nhẹ nhàng, an lạc, v.v…

** Cụm từ thứ ba: Làm cho sung mãn có nghĩa là làm cho nhun nhuyn, làm cho nhp nhàng, làm cho thành mt thói quen từ hành động này chuyn sang những hành động khác mt cách t nhiên không còn thiếu sót mt hành động nào, rất là đầy đ trong pháp Thân Hành Nim. Làm cho sung mãn, còn có nghĩa là làm cho khe mnh, làm cho dồi dào năng lượng tăng cường năng lc.

** Cụm từ thứ tư: Làm thành cỗ xe có nghĩa là kết hợp tất cả mọi thân hành nội hay ngoại làm thành một cỗ xe. Ở đây, có nghĩa là tất cả thân hành ngoại như: đi, đứng, ngồi, nằm, co tay duỗi chân và hít thở đều kết hợp lại như một vòng tròn bánh xe và khi thực hành giống như bánh xe lăn chung quanh một cái trụ. Khi tất cả những thân hành đều được kết hợp một cách chặt chẽ nên kinh dạy: “Làm thành cỗ xe kiên cố”. Khi cỗ xe đã được thành lập kiên cố thì chúng ta mới đủ điều kiện để cán nát giặc sanh tử luân hồi, mới thắng được nghiệp lực muôn đời ngàn kiếp.

** Cụm từ thứ năm: Làm thành căn cứ địa, có nghĩa là người tu hành khi ôm pháp Thân Hành Niệm phải kết hợp chặt chẽ từ hành động này kế hành động khác liên tục không có một kẻ hở, những hành động ấy phải miên mật kín như tường đồng vách sắt nên hôn trầm, thùy miên, loạn tưởng, hôn tịch, ngoan không và vô ký không xen vào được và cũng không để các cảm thọ như: thọ lạc, thọ khổ, thọ bất lạc bất thọ khổ tác động vào thân tâm được. Có tu tập được như vậy, mới thấy pháp môn Thân Hành Niệm là căn cứ địa tốt nhất cho cuộc chiến đấu giành thắng lợi làm chủ sanh tử luân hồi. Nếu tu tập pháp Thân Hành Niệm mà tạo được một căn cứ địa giặc sanh tử luân hồi không tấn công vào được thân tâm thì sự tu tập của chúng ta mới hoàn thành viên mãn.

Ví dụ: khi bạn tu tập pháp Thân Hành Niệm, lúc bấy giờ pháp ấy đã biến thân tâm của bạn là một căn cứ địa thì không bao giờ có giặc loạn tưởng, giặc hôn trầm thùy miên giặc vô ký, trạo cử, giặc cảm thọ, đó là bạn đã biến pháp môn Thân Hành Niệm thành căn cứ địa nơi thân tâm bạn, còn ngược lại bạn còn bị những chướng ngại kể trên tác động vào thân tâm được thì pháp môn ấy chưa trở thành căn cứ địa. Chưa trở thành căn cứ địa thì bạn hãy tập luyện nhiều hơn nhưng cũng tuỳở giới luật của bạn có nghiêm chỉnh hay không.

Trong lúc pháp môn Thân Hành Niệm của bạn chưa thành căn cứ địa nhưng nó vẫn thành tựu như một cỗ xe kiên cố. Tuy rằng, nó còn có mọi chướng ngại pháp xâm chiếm vào, nhưng bạn cứ ôm pháp tiến lên vượt qua các chướng ngại ấy mà chiếc xe Thân Hành Niệm của bạn không dừng lại là bạn đã kết hợp các Thân Hành Niệm thành được cỗ xe kiên cố. Nếu cỗ xe bạn bị đứng lại khi bị những chướng ngại thì bạn là người chưa kết hợp các Thân Hành Niệm trở thành cỗ xe mà chỉ mới tu tập pháp Thân Hành Niệm mà thôi.

Khi nào bạn thấy pháp Thân Hành Niệm của bạn không có một chướng ngại pháp nào tác động vào thân tâm được là nó đã trởthành căn cứ địa của bạn.

** Cụm từ thứ sáu: Làm cho kiên trì có nghĩa là khi cỗ xe Thân Hành Niệm đã trở thành căn cứ địa thì lúc bấy giờ chúng ta tăng dần thời gian lên từ 1 đến 5 giờ, từ 5 giờ đến 10 giờ, sự tăng thời gian lên như vậy gọi là kiên trì trên pháp Thân Hành Niệm.

** Cụm từ thứ bảy: Làm cho tích tập có nghĩa là tích lũy sự tu tập càng lúc càng kiên cố và chặt chẽ hơn khiến không cho một chướng ngại pháp nào tác động vào thân tâm được. Nếu các bạn chỉ cần thiện xảo một chút thì pháp Thân Hành Niệm sẽ linh động tạo thành một nội lực mãnh liệt vô cùng.

** Cụm từ thứ tám: Khéo tinh cần thực hành có nghĩa là từ lúc bắt đầu tu tập pháp Thân Hành Niệm là phải khéo siêng năng cần mẫn tu tập không được gián đoạn bỏ qua một giờ, một phút, một giây nào cả, phải cố gắng tinh cần tập luyện thì mới thấy được những kết quả của pháp môn nầy.

NHỮNG HIỆU QUẢ CỦA PHÁP MÔN THÂN HÀNH NIỆM

Những hiệu quả của pháp môn Thân Hành Niệm như thế nào? Xin các bạn hãy lắng nghe lời đức Phật dạy “Cũng vậy, này các Tỳ kheo, đối với vị nào tu tập Thân Hành Niệm làm cho sung mãn, vịấy hướng tâm đã được chứng ngộ nhờ thắng trí đến pháp nào cần phải chứng ngộ nhờ thắng trí, vị ấy đối mặt được sự tinh xảo của pháp ấy, dầu đến xứ nào. Ví dụ, này các Tỳ kheo trên đất bằng tại chỗ ngã tư có một chiếc xe đậu, thắng với những con ngựa thuần thục, có roi ngựa đặt ngang sẵn sàng, có người mã thuật sư thiện xảo, người đánh xe điều ngự các con ngựa đáng được điều ngự, leo lên xe ấy, tay trái cầm dây cương, tay mặt cầm lấy roi ngựa, có thể đánh xe ngựa ấy đi tới đi lui tại chỗ nào và như thế nào theo ý mình muốn. Cũng vậy, này các Tỳ kheo, đối với vị nào tu tập Thân Hành Niệm, làm cho sung mãn. vị ấy hướng tâm đã được chứng ngộ nhờ thắng tri đến pháp nào cần phải chứng ngộ nhờ thắng trí vị ấy đối mặt được sự tinh xảo (của pháp ấy) dầu với giới xứ nào.

Khi tu tập Thân Hành Niệm đã tạo thành căn cứ địa thì chúng ta muốn một điều gì thì chỉ cần hướng tâm với thắng trí của ta thì sẽ thấy kết quả ngay liền, có nghĩa là ta điều khiển thân tâm một cách dễ dàng với ý muốn của ta (thắng trí) Trong bài kinh này có nêu ra một ví dụ để ta thấy sự hiệu quả của pháp Thân Hành Niệm, nó giống như một cỗ xe ngựa, có những con tuấn mã, dây cương và roi, đều sẵn sàng, người đánh xe cũng đầy đủ. Khi ấy chỉ cần ra lệnh là điều khiển chiếc xe ngựa đi tới đi lui, đi chỗ nào cũng được dễ dàng.

Hiệu quả của pháp môn Thân Hành Niệm cũng như vậy. Khi ta tu tập pháp môn Thân Hành Niệm đã trở thành căn cứ địa thì bắt đầu các bạn điều khiển thân tâm của các bạn như cỗ xe ngựa. Biết pháp môn Thân Hành Niệm là một pháp môn có đầy đủ thần lực để điều khiển sự sống chết và còn hơn thế nữa. Mong các bạn hãy tinh cần tu tập đừng có biếng trễ để sớm làm chủ thân tâm của mình và mang lại hạnh phúc an vui cho mình, cho người không sao kể hết.

TU PHÁP MÔN THÂN HÀNH NIỆM XUẤT HIỆN 10 CÔNG ĐỨC LỚN

Khi chúng ta tu tập pháp Thân Hành Niệm trở thành căn cứ địa thì xuất hiện mười công đức lớn. Mười công đức lớn ấy không thểnghĩ lường. Vậy, chúng ta hãy lắng nghe đức Phật dạy “Này các Tỳ kheo, Thân Hành Niệm được thực hành, được tu tập, được làm cho sung mãn, được làm như thành cỗ xe, được làm thành như căn cứ địa, được làm cho kiên trì, được làm cho tích tập, được khéo tinh cần thực hành thì mười công đức ấy có thể mong đợi. Thế nào là mười”.

1/ Lạc, bất lạc được nhiếp phục và lạc, bất lạc không nhiếp phục vị ấy và vị ấy làm nhiếp phục lạc, bất lạc được khởi lên.

2/ Khiếp đảm sợ hãi được nhiếp phục và khiếp đảm sợ hãi không nhiếp phục vị ấy và vị ấy luôn luôn nhiếp phục khiếp đảm sợ hãi được khởi lên.

3/ Vị ấy kham nhẫn được lạnh nóng, đói khát sự xúc chạm của ruồi muỗi, gió mặt trời, các loài rắn rết, các cách nói khó chịu, khó chấp nhận.

4/ Vị ấy có khả năng chịu đựng được những cảm thọ về thân khởi lên khổ đau nhức nhối, thô bạo chói đau, bất khả ý, bất khả ái, đưa đến chết điếng.

5/ Tuỳ theo ý muốn không có khó khăn, không có mệt nhọc, không có phí sức, vị ấy chứng được Bốn Thiền thuần tuý tâm tư hiện tại lạc trú.

6/ Vị ấy chứng được các loại thần thông, một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân; hiện hình biến hình, đi ngang qua vách, qua tường, qua núi như đi ngang hư không, độn thổ trồi lên ngang qua đất liền như ở trong nước; đi trên nước không chìm như đi trên đất liền, ngồi kiết già bay trên hư không như con chim, với bàn tay chạm và rờ mặt trời, mặt trăng, những vật có đại oai lực đại thần lực như vậy, có thể thân có thần thông bay đến Phạm thiên, với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, có thể nghe hai loại tiếng chư Thiên và loài Người ở xa hay ở gần.

7/ Với tâm của vị ấy, vị ấy biết tâm của các chúng sanh, các loài người tâm có tham, biết tâm có tham tâm có sân biết tâm có sân; tâm không, biết tâm không sân sân tâm có si, biết tâm có si; tâm không si, biết tâm không si tâm chuyên chú, biết tâm chuyên chú; tâm tán loạn, biết tâm tán loạn; tâm đại hành, biết tâm đại hành; tâm không đại hành, biết tâm không đại hành; tâm chưa vô thượng, biết tâm chưa vô thượng; tâm vô thượng, biết tâm vô thượng; tâm thiền định, biết tâm thiền định; tâm không thiền định, biết tâm không thiền định; tâm giải thoát, biết tâm giải thoát; tâm không giải thoát, biết tâm không giải thoát.

8/ Vị ấy nhớ đến các đời sống quá khứ như một đời hay nhiều đời... vị ấy nhớ đến các đời sống quá khứ với các nét đại cương và các chi tiết.

9/ Vị ấy biết rõ rằng chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ.

10/ Với sự diệt trừ các lậu hoặc sau khi tự mình chứng trí với thượng trí, vị ấy chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát không có lậu hoặc.

Trên đây là một bài kinh nói về các công năng ứng dụng vào đời sống của một vị tu hành theo Phật giáo, khi họ đã thực hiện pháp môn Thân Hành Niệm đúng pháp.

Do những công năng của pháp Thân Hành Niệm, các bạn mới thấy Phật pháp thật là vĩ đại. Với chiếc thân ngũ uẩn vô thường, vô ngã, bất tịnh, uế trược, hôi thối chẳng ra gì mà khi tu tập lại có những công năng thật kinh khủng, ghê gớm thật sựCông năng ấy giúp con người thoát ra khỏi không gian và thời gian. làm chủ cả vũ trụ, không có một vật gì tác động được sự bất động của tâm.

Kính thưa các bạn sự tu tập theo Phật giáo không phí công, phí của của các bạn chút nào cả, nó rất xứng đáng với công lao tu tập của các bạn. Năng lực thứ nhất xuất hiện trong khi tu tập pháp môn Thân Hành Niệm, nó giúp các bạn nhiếp phục được các cảm thọ về lạc về khổ.

Về các thọ lạc, các bạn nhiếp phục được thọ lạc về ăn, ngủ phi thời, thọ lạc về vui chơi trò chuyện hội họp. Do đó, các bạn cũng nhiếp phục được nó, cho nên không thích hội họp, không thích nói chuyện, bàn tào lao, chuyện trên trời, dưới biển, chuyện về các dục như: sắc dục, dục danh, dục lợi, dục chùa to, Phật lớn, v.v...

Về thọ khổ, các bạn cũng nhiếp phục được khiếp đảm sợ hãi, kham nhẫn được trời nóng trời lạnh, đói khát kham nhẫn được ruồi, muỗi, nắng, gió, mưa, bão, rắn, rết, v.v... kham nhẫn được lời nói ác, lời nói vu khống, lời nói khó chịu, lời nói khó chấp nhận.

Về thọ khổ trên thân như bệnh tật đau ốm, v.v... vị ấy chịu đựng được những cảm thọ khởi lên như bệnh tật khổ đau nhói đau, thô bạo, bất khả ý, bất khả ái, đau điếng, chết điếng.

Ðó là những sự kham nhẫn khó có người bình thường mà kham nhẫn được, thế mà người tu pháp môn Thân Hành Niệm lại kham nhẫn được, thật là tài tình!

Tu tập pháp Thân Hành Niệm các bạn đều phải chấp nhận sức nhiếp phục, sức kham nhẫn, sức chịu đựng mà không thể một người bình thường làm được có vậy mới có những năng lực phi thường, như trên các bạn đã thấy.

Năng lực thứ sáu xuất hiện khi các bạn tu tập pháp Thân Hành Niệm, năng lực này sẽ giúp cho các bạn, tuỳ theo ý muốn mà các bạn muốn nhập Bốn Thánh Ðịnh không có khó khăn, không có mệt nhọc, không có phí sức, chứng và nhập được Bốn Thiền hiện tại lạc trú một cách dễ dàng.

Ðọc đến năng lực thứ sáu của pháp Thân Hành Niệm, các bạn biết tu thiền của Phật giáo không phải ngay trên Bốn Thiền mà ta tu tập được.

Cho nên, các nhà Ðại Thừa ngay trên Bốn Thiền giải thích loanh quanh giống như Tổ Khương Tăng Hội trong sách An Ban Thủ Ý.

Cho nên, đụng đến Bốn Thiền các nhà học giả xưa và nay đều tránh xa không dám giải thích, cứ dựa theo trong kinh mà giải thích chữ nghĩa một cách không rõ ràng, không cụ thể, nhất là không biết pháp hành, nên càng giải thích thì càng tối nghĩa, khiến cho người muốn tu tập Tứ Thánh Ðịnh không biết lối nào tu.

Muốn tu tập thiền định thì bắt đầu các bạn phải học và tu tập sống đúng giới luật theo phương pháp Tứ Chánh Cần, Tứ Niệm Xứ và cuối cùng phải thực hiện pháp môn Thân Hành Niệm.

Từ tu tập pháp môn Thân Hành Niệm, nó mới xuất hiện những năng lực siêu phàm, từ những năng lực đó đã giúp các bạn nhập các Thiền Ðịnh và thực hiện Tam Minh

Năng lực thứ sáu nói trên đã giúp các bạn nhập định một cách dễ dàng, không phải ở trên pháp Tứ Thánh Ðịnh mà tu tập.

Cho nên, muốn nhập Tứ Thánh Ðịnh thì phải có những năng lực siêu việt của pháp Thân Hành Niệm thì mới mong nhập được. Nếu không có những năng lực này thì khó mà nhập được.

Qua kinh nghiệm tu tập theo giáo pháp của đức Phật, chúng tôi nhận xét Thiền Ðông Ðộ, Thiền Ðại Thừa và các loại Thiền khác đều là những loại thiền tưởng, thiền điên, tu hành chẳng làm chủ sự sống chết mà còn trở thành điên khùng, rối loạn thần kinh. Nhập định ngay trên pháp ức chế tâm làm cho hết vọng tưởng, khi hết vọng tưởng gọi là nhập định thì chỉ có người chưa bao giờ nhập định mới tin, còn người có nhập định thì họ tội nghiệp cho những người mù nói về con voi.

Hầu hết hiện giờ, chưa có người nào biết về thiền định nên mới tu theo Thiền Ðại Thừa và Thiền Ðông Ðộ, Thiền Minh Sát, v.v... Chứ một khi họ đã nhập được định, nhất là nhập Tứ Thánh Ðịnh thì họ sẽ nhận xét sự tu tập Thiền Ðại Thừa, Thiền Ðông Ðộ, Thiền xuất hồn, Thiền vô vi, và Thiền Minh Sát Tuệ là những loại thiền tưởng, tu hành chẳng đi đến đâu, có nghĩa những loại thiền này tu chơi cho có hình thức tu, chứ không có ích lợi gì cho đời sống của họ.

Họ tu tập chỉ là biểu dương những hình thức lừa đảo như ngồi thiền 5, 6 tiếng đồng hồ, hoặc khi chết để lại nhục thân hoặc xá lợi. Có nhiều vị tu hành còn cầu danh, cầu lợi nên sử dụng một vài thần thông tưởng, tiết lộ chuyện quá khứ vị lai của người khác để dễ lừa đảo làm tiền người khác, nhất là tín đồ mê tín. Những loại thiền tu tập không có ích lợi thực tế chỉ là một trò ảo thuật lừa đảo người, để đưa người vào thế giới ảo tưởng gây mê tín lạc hậu, lợi dụng những điều này để cất chùa to Phật lớn, để sống một đời sống dục lạc đầy đủ theo kiểu thế gian bằng chiếc áo tôn giáo! 

Thưa các bạn, những năng lực của pháp môn Thân Hành Niệm từ thứ tám trở lên là những năng lực siêu việt mà người ta gọi là thần thông. Ở đây, các bạn phải hiểu, nó không phải do luyện tập pháp môn thần thông mà có thần thông. Nó có năng lực làm được như vậy là do tâm thanh tịnh không còn tham, sân, si và các ác pháp. Tâm thanh tịnh không còn tham, sân, si và các ác pháp là do sống đúng giới luật nghiêm chỉnh. Muốn giới luật nghiêm chỉnh thì phải tu tập pháp môn Thân Hành Niệm. Từ pháp môn Thân Hành Niệm mới có những năng lực xuất hiện để trợ giúp cho các bạn làm chủ sự sống chết. Năng lực ấy rất phi phàm, nó có được không ngoài Giới Luật và pháp môn Thân Hành Niệm. Ngoài hai pháp môn trên đây thì không có pháp nào có đủ năng lực làm những việc phi thường như vậy.

Ðây, các bạn hãy lưu ý năng lực siêu việt thứ sáu của pháp môn Thân Hành Niệm. Một năng lực kỳ lạ vô cùng mà không ai ngờ được, một người chỉ có một thân hình, thế mà khi người ấy muốn có 1000 thân hình như nhau thì tức khắc lại hiện ra 1000 thân hình người giống như nhau đúc, nó không phải là những hình bóng mà là con người thật bằng xươngbằng thịt nếu chúng ta sờ mó vào những người này thì không khác gì người thật.

Ông Châu Lợi Bàn Ðặc khi tâm thanh tịnh, Ông biết mình đã chứng đạo vô lậu nên ra lệnh một thân của Ông phải biến ra 1000 thân Châu Lợi Bàn Ðặc, hiện ra ngồi đầy rừng. Thưa các bạn, ông Châu Lợi Bàn Ðặc đâu có luyện tập thần thông, Ông chỉ được đức Phật dạy quét tâm, tức là tu Tứ Niệm Xứ trên Tứ Niệm Xứ, lúc nào ông cũng cố gắng khắc phục những tham ưu trên bốn chỗ thân, thọ, tâm, pháp của ông, thế mà Ông đã thành tựu viên mãn đạo giải thoát. Một pháp môn giúp cho tâm các bạn xả ly ác pháp và tất cả dục, nên hoàn toàn tâm được thanh tịnh, từ tâm thanh tịnh ông Châu Lợi Bàn Ðặc mới nhận ra được một năng lực kỳ lạ, một thân làm ra được nhiều thân, nhiều thân làm lại một thân, đó là năng lực siêu việt thứ nhất của pháp môn Thân Hành Niệm.

Mọi vật đều bị cách nhau bởi không gian, thế mà người tu hành đúng pháp Tứ Niệm Xứ và Thân Hành Niệm thì một năng lực kỳ lạ xuất hiện thì không gian không còn ngăn cáchnữa Cho nên, một người tâm thanh tịnh không còn tham, sân, si thì họ đi ngang qua vách, quatường, qua núi như đi ngang hư không: họ độn thổ chui xuống đất trồi lên đất liền như ở trong nước Ðó là một năng lực thứ hai của Pháp môn Thân Hành Niệm mà ít có ai ngờ được.

Từ lâu, các nhà tiểu thuyết Trung Hoa giàu tưởng tượng nói ra những điều này, chứ xưa nay chưa có ai làm được.

Mọi vật đều có trọng lượng khi rơi xuống nước đều bị chìm, thế mà người tu tập Thân Hành Niệm xuất hiện đầy đủ năng lực thì đitrên nước không chìm như đi trên đất liền, ngồi kiết già thân bay lên hư không như chim một năng lực kỳ lạ làm mất trọng lượng của thân người, thật là vĩ đại mà từ xưa tới nay, chưa từng ai làm được, thật là hy hữu. Một năng lực mà chưa bao giờ ai dám nghĩ lấy tay mà rờ mặt trăng, mặt trời. Thế mà pháp Thân Hành Niệm tu tập lại xuất hiện một khả năng siêu việt ngoài sức tư duy suy nghĩ của con người.

Nhưng những lời này do đức Phật nói. Không lẽ đức Phật lại nói láo sao Chúng tôi tu hành cảm nhận được mình có khả năng có thể làm được như vậy, nhưng thấy nó chỉ làm trò ảo thuật chơi, chứ không có ích lợi thiết thực cho đời sống hằng ngày, vì thế chúng tôi không thể hiện.

Chúng tôi chỉ biết mình có đủ năng lực làm chủ sự sống chết, bệnh khổ và tâm phiền não là hạnh phúc cho chúng tôi lắm rồi Tâm danh, tâm lợi chúng tôi đã diệt trừ nên chúng tôi không thi triển những loại thần thông mê hoặc mọi người.

Chúng tôi biết rõ pháp thân Hành Niệm là một pháp môn rất tuyệt vời. Ðúng vậy, ai có tu tập pháp Thân Hành Niệm và giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh thì năng lực một thân biến nhiều thân cho đến lấy tay sờ mặt trời, mặt trăng là một điều không khó khăn. Một năng lực không thể nghĩ bàn, nếu người ấy đã thành tựu những năng lực ấy thì muốn đi đến bất cứ một hành tinh nào trong vũ trụ thì liền được toại nguyện như ý muốn.

Người có năng lực như vậy đều do sáu căn phải thanh tịnh. Sáu căn thanh tịnh thì họ muốn dùng căn nào cũng dễ dàng. Nếu muốn nghe một điều gì dù ở xa hay ở gần với lỗ tai thanh tịnh của họ thì họ đều nghe được tiếng nói của mọi người không có khó khăn, không cómệt nhọc, không có phí sức, v.v... Khi họ dùng được nhĩ căn như vậy thì họ dùng tất cả các căn khác cũng dễ dàng.

Với nhãn căn thanh tịnh siêu nhân họ thấy được sống chết của chúng sanh rõ ràng đi tái sanh nơi nào, làm người làm loài thú vật họ đều biết tất cả.

Với tâm thanh tịnh họ chứng vô thượng trí nên luôn luôn chứng đạt và an trú trong hiện tại với tâm giải thoát không có lậu hoặc.

Tóm lại, người tu tập pháp môn Thân Hành Niệm có 10 công đức lớn để thực hiện Tứ Thánh Ðịnh và Tam Minh. Họ là những bậc chiến thắng giặc sanh tử tâm hoàn toàn vô lậu. Họ là bậc A La Hán.

Translated by Tri Túc

Kàyagatàsati
(The mindfulness of the body in the body)
(Thera Thich Thong Lac, extracted from NLGPD, volum 2, pp.266-286)

BUDDHA’S TEACHING

It is wonderful, friends! It is astounding! — the mindfulness of the body in the body, when it is cultivated and made fullness to be of great fruit and great benefit as said by the Blessed One, the knower, the seer, the arahant, the enlightenment.

"And how is the mindfulness of the body in the body cultivated to be of great fruit and great benefit? (Kàyagatàsati Sutta, MN.119)

NOTE:

To understand the mindfulness of the body in the body in this passage, we need to consider the phrases:

1- Practice,

2- Cultivation,

3- Make fullness,

4- Make a chariot,

5- Make a base,

6- Make perseverance,

7- Make accumulation,

8- Smart at doing.

** The first phrase: Practice means to follow the method taught, teaching how then do something like that. Meaning of practice is to turn the act in accordance with the teachings, not do wrong.

** The second phrase: Cultivation means modifying mentality, skillful in the practice, flexibility when practicing accordingly in every situation, every mood, every situation… The word does not mean practicing meditation, chanting with bell sound, wooden gong, or mantras, reciting the name of a Buddha. In buddhism cultivation means constant remodeling mistakes, so no more mistakes; to abandon bad habits, so bad people become good people, from ordinary become Saints. Therefore, the practice also means cultivation but practice very flexible to implement human morality, sacred. It does not mean practice martial arts, levitating, interior power, qigong, human energy, yoga… From past to present, people understand the word practice is to follow a religion and practice to become the fairy, the Buddha, to be born in heaven, in the Paradise, in the Pure Land, but no body noted that cultivation is correcting the mistakes, is to prevent and eliminate evilness to approach the mind serene, gentle, peace, etc ...

** The third phrase: Make fullness means make skillful, rhythmic, a habit of this action switched to other action naturally not missing any action in the fully body mindfulness. Make fullness also means making healthy, making full of energy, making enough capacity.

** The fourth phrase: Making a carriage, means combining all the internal and external body actions made into a carriage. Here, it means that all external body actions such as walking, standing, sitting, lying down, bend legroom and breathing combined as a circular wheel, when practicing like a wheel rotating around a cylindrical. When all these body actions combined in a coherent way, so sutta taught: “Making a permanent carriage”. When the carriage was established permanent, we are eligible for crushing the rebirth, we overcome the kamma for which we lived with in thousand years.

** The fifth phrase: Making the base meaning that when practicing the mindfulness of the body in the body we must incorporate this action from other action continuously without a slit, these actions must be intensely as iron wall or copper wall, should drowsiness, sleepiness, wandering mind, the mind do not mention any thing and the mind without an idea do not interject, feelings such as pleasant, unpleasant, neither-unpleasant-nor-pleasant do not effect on the body and mind. With such cultivation, the mindfulness of the body in the body is the best base to win the battle of rebirth. If practice the mindfulness of the body in the body created a base then the rebirth does not attack the body and mind, at that time our the mindfulness of the body in the body practice completely fullness.

For example: when you practice the mindfulness of the body in the body, then the mindfulness of the body in the body turned your mind a base, never have wandering mind, drowsiness, sleepiness, the mind without any idea, agitation mind, feeling while you practice of the mindfulness of the body in the body, you never was attacked by such of troublems, it's your body that make into base. In contrary these above obstacles still effect on your body and mind is mindfulness of the body in the body did not become a base. It is not yet become a base, you must practice more but also depending on you kept precepts seriously or not.

During practice the mindfulness of the body in the body your body is not yet become a base but it still accomplished as a permanent carriage. Despite it still has all obstacles invaded in, but you continued practice the mindfulness of the body in the body to overcome the obstacles, to pass them, that car of the mindfulness of the body in the body did not stop as you combined the mindfulness of the body in the body, the carriage become solid. If the car of mindfulness of the body in the body stopped when it be obstacle it means that you did not combined the mindfulness of the body in the body for the carriage become solid but you only begin to practice the mindfulness of the body in the body.

When you see the mindfulness of the body in the body became a base, at that time no any obstacle could impact on your body and mind.

** The sixth phrase: Make perseverance means when the carriage of the mindfulness of the body in the body has become a base then at that time we gradually increase the time practice up from 1 to 5 hours, from 5 hours to 10 hours. The increased time on so-called persistent on the mindfulness of the body in the body.

** The seventh phrase: Make accumulation means accumulating the practice which grew solidly and closely preventing any obstacle to impact on your body and mind. If you just spend a little skillful, the mindfulness of the body in the body will dynamically form an extremely powerful internal forces.

** The eighth phrase: Skillful at doing means from start of practicing the mindfulness of the body in the body, you must very clever painstaking diligence in practicing not interrupted, not skip one hour, one minute, one second at all, you must try hard at practice, then you will see the results of this method.

EFFECTIVENESS OF THE MINDFULNESS OF THE BODY IN THE BODY

How are the effectiveness of the mindfulness of the body in the bodypractice? Would you please listen to Buddha: “Also, the bhikkhus, for any bhikkhu who practice the mindfulness of the body in the body, make it be fullness, he could direct his mind had been cultivated towards any wish which must be cultivated he successe as he wishes at the sophisticated of that wish, though at any wish. For example, bhikkhus, on land by the crossroads with  chariot, with tamed horses, with the whip ready, with skillful horse driver, he climbed into the car, left hand holding the reins, right hand taking the whip, may direct the chariot to any where and how as he wishes. Also, bhikkhus, for any bhikkhu who the mindfulness of the body in the body have practiced, made fullness, he could direct his mind had been cultivated towards any wish which must be cultivated, he was successed as he wishes at the sophisticated of that wish, though at any wish.”

When practicing the mindfulness of the body in the body formed a base, if we want something, we direct the mind, means that we control our body and mind is easily with our wish (our mind had been cultivated completely). In this sutta has an example to show the effectiveness of the mindfulness of the body in the body, it is like a chariot, with the tamed horses, reins and whip were ready, and the driver also there. Then just ordered, the chariot it could pacing, going anywhere easily.

Efficiency of the mindfulness of the body in the body practice is the same. When we practice the mindfulness of the body in the body has become the base, you control your body and mind as the carriage. Knowing the mindfulness of the body in the body is a full powers to control the living, dead and more!. Let’s hope you do practice the mindfulness of the body in the body ardent, do not be languorous so soon master your body and mind and bring lots of joy, happiness to you, for all people.

PRACTICING OF THE MINDFULNES OF THE BODY IN THE BODYAPPEARS 10 GREAT BENEFITS

When we practice the mindfulness of the body in the body becomes a base, it appeared ten great merit. Ten great merit could not think or measurement. So, let's listen to Buddha: “Bhikkhus, the mindfulness of the body in the body was practiced, was cultivated, made fullness, made like a chariot, made for perseverance, made for accumulation, skillful at doing it, ten virtues could expect. What is ten?

1/ He conquers pleasant and unpleasant, pleasant and unpleasant do not conquer him, and he conquers any pleasant and unpleasant that will arisen.

2/ He conquers fear and dread, and fear and dread do not conquer him. He always conquers any fear and dread that will arisen.

3/ He endures cold, heat, hunger, thirst, the touch of flies, mosquitoes, wind, sun, snakes and centipeds; unpleasant and unwelcome saying.

4/ He could endure unpleasant feeling of the body which arises, feeling aches, violent pains, impossible to endure, dislike, dumbfounded.

5/ He can attain at will, without trouble or difficulty, the four jhanas, pure thoughts, remaine in pleasantness in the now.

6/ "He wields manifold supranormal powers. Having been one he becomes many; having been many he becomes one. He appears. He vanishes. He goes unimpeded through walls, ramparts, mountains as if through space. He dives in and out of the earth as if it were water. He walks on water without sinking as if it were dry land. Sitting crosslegged he flies through the air like a winged bird. With his hand he touches and strokes even the mighty and powerful sun and moon. He flys with his body even as far as to the Brahma worlds. With the divine ear, surpassing the human, he can hear two kinds of sound gods and men whether near or far.

7/ With his mind, he knows the mind of the beings, the human. The desire mind he knows the mind with desire, the mind without desire he knows the mind without desire. The mind with hatred, he knows the mind with hatred, the mind without hatred, he knows the mind without hatred, the mind with ignorance he knows the mind with ignorance, the mind without ignorance he knows the mind without ignorance; the mind focused attention, he knows the mind focused; wandering mind, he knows the mind wandering; great operating mind, he knows great operating mind; not great operating mind, he knows not great operating mind; not yet supreme mind, he knows the mind not yet supreme; supreme mind, he knows supreme mind; meditation mind, he knows meditation mind; no meditation mind, he knows no meditation mind; liberated mind, he knows liberated mind; not liberated mind, he knows not liberated mind.

8/ (by means of the divine knowledge, purified and surpassing the human being), he recollects his manifold past lives, he remembers one birth, many birth…, he remembers his manifold past lives with outline and details.

9/ (By means of the divine eye, purified and surpassing the human being), he knows clearly the being was inferior people or noble men, beautiful or ugly, fortunate or unfortunate, all in accordance with their kamma.

10/ With the elimination of desire, after by themselves attained with a rooftop of wisdom and resided in the present the liberated mind, the liberated wisdom without any desire.

Above is a sutta talking about the effectiveness of the mindfullness of the body in body applicability in the life of a Buddhist bhikkhus, when they cultivated right the mindfullness of the body in body.

Due to the performance of the mindfullness of the body in body, you can see it is a great Buddhist Dhamma. With the five aggregates impermanence, selflessness, impurities, defilements, stinking but the cultivation of the mindfullness of the body in body there was horrible, really horrible effectiveness. The effectiveness helps human being break out of space and time, mastered whole universe, there nothing effects the unshaken mind.

Dear friends! Buddhist practice not vain your labour, their own pelf at all, it is worth for your cultivation. The first capacity appears while practicing the mindfullness of the body in body, it helps you to overcome sensations of pleasant, of suffering.

On the pleasant feeling, you overcome the feeling, pleasant feeling to eat non-time, sleep non-time, pleasant to meeting, chatting. Therefore, you overcome it, do not like meetings and chatting gossip, talk about sex, about repution, about pelf, about big temple, big Buddha statues, etc…

About unpleasant feeling, you also overcome frightened fear, patience is hot cold, starvation endurance are flies, mosquitoes, sun, wind, rain, storms, snakes, centipedes, etc .. patience with evil speech, verbal slander, harsh words, words difficult to accept.

About unpleasant sensations in the body such as sickness, ect… he endures such sensations arisen as suffering illness ache, violently, disagreeable, excruciating, dumbfounded

Such is hardly endurance for ordinary people, but it is easy endurance for the one who cultivated the Mindfulness body in the body, ingenious it is!.

Cultivating the mindfulness of the body in body you must accept the convince, the endurance, the stamina that a normal person can not do it, must accept thus, then you could have extraordinary powers, as you saw above.

The sixth power appears when you practice the mindfulness of the body in the body, this power helps you to attain at will four holy jhanas without trouble or difficulty, without vain your labour. Attain and enter four jhanas by pure thoughts in the now very easy.  

Read the sixth capacity of the Mindfulness body in the body, you know of Buddhist meditation is not right on Four Meditation that you are practice.

So, the Mahayana right on four jhanas explains around like Kang Senghui in the book of Awareness. (An Ban Thủ Ý). So touched four jhanas, scholars in the past and in the present were stay away, dare not explain, they explained based on the words, explaining of an ambiguous, non-specific, especially they did not know how to practice, should the more explained, the more obscure, people who want to culttivate the four jhanas did not know how to culttivate.

Want to practice meditation, begin you must learn and practice in according with the precepts, you follow the Right Exertion, four foundations of mindfulness and finally you must to perform the mindfulness of the body in the body.

From practice the mindfulness body in the body, it appeared superhuman abilities, from those that you have the capacity to enter the meditation and perform Sanming.

The sixth's capacity above helped you to enter the meditation easily, not with four jhanas you practice the four concentration. So, you want to enter the four concentration you must have the mindfulness of the body in the body. Without these capabilities, it is difficult to enter.

Through experience practicing the teachings of the Buddha, we commented that Eastern Zen, Mahayana Zen and others forms of meditation are types of delusional meditation, a type of meditation that practice it do not bring to master the living and dead, but you became crazy, dammaged neurotic. It’s impossible to concentrate on the supress mind making cessation wandering mind, when stopped all thoughts they called samadhi, only people who have never entered the samadhi believed, people who already enter samadhi pity for the blind people talking about the elephant.

Most of people now, no one knows about meditation, so they practice Mahayana Zen, Eastern Zen, Vipassana, etc... But once they get to enter meditation, especially the four holy concentration, they would view the practice of Mahayana Zen, Eastern Zen, soul out of the body meditation (thiền xuất hồn), unconditioned meditation (Thiền vô vi), and Vipassana meditation are the delusional meditations, practice them you go to nowhere, it means that practice them for the form of practice, not any benefit for their lives

They practice them just for frauding as sitting meditation 5, 6 hours, or when they died left their body or relics. Many of them want to have the repution or pelf so they perform some great spiritual powers, reveal the past and future of others to make easily money in the aim of scam other people, especially superstitious believers. These types of meditation practicing bring no advantage for other people, it is only a deceive sleight, to bring people into the world of illusion caused superstition, taking advantage of this to build big Buddhist temples, to live a life style full of sensual desires with religious dress!

Dear friends, the mindfulness of the body in the body practicing from the eighth or higher are super capability which are called psychic power. Here, you have to understand, it is not due to practice psychic power to have psychic powers. It has this capacity of psychic power due to pure mind no greed, hatred, ignorance and evilness. Pure mind no greed, hatred, ignorance and evilness are formed from living strictly in accordance with precepts. Want living strict in accordance with precepts you must cultivate the mindfulness of the body in the body. From the mindfulness of the body in the body appears superhuman capacity to supports you to have the ability to master the living and dead. This capacity is so extraordinary, it has this not out of precepts and the mindfulness of the body in the body practicing. Out of these two methods, no one could has the capacity to do such extraordinary things.

Here, let's note the capacity of the sixth of the mindfulness of the body in the body. An extremely strange capacity that no one expected to be. A person has only one body, when that person want to have the same 1000 bodies, it immediately appeared 1000 bodies, like cast human body, it does not the silhouette but that is the real flesh and blood bodies, if we touch on those people, no different from real people.

Mr. Châu Lợi Bàn Ðặc when his mind was pure, he knew he was enlightened, so he ordered his body must turn out 1000 bodies of Châu Lợi Bàn Ðặc sitting full in the forest.

Friends, mr. Châu Lợi Bàn Ðặc did not practice psychic power, he only been taught by the Buddha swept his mind. I.e. practiced four foundations of mindfulness on the four foundations of mindfulness, he always tried to overcome covetousness on his body, feeling, mind and object of mind and he had wonderful successed in enlightenment. 

One method to help him detach evilness in the mind and all desires, should absolutely the mind be pure. When his mind was pure, mr. Châu Lợi Bàn Ðặc realized a strange capacity, a body made out many bodies, multiple bodies made one body. This is the first super capacity of the mindfulness of the body in the body.

Everything is separated by a space, but the one practiced correctly the Satipatthana and the mindfulness of the body in the body, then an uncanny ability to appear, the space no longer separated. So, the one who has a pure mind without greed, hatred and delusion, can see through the rampart, through the wall, through the mountain like see in the space, can dives in and out the ground as in the water. 

It was a second capacity of the mindfulness of the body in the body that not many people expect. For a long time, the Chinese novelist too imaginative say such things, but from ancient time until now no one has done.

Things all have weight, they all sink in water, but the one who practiced fully the body in the body, then walks on a water not sink, like walking on dry land, sitting cross-legged flying up in the air as birds. A strange capacity, loss of body weight, it is great, that from ancient times until now, no one has ever done, it is rare. One capability that no one could think, with hands that touched the moon, the sun. Yet the one who practiced the mindfulness of the body in the body, appeared a superior ability, beyond human thoughts.

These words said by the Buddha. Probably the Buddha did not tell lie. I feel I has this spiritual power that I could possibility do so, but I found it only magician play, not bring any benefit for daily life, so I do not show.

I just know I have the capacity to master life and death, suffering and defilements mind, it is happy for me. Reputation, benefit I have eradicated them, should I not perform the psychic power to enchanted people.

I know that the mindfulness of the body in the body is very great. Yes, with the ones who practiced the mindfulness of the body in the body and kept strictly the precepts, the capacity of one body appear many bodies or with the hands touch the sun, the moon is not difficult. A inconceivable capacity, if the ones who had accomplished those powers should they want to go to any planet in the universe, immediately they are satisfied as expected.

Such qualified persons are due to purified the six organs of sense. The six organs of sense are purified, so they want to use any sense very easy. If they want to hear something though distant or close, with their purified ears, they hear the voice of that people, no difficulty, no tired, no vain their labour, etc… When they used the ear, so they can use all other senses easy.

With pure superhuman eyesense they see life and death of beings. If that being is reborn somewhere, reborn human or animal, they know all.

With a pure mind they should always attained and currently reside in the supreme mind freed of sensual desires.

In short, the ones who practiced the mindfulness of the body in the body had 10 great merit to perform the four holy concentration and Sanming. They are the victory of living and dead, their mind without sensual desires. They are Arahants.

Đang có 25 khách và không thành viên đang online

Lượt xem
451
Các bài viết
1441
Số lần xem các bài viết
9062804