• huongdantusinh
 • phattuvandao1
 • amthat3
 • lopbatchanhdao
 • thanhanhniem1
 • tranhducphat
 • tinhtoa1
 • toduongtuyetson
 • amthat2
 • daytusi
 • benthayhocdao
 • amthat1
 • ThayTL
 • vandaptusinh
 • quetsan
 • tamthuphattu
 • khatthuc1
 • thanhanhniem3
 • lailamtoduong1
 • vandao2
 • tinhtoa2
 • chanhungphatgiao
 • ttl3
 • thanhanhniem2
 • phattuvandao3
 • ttl1
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy cho các tu sinh
 • Phật tử vấn đạo Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Tranh đức Phật
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Tổ đường Tuyết Sơn
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy tu sĩ
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Am thất
 • Thầy Thông Lạc
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc quét dọn sân
 • Thầy Thông Lạc trả lời tâm thư Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc lai lâm tổ đường
 • Thầy Thông Lạc giảng đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc viết sách
 • Thầy Thông Lạc tại Hòn Sơn Thánh Tích
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc vấn đáp đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc
In bài này

ORIGIN OF THE UNIVERSE, HUMAN ANCESTOR - Tri Tuc

Lượt xem: 4418

 

NGUỒN GỐC VŨ TRỤ, THỦY TỔ LOÀI NGƯỜI
(Trưởng lão Thich Thông Lạc, trích ĐVXP.9, TG.2011)

Hỏi: Kính thưa Thầy, từ trước tới nay các nhà khoa học đều khẳng định rằng thủy tổ loài người là từ thủy tổ loài khỉ vượn biến thể mà thành, nghĩa là thủy tổ của loài người là do từ thủy tổ loài khỉ vượn biến thể mà thành, thuyết tiến hóa nói như vậy. Vậy theo Phật giáo Nguyên Thủy và theo trí vô hạn của Thầy thì nguồn gốc loài người và rộng hơn, nguồn gốc vũ trụ phát sinh từ đâu?

Đáp A: NGUỒN GỐC VŨ TRỤ

Nguồn gốc vũ trụ chỉ là một môi trường sống hoặc chết đối với trí hữu hạn của chúng ta, nếu muốn tìm hiểu biết rõ hơn nữa thì trí hữu hạn không cho phép chúng ta hiểu, còn trí vô hạn của chúng ta chưa có mà chúng ta muốn hiểu thì chúng ta sẽ hiểu bằng tưởng tri, mà hiểu bằng tưởng tri thì sai sự thật, cho nên bây giờ chúng ta nên tìm hiểu cái gì có lợi ích thiết thực cho chúng ta và mọi người thì không phí thì giờ quý báu, thì giờ đó chúng ta làm những việc ích lợi khác còn có ý nghĩa hơn.

Cho nên ngày xưa có những ai hỏi Phật những điều không ích lợi, có tính chất hý luận ảo tưởng mơ hồ thì đức Phật làm thinh, không trả lời. Còn ở đây Thầy cố gắng giải thích để mọi người hiểu một cách đại khái về nguồn gốc của vũ trụ. Dù chúng ta có biết rõ về nguồn gốc của vũ trụ thì cũng chẳng có ích lợi gì cho cuộc sống mà hằng ngày chúng ta thọ chịu biết bao nhiêu là sự khổ đau. Bây giờ cháu hãy lắng nghe cho kỹ nguồn gốc của vũ trụ:

Môi trường sống là nơi đó có cỏ cây và loài động vật xuất hiện, còn chỗ nào không có môi trường sống thì nơi đó là môi trường chết như trên Thầy đã dạy. Chết ở đây nghĩa là chưa có muôn loài vật sống, chứ riêng hành tinh ấy vẫn sống vì nó đang hoạt động, đang đi trên quỹ đạo của nó, cho nên nói nó chết là không đúng. 

Những phi thuyền thám hiểm cung trăng và được các nhà khoa học nghiên cứu cho biết mặt trăng là hành tinh chết. Điều này không đúng, vì mặt trăng đang đi quanh trái đất. Nó đang hoạt động như vậy sao bảo là nó chết. Mặt trăng đang hành như vậy thì nó sẽ tạo duyên hợp cho các duyên hiện có thành những duyên mới, những duyên mới hợp với những duyên cũ tạo thành những duyên mới khác nữa. Khi duyên hợp trùng trùng như vậy thì một ngày kia mưa gió sẽ thuận hoà và cỏ cây sẽ xuất hiện. Cỏ cây sẽ xuất hiện, thì lần lượt loài động vật xuất hiện. Loài động vật xuất hiện thì loài người trên cung trăng sẽ xuất hiện. Như vậy một vài triệu năm nữa cung trăng cũng có môi trường sống như trái đất của chúng ta.

Nói đến môi trường thì không thể nào nói đến môi trường đơn điệu được. Tại sao vậy? Vì khi có cái này thì phải có cái kia, vì thế đức Phật dạy: “Thế giới là do các duyên hợp”. Có duyên hợp mới có thế giới. Có thế giới mới có vũ trụ, nhưng ở đây ai tạo ra duyên hợp? Chính các hành đấy. Không có hành thì không có duyên hợp, không có duyên hợp thì không có thế giới, không có vũ trụ. Đến đây chúng ta bảo rằng các hành là nguồn gốc của vũ trụ thì chưa đúng. Vì các hành phải có sự điều khiển của ai đó. Vậy ai đó điều khiển các hành? Xin thưa, không có ai điều khiển các hành, vì các hành thường hoạt động theo sự vô minh của mình, nên Phật dạy: “Vô minh”. Như vậy vô minh là nguồn gốc của vũ trụ ư?. Không đúng đâu quý vị.

Nguồn gốc của vũ trụ là mười hai nhân duyên, chứ không thể một nhân duyên mà thành nguồn gốc của vũ trụ được. Mười hai nhân duyên gồm có:

1- Duyên Vô minh

2- Duyên Hành

3- Duyên Nghiệp

4- Duyên Danh sắc 

5- Duyên Lục nhập

6- Duyên Xúc

7- Duyên Thọ

8- Duyên Ái

9- Duyên Hữu

10- Duyên Thủ

11- Duyên Sanh

12- Duyên Ưu bi, sầu khổ, bệnh tử

Đó là nguồn gốc vũ trụ hiện bày một thế giới quan đầy khổ đau của loài người mà đức Phật đã xác định rõ ràng.

Bài pháp mười hai nhân duyên là đức Phật đã chỉ rõ cho mọi người biết nguồn gốc vũ trụ. Nếu mười hai nhân duyên này không có thì vũ trụ này không có. Vũ trụ này không có thì con người và vạn vật không có. Con người và vạn vật có thì vũ trụ này có. Con người và vạn vật có đều do mười hai nhân duyên. Vì thế nguồn gốc vũ trụ là mười hai nhân duyên như trên đã xác định.

Đáp B: THỦY TỔ LOÀI NGƯỜI

Con khỉ không phải là thủy tổ của loài người như các nhà khoa học đã khẳng định, con khỉ chỉ là con khỉ, một loài động vật như các loài động vật khác.

Theo đạo Phật, con khỉ chỉ là một loài động vật cao cấp gần giống như con người. Nếu lấy con người làm tiêu chuẩn thì con khỉ chỉ là con khỉ mà thôi, chứ không thể tiến hoá làm con người được, chỉ có nghiệp lực của con khỉ, khi con khỉ chết nó sẽ tiếp tục luân hồi tái sanh làm người.

Từ con người “Cổ Sơ” sống đơn giản, dựa vào thiên nhiên. Mức sống của thiên nhiên thì có hạn, còn con người sanh sản thì vô hạn nên con người buộc phải tiến hoá dần để bảo vệ sự sống còn của mình duy trì cho đến ngày nay, do đó con người trở thành văn minh phát triển theo chiều hướng khoa học hiện đại hóa, để sản xuất ra vật chất phục vụ cho đời sống con người như hiện nay.

Con khỉ không phải là thủy tổ của loài người như các nhà khoa học đã khẳng định, con khỉ chỉ là con khỉ, một loài động vật như các loài động vật khác.

Theo đạo Phật, con khỉ chỉ là một loài động vật cao cấp gần giống như con người. Nếu lấy con người làm tiêu chuẩn thì con khỉ chỉ là con khỉ mà thôi, chứ không thể tiến hoá làm con người được, chỉ có nghiệp lực của con khỉ, khi con khỉ chết nó sẽ tiếp tục luân hồi tái sanh làm người.

Từ con người “Cổ Sơ” sống đơn giản, dựa vào thiên nhiên. Mức sống của thiên nhiên thì có hạn, còn con người sanh sản thì vô hạn nên con người buộc phải tiến hoá dần để bảo vệ sự sống còn của mình duy trì cho đến ngày nay, do đó con người trở thành văn minh phát triển theo chiều hướng khoa học hiện đại hóa, để sản xuất ra vật chất phục vụ cho đời sống con người như hiện nay.

Loài khỉ sống thanh tịnh trong sạch hơn các loài động vật khác, nhờ hành động sống tự nhiên theo nghiệp nhân quả thiện tạo thành nghiệp lực thiện. Khi con khỉ chết, nghiệp lực thiện chiêu cảm môi trường thiện luân hồi tái sanh thành con người. Đừng hiểu rằng con người chết là sẽ tiếp tục sanh làm con người nữa, hiểu như vậy là không đúng luật nhân quả. Đức Phật dạy: “Được thân người là khó, khó như con rùa mù tìm bọng cây giữa biển khơi”. Chỗ này có dịp Thầy sẽ giảng dạy để hiểu biết rõ ràng hơn.

Trí hữu hạn của con người không cho phép các nhà khoa học hiểu hơn, cho nên các ngài khoa học dùng sự so sánh những hành động và cơ cấu cơ thể của loài khỉ vượn giống như những hành động và cơ cấu của cơ thể của loài người cổ xưa, “tiền sử”, mà cho rằng thủy tổ của loài người là khỉ vượn. Đó là cái hiểu sai của các nhà khoa học. 

Muốn gây tạo giống con người thì phải có môi trường thích hợp với con người. Chính các duyên của con người, chứ chưa có các duyên của con người thì không thể nào gây tạo ra giống loại con người được, cho nên thuyết tiến hóa từ con vật thành con người thì mơ hồ, trừu tượng không chính xác. Bởi phần sắc uẩn của con người đầy đủ hơn loài động vật, nhất là sự cấu tạo bộ óc của con người về tế bào não, phần sử dụng về tinh thần tưởng uẩn và thức uẩn thì loài khỉ vượn không thể có được.

Vả lại cái sai của các nhà khoa học nữa, đó là trí tuệ của loài khỉ vượn và trí tuệ của những người tiền sử đều sống dựa trên thiên nhiên, loài khỉ vượn trí tuệ không sáng tạo và phát minh những cái gọi là văn minh và sáng tạo của loài khỉ vượn được. Cho nên khỉ vượn ngàn đời chỉ là khỉ vượn, còn người tiền sử đời sống cũng giống như loài khỉ vượn nhưng lại biết phát minh và sáng tạo nên để lại cho chúng ta sau này một kho tàng văn minh vĩ đại từ ngôn ngữ, toán học, y học, sử học, đạo đức học, đến khoa học v.v..., chúng ta chỉ là những người thừa kế và dựa theo cơ sở đó mà phát triển khoa học hiện đại. Nếu không có văn minh của người tiền sử để lại liệu chúng ta có thể có một nền văn minh khoa học hiện đại và kỹ nghệ hóa như ngày hôm nay chăng?

Cho nên loài khỉ vượn không có trí tuệ thông minh như con người, nó thường sống theo bản năng tự nhiên, thường bắt chước loài người hơn là sáng tạo phát minh như con người. Thủy tổ của loài người rất thông minh, khi con người có mặt trên hành tinh này. Nếu loài người không có sự thông minh thì nó đã bị diệt chủng ngay từ lúc ban đầu. Tại sao vậy?

Vì cấu trúc cơ cấu cơ thể của loài người, tuy có giống như loài khỉ vượn, nhưng hoàn toàn không giống hẳn, có những chỗ còn sai khác, vì thế con người không thể dùng sức mạnh để bảo vệ sự sống như loài mãnh thú, cũng không thể trốn chạy chuyền nhảy nhanh nhẹ như loài khỉ, vượn, hươu, nai được. Loài người bảo vệ sự sống bằng trí tuệ thông minh của mình, nên thường phát minh và sáng tạo đều do bộ óc, đó là điều cần thiết của loài người mà các loài động vật khác không thể có được. Cho nên cho rằng loài khỉ vượn là thủy tổ của loài người là thuyết mơ hồ trừu tượng, các nhà khoa học chỉ có qua sự so sánh những bộ xương của người tiền sử và những bộ xương của loài khỉ vượn giống nhau rồi vội vàng tuyên bố loài khỉ vượn là thủy tổ của loài người, e rằng sự tuyên bố này sẽ làm mất uy tín của khoa học, vì một vài sự chứng minh khoa học đó chưa đủ để xác chứng thuỷ tổ của loài người là khỉ vượn.

Luật nhân quả đã xác định mọi tiêu chuẩn của mọi loài chúng sanh, nếu chúng sanh sống và tạo những tiêu chuẩn đó thì sẽ sanh làm loài vật đó, chứ không phải tiêu chuẩn đó mà làm loài vật khác được, có nghĩa là loài động vật đó sống thiện ở cấp độ thiện đó sẽ sanh làm loài chúng sanh đó, còn ngược lại sống ác ở cấp độ ác đó thì sẽ sanh làm loại chúng sanh đó.

Luật nhân quả rất công bằng và công lý nên tiêu chuẩn thiện ác của nó rõ ràng, không thể sai khác được; mà với trí tuệ vô hạn của đức Phật, Ngài đã thấu suốt luật nhân quả, do đó Ngài dạy cho chúng ta cách thức sống năm tiêu chuẩn thiện để còn tiếp tục làm thân người thiện và chỉ có thân người thiện mới đủ trí tuệ thông minh rèn luyện tu tập chấm dứt khổ đau và luân hồi.

Các pháp vô thường luôn luôn theo sát những hành động nhân quả của muôn loài để tạo thành nghiệp lực. Nghiệp lực nếu tiến hóa sẽ tái sanh làm loài vật cao cấp như loài Trời, loài Người. Nếu nghiệp lực đó thoái hóa thì sẽ tái sanh làm loài động vật hạ cấp.

Nghiệp lực là một đạo luật công bằng và công lý đối với tất cả các loài động vật trên hành tinh này. Nó không áp dụng riêng cho con người mà cho tất cả các loài, vì muôn loài vật do môi trường sống vô minh duyên hợp sinh ra.

Do bởi con vật lớn hay nhỏ, ngay cả loài người đều vô minh lầm chấp, nhưng loài người nhờ trí tuệ thông minh thường tìm tòi sáng tạo và phát minh nên đã thấy sự vô minh của mình. Khi đã thấy sự vô minh của mình thì đó là minh, mà đã có minh thì con người làm chủ được môi trường sống của mình, tức là làm chủ sanh, già, bệnh, chết. Làm chủ sanh, già, bệnh, chết là làm chủ nhân quả. Làm chủ nhân quả là làm chủ mọi sự đau khổ và chấm dứt tái sanh luân hồi. Chấm dứt tái sanh luân hồi tức là giải thoát ra khỏi thân nghiệp.

Translated by Tri Túc

ORIGIN OF THE UNIVERSE,
HUMAN ANCESTOR
(Thera Thich Thong Lac, extracted from ĐVXP.9, publishing license by TG.2011)

Q. Dear Master, so far the scientists have confirmed that human ancestors from ancestral apes, it means that the ancestors of human is from ancestral apes, the theory of evolution says so. So follow Theravada and Master’s infinite mind, the human origins and broader, cosmic origins arise from?

Answer A.- ORIGIN OF THE UNIVERSE

For our finite mind, origin of the Universe as a habitat or die, if you want to learn more, our finite mind does not allow us to understand, and our infinite mind have not yet. If we want to understand, we will understand by delusion and understand by delusion we will understand false, so now we should find out what practical which benefit to us and to everyone, it shall not waste our valuable time, that time we do what other benefits are more significant.

So in the life time of the Buddha, there was anyone who asked Buddha what is not useful, only theoretical nature, no benefits, Buddha kept silent and did not answer. But here I try to explain to help people understood simplely about the origins of the universe. Although we have known about the origins of the universe, it would not do any good for our daily life that we have how much life is suffering. Now, you listen carefully to the origin of the universe:

The environment is live if there is human, plants and animals appear, and where there is no habitat, no plants, no animals it was dead as I taught above. Here dead means no living creatures, but the planet is still alive because it is in operation, it is moving on its orbit, so say it dead is wrong, not true.

For our finite mind, origin of the Universe as a habitat or die, if you want to learn more, our finite mind does not allow us to understand, and our infinite mind have not yet. if we want to understand, we will understand by delusion and understand by delusion we will understand false, so now we should find out what practical which benefit to us and to everyone, it shall not waste our valuable time, that time we do what other benefits are more significant.

So in the life time of the Buddha, there was anyone who asked Buddha what is not useful, only theoretical nature, no benefits, Buddha kept silent and did not answer. But here I try to explain to help people understand broadly about the origins of the universe. Although we have known about the origins of the universe, it would not do any good for our daily life that we have how much life is suffering. Now, you listen carefully to the origin of the universe:

The environment is live if there is human, plants and animals appear, and where there is no habitat, no plants, no animals it was dead as I taught above. Here dead means no living creatures, but the planet is still alive because it is in operation, it is moving on its orbit, so say it dead is wrong, not true.

The spacecraft explored the moon and scientists said the planetary moon is dead. This is not true, because the moon is moving around the earth. It is working so why said it died. The moon is doing so, it will create new causes, the new causes will combine and coordinate with the existing ones, they generate other new causes. When the same identical conditions and so, one day would have rain and plants. Plants  appeared, then in turn animals out. Animals appeared, then human beings on the moon will appear. So a few million years more the moon also habitat as our planet earth.

Speaking of the environment, it is impossible to say the monotonous environment. Why so? Since when this one having will have the other, so the Buddha taught: "The world is conditioned by combination of the causes". There is the combination there is the universe, but who creates the causes combination? It is the actions. No action no combination, no universe. If we sure that the actions is the origin of the universe is incorrect. Since the actions must have the control of someone. So who controls the actions? No one controls the actions, because the actions often operate under their ignorance, so the Buddha said: "Ignorance". So the ignorance is the origin of the universe? Not exactly.

The origin of the universe is twelve causes and conditions, and not be a predestined that the origin of the universe. Twelve of conditions including:

1. Ignorance
2. Action
3. Karma
4- Mentality and body
5. Six senses
6. Touch
7. Sensation
8. Love
9- Possess
10. Hold (or cling)
11. Birth
12. Compassion, sorrow, sickness, and death

That is the origin of the universe does represent a great world of human suffering that the Buddha clearly defined. The sutta of twelve causes and conditions is Buddha pointed out to let people know the origin of the universe. If twelve causal universe is not available then the world is not possible. The universe not be the people and the animals not be. People and things do be, then this universe. There are people and things then all twelve causes and conditions there are. So the origin of the universe is twelve causes and conditions as specified above.

Answer B: HUMAN ANCESTOR

Monkey is not the ancestor of humans as scientists have confirmed that, monkey is just an animal like other animals.

According to Buddhism, the monkey just an advanced animal species similar to humans. If the standard man-monkey, the monkey just alone, but can not make human evolution, only karma monkey, when monkey die it will continue to regain human reincarnation.

The "prehistoric" human relying on nature. The rely of natural life is limited, and people are infinitely reproducible so people had to evolve gradually to protect its survival maintains to this day, so people become civilized development, scientific direction of modernization, to produce the material in service of human life today.

Monkeys live in clean pure way than other animals. Thanks to live in pure way, according causal law, good action forms good kamma. When the monkeys die good kamma corresponds to good kamma, will reincarnation as humans. Do not understand that human died will continue reincarnation as a humans more, understanding so is not to understand the rules of cause and effect. Buddha said: "to reincarnation in human body is difficult as a blind turtle looking for a hollow of tree at sea". If there is opportunity, I shall teach you more this point to understand clearly

Finite mind of man does not allow scientists to understand more, so they used the comparison of actions and body structure of monkey like the actions and the structure of the human body in the pre-history, and said that ancestors of humans were apes. It is the misunderstand of the scientists.

Wanting to create human breeding must have the appropriate environment for humans. It is having the cause of human beings then have human, and not having that cause, it can not create human, so the theory evolution humans from animals to is ambiguous, abstract, incorrect. Because the form of human beings is fully than animals, especially the structure of the human brain, of the brain cells, the structure very complex, apes can not use of mental, apes do not have the perceptions and consciousness.

In addition, the scientists wrong more, it is the wisdom of apes and wisdom of prehistoric humans, the lives of apes and humans were relying on natural, but intellectual of apes did not  creativity and invention of the so-called civilizaton of apes. So thousands of life, apes are just apes, althought the life of history humans were like apes but knowing invention and creativity should leave for us a great treasure from civilized language, mathematics, medicine, history, ethics, science etc .., we are the heirs and based on that basis we develop a modern science. Without civilization of prehistoric ancesters to leave, could we have a modern science civilization and attractive industry as today?

So, apes have no intelligent as humans, they often lived according to natural instinct, Often imitated human rather than creative invention.  Ancestor of humanity was very intelligent from first day existing on this planet. If mankind does not have the intelligence it was genocide right from the beginning. Why so? Because the structure of human body, though like apes, but absolutely not the same, there are still some spots differences, so people can not use force to protect life as a predator species, can not run fast as deers, also can not escape danger by jumping quickly from a tree to another as monkeys, gibbons. Humans protect their lives by their intelligence, so often invention and creativity from their minds. Invention and creativity are essential needs of human, but other animals can not get.  So that the scientists think the ancestral apes were ancestral humanity are vague, abstract theory. The scientists rely solely on the comparison of the skeleton of prehistoric man and the skeletons of apes alike then rush claiming apes are ancestral of human. I afraid of this statement will discredit the science, because some scientific evidence are not enough to determine proof of the progenitor of mankind were apes.

Causality law was determined all standards of all beings, if the beings live and create that standards will make them reborn in that beings, and do not live and create that standard they will reborn in other species, which means any animal species living at any good level, will make them reborn in that species, and contrary if the species living at any evil level will reborn in that species. Causal laws are fair and justice, its standard of good and evil is very clear, can not be differences; with the infinite wisdom of the Buddha, He scrutinizes causality law, so He taught us how to live in accordance with five good standard, thanks to that we continue to have human body, to have wisdom.

The impermanent laws always closely follow the causal action of all species to create kamma. Kamma of a species if evolutionary will be reborn in senior animal species like God, humanity. If its kamma degenerate will be reborn as downgrade animals.

Kamma law is of equality and justice for all animal species on the planet. It is not only applicable to humans but to all species, because all animalsdue to habitat conditions and combine condition of ignorance born.

Because big or small animals, even humans have this ignorance confusion, but humans thanks to his intellectual often search creativity and invention should see his ignorance. Having seen his ignorance, it is knowledges, having knowledge human mastered his environment, that is mastering birth, aging, sickness and death. Birth, aging, sickness and death mastered are mastering causation. Mastering causality is all suffering and reincarnation termination. Reincarnation termination is termination bodily kamma.

Đang có 42 khách và không thành viên đang online

Lượt xem
451
Các bài viết
1441
Số lần xem các bài viết
9062843