• lailamtoduong1
 • ttl1
 • phattuvandao1
 • tranhducphat
 • vandaptusinh
 • amthat1
 • phattuvandao3
 • amthat3
 • toduongtuyetson
 • amthat2
 • tamthuphattu
 • thanhanhniem1
 • daytusi
 • thanhanhniem3
 • huongdantusinh
 • khatthuc1
 • tinhtoa1
 • benthayhocdao
 • thanhanhniem2
 • chanhungphatgiao
 • ttl3
 • ThayTL
 • quetsan
 • tinhtoa2
 • lopbatchanhdao
 • vandao2
 • Thầy Thông Lạc lai lâm tổ đường
 • Thầy Thông Lạc
 • Phật tử vấn đạo Thầy Thông Lạc
 • Tranh đức Phật
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Am thất
 • Thầy Thông Lạc vấn đáp đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Tổ đường Tuyết Sơn
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc trả lời tâm thư Phật tử
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy tu sĩ
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy cho các tu sinh
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc viết sách
 • Thầy Thông Lạc tại Hòn Sơn Thánh Tích
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc quét dọn sân
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc giảng đạo cho các Phật tử
Hiển thị #
Tiêu đề Ngày đăng Lượt xem
Cách Ly Hỷ Tưởng. Cách Xả Lạc Xả Khổ, Xả Niệm Thanh Tịnh. Ly Hỷ Trú Xả Có Phải Pháp Hướng Tâm? 16 Tháng 6 2014 6882
Pháp Tu Cư Sĩ - Tứ Vô Lượng Tâm (Bài 3) 12 Tháng 6 2014 5140
Nghĩa Từ Nguyên Thủy Chơn Như (Vần Đ) 07 Tháng 6 2014 3648
Pháp Tu Cư Sĩ - Tứ Vô Lượng Tâm (Bài 1) 07 Tháng 6 2014 11056
Ông A Na Luật Thực Hiện 37 Phẩm Trợ Đạo 07 Tháng 6 2014 2518
Không Có Chuyện Hai Vị A La Hán Tranh Cải 07 Tháng 6 2014 3655
Nghĩa Của Các Pháp 31 Tháng 5 2014 2716
Nghĩa Từ Nguyên Thủy Chơn Như (Vần D) 31 Tháng 5 2014 3645
Pháp Tu Cư Sĩ - Tứ Vô Lượng Tâm (Bài 2) 31 Tháng 5 2014 5202
Cách Diệt Tầm Tứ 30 Tháng 5 2014 16251
Giới Sa Di Thứ Tư: Không Vọng Ngữ (Không Nói Dối, Nói Láo) 19 Tháng 5 2014 7578
Nghĩa Từ Nguyên Thủy Chơn Như (Vần C) 13 Tháng 5 2014 3915
Pháp Tu Cư Sĩ - Thập Thiện (tiếp 6) 10 Tháng 5 2014 2951
Quả Báo Gì Khi Tâm Và Lời Nói Không Đi Đôi? 10 Tháng 5 2014 4171
Căn Bản Tu Tập Chánh Phật Pháp 03 Tháng 5 2014 3917
Gương Đồng Trong Tu Viện (tiếp 2) 03 Tháng 5 2014 6300
Kinh Bát Thành 03 Tháng 5 2014 4766
Cúng Dường, Nhận Cúng Dường Đúng Pháp 03 Tháng 5 2014 5574
Pháp Tu Cư Sĩ - Thập Thiện (tiếp 4) 25 Tháng 4 2014 6310
Pháp Tu Cư Sĩ - Thập Thiện (tiếp 5) 25 Tháng 4 2014 5971
Niệm Và Các Pháp Hành Như Thế Nào 25 Tháng 4 2014 3572
Làm Chủ Sanh, Già, Bệnh, Chết 25 Tháng 4 2014 4533
Nghĩa Từ Nguyên Thủy Chơn Như (Vần B) 25 Tháng 4 2014 3745
Nghĩa Từ Nguyên Thủy Chơn Như (Vần A) 24 Tháng 4 2014 4308
Bài Kệ Thứ Ba Kinh Tê Ngưu Một Sừng 18 Tháng 4 2014 2864
Tưởng Định 18 Tháng 4 2014 3537
Làm Chủ Sự Sống Chết 18 Tháng 4 2014 3229
Pháp Tu Cư Sĩ - Thập Thiện (tiếp 2) 13 Tháng 4 2014 6843
Pháp Tu Cư Sĩ - Thập Thiện (tiếp 3) 13 Tháng 4 2014 5692
Vào Dòng Thánh 13 Tháng 4 2014 3309
Người Hoàn Hảo 13 Tháng 4 2014 2584
Cách Tu Thất Giác Chi 13 Tháng 4 2014 3322
Gương Đồng Tu Trong Tu Viện 04 Tháng 4 2014 5582
Tâm Thanh Thản, An Lạc, Vô Sự 28 Tháng 3 2014 4496
Nhập Thất Thọ Pháp Để Sanh Con Thánh 28 Tháng 3 2014 3049
Đạo Phật Và Giới Luật 28 Tháng 3 2014 2818
Số Mệnh 21 Tháng 3 2014 3575
Nhân Quả 21 Tháng 3 2014 4360
Hạnh Khất Thực 21 Tháng 3 2014 5785
Pháp Tu Cư Sĩ - Thập Thiện (tiếp 1) 21 Tháng 3 2014 10066
Pháp Tu Cư Sĩ 14 Tháng 3 2014 10409
Người Tu Sĩ Cần Phải Ghi Nhớ 14 Tháng 3 2014 4075
Người Tu Sĩ Phải Tu Tập Sáu Oai Nghi 14 Tháng 3 2014 3277
Bài Pháp Tuyệt Vời 14 Tháng 3 2014 5449
Bảy Diệu Pháp 07 Tháng 3 2014 3351
Sự Sai Biệt Giữa Phật Giáo Và Bà-La-Môn Giáo 07 Tháng 3 2014 3828
Lớp Chánh Kiến 07 Tháng 3 2014 4925
Giới Luật Cư Sĩ 07 Tháng 3 2014 20567
Có Năm Cách Sống (Bài 2) 28 Tháng 2 2014 4411
Có Năm Cách Sống (Bài 1) 28 Tháng 2 2014 4402

Đang có 30 khách và không thành viên đang online

Lượt xem
450
Các bài viết
1440
Số lần xem các bài viết
6474887