• lailamtoduong1
 • ttl3
 • tranhducphat
 • thanhanhniem2
 • benthayhocdao
 • toduongtuyetson
 • tamthuphattu
 • amthat3
 • tinhtoa2
 • huongdantusinh
 • thanhanhniem3
 • chanhungphatgiao
 • lopbatchanhdao
 • quetsan
 • daytusi
 • thanhanhniem1
 • khatthuc1
 • ThayTL
 • amthat2
 • tinhtoa1
 • phattuvandao1
 • amthat1
 • vandao2
 • ttl1
 • phattuvandao3
 • vandaptusinh
 • Thầy Thông Lạc lai lâm tổ đường
 • Thầy Thông Lạc tại Hòn Sơn Thánh Tích
 • Tranh đức Phật
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Tổ đường Tuyết Sơn
 • Thầy Thông Lạc trả lời tâm thư Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy cho các tu sinh
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc viết sách
 • Thầy Thông Lạc quét dọn sân
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy tu sĩ
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Phật tử vấn đạo Thầy Thông Lạc
 • Am thất
 • Thầy Thông Lạc giảng đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc vấn đáp đạo cho các Phật tử
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
Hiển thị #
Tiêu đề Ngày đăng Lượt xem
1- TỨ QUẢ VÀ TỨ THÁNH ĐỊNH CÓ GIỐNG NHAU, 2.- TRỒNG RAU SẠCH 3.- TU SĨ GẶT LÚA GIÚP DÂN 4.- TRỒNG RAU LÚA SẠCH TRÁNH THUỐC SÂU RẦY 28 Tháng 5 2016 3052
TU PHẢI ĐÚNG KINH, ĐÚNG CĂN CƠ, ĐẶC TƯỚNG 28 Tháng 5 2016 2239
SO SÁNH CÁC LOẠI THIỀN 27 Tháng 5 2016 4710
BÀI KỆ THỨ 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 TÊ NGƯU MỘT SỪNG 20 Tháng 5 2016 1797
NHÓM GIỚI LUẬT THỨ TƯ 20 Tháng 5 2016 1822
MẮT CHƯ THIÊN 20 Tháng 5 2016 1841
ĐỨC PHẬT DI LẶC 20 Tháng 5 2016 1771
1.- BẤT ĐỘNG TÂM ĐỊNH, 2.- ĐI KINH HÀNH, 3.- CÓ BA DUYÊN, 4.- ĐA CHỦNG, NHẤT CHỦNG, 5.- "NGỮ" VÀ "NGHĨA" PHẢI HIỂU THẾ NÀO. 12 Tháng 5 2016 2051
BẬC HIỀN TRÍ 12 Tháng 5 2016 1905
SỰ SAI BIỆT GIŨA GIÁO PHÁP CỦA PHẬT VỚI BÀ-LA-MÔN 05 Tháng 5 2016 1741
TRI KIẾN GIẢI THOÁT 05 Tháng 5 2016 2193
NHÓM GIỚI LUẬT THỨ BA: LY THAM 28 Tháng 4 2016 1628
THÍCH HỘI HỌP 28 Tháng 4 2016 1679
SỰ LINH ỨNG DO ĐÂU 28 Tháng 4 2016 2421
1.- BẢN THỂ, 2.- CẬN TỬ NGHIỆP, 3.- ÁO LỤC THÙ, ÁO HẢI HỘI, 4.- CẦN XẢ BỎ MÊ TÍN, 5.- CÁCH TU TẬP 28 Tháng 4 2016 6297
CÓ NĂM PHÁP CẦN TU TẬP 21 Tháng 4 2016 2119
THỰC HIỆN SỐNG 10 ĐIỀU LÀNH 21 Tháng 4 2016 1970
CÓ 7 PHÁP ĐỂ LI DỤC LI ÁC PHÁP 21 Tháng 4 2016 5501
NHÓM GIỚI LUẬT THỨ HAI: ĐỨC HIẾU SINH 21 Tháng 4 2016 1870
NHÓM GIỚI LUẬT THỨ NHẤT 14 Tháng 4 2016 1809
1.- NGƯỜI TU HÀNH CHƯA 2.- NẼO VỀ ĐẠO ĐỨC 3.- TƯỞNG TỨC 4.- MA ĐÈ 14 Tháng 4 2016 2088
CHÁNH KIẾN 14 Tháng 4 2016 3594
ĐẠO PHẬT VÀ GIỚI LUẬT 14 Tháng 4 2016 1813
THIỀN ĐỊNH 07 Tháng 4 2016 1962
BÀI KỆ THỨ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 07 Tháng 4 2016 1911
TỨ BẤT HOẠI TỊNH 07 Tháng 4 2016 2404
KHÔNG CÓ NGÀY GIỜ TỐT XẤU 07 Tháng 4 2016 2399
CHÙA TO, PHẬT LỚN 31 Tháng 3 2016 2138
TỪ BỎ TÂM THAM 31 Tháng 3 2016 2131
TÁNH BIẾT 31 Tháng 3 2016 1885
LỜI NÓI ĐẦU ĐVXP, TẬP 4 31 Tháng 3 2016 1727
GỬI TRO CỐT TRONG CHÙA, CHÔN TRONG ĐẤT CHÙA, 24 Tháng 3 2016 20601
PHẠM HẠNH 24 Tháng 3 2016 4540
CÁCH TU ĐỊNH NIỆM HƠI THỞ 24 Tháng 3 2016 12727
PHÁP MÔN QUÁN THÂY CHẾT 24 Tháng 3 2016 3427
DUYÊN PHẬT PHÁP 17 Tháng 3 2016 2867
TƯỞNG ÁNH SÁNG 17 Tháng 3 2016 2569
CÓ 3 HỮU, CÓ 4 THỦ 17 Tháng 3 2016 3613
KHI VÀO CHÙA NÊN LẼ VỊ PHẬT NÀO 17 Tháng 3 2016 2111
CẬU BÉ NÉM SAO BIỂN 10 Tháng 3 2016 5831
TĨNH GIÁC 10 Tháng 3 2016 2005
CÁC GIAI ĐOẠN ĐỘC CƯ 10 Tháng 3 2016 1706
BÀI KỆ THỨ 7, 8, 9 VÀ 10 10 Tháng 3 2016 1952
HỦY BỎ NHỮNG GIỚI NHỎ NHẶT 03 Tháng 3 2016 1785
LÀM CHỦ SỰ SỐNG CHẾT 03 Tháng 3 2016 2229
CHÁNH NGHIỆP & CHÁNH MẠNG 03 Tháng 3 2016 4547
NHÂN QUẢ 03 Tháng 3 2016 2326
10 ĐIỀU LÀNH 26 Tháng 2 2016 14240
QUY Y TAM BẢO 26 Tháng 2 2016 3067
PHÁP HƯỚNG TÂM 25 Tháng 2 2016 2323

Đang có 30 khách và không thành viên đang online

Lượt xem
450
Các bài viết
1443
Số lần xem các bài viết
6345367