• thanhanhniem2
 • amthat2
 • ttl3
 • tamthuphattu
 • tinhtoa2
 • khatthuc1
 • phattuvandao3
 • vandaptusinh
 • lopbatchanhdao
 • phattuvandao1
 • thanhanhniem1
 • amthat1
 • benthayhocdao
 • chanhungphatgiao
 • thanhanhniem3
 • tinhtoa1
 • huongdantusinh
 • toduongtuyetson
 • ttl1
 • lailamtoduong1
 • daytusi
 • tranhducphat
 • amthat3
 • quetsan
 • vandao2
 • ThayTL
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc tại Hòn Sơn Thánh Tích
 • Thầy Thông Lạc trả lời tâm thư Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc vấn đáp đạo cho các Phật tử
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Phật tử vấn đạo Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Am thất
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc viết sách
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy cho các tu sinh
 • Tổ đường Tuyết Sơn
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc lai lâm tổ đường
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy tu sĩ
 • Tranh đức Phật
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc quét dọn sân
 • Thầy Thông Lạc giảng đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc
Hiển thị #
Tiêu đề Ngày đăng Lượt xem
1- TỨ QUẢ VÀ TỨ THÁNH ĐỊNH CÓ GIỐNG NHAU, 2.- TRỒNG RAU SẠCH 3.- TU SĨ GẶT LÚA GIÚP DÂN 4.- TRỒNG RAU LÚA SẠCH TRÁNH THUỐC SÂU RẦY 28 Tháng 5 2016 4914
TU PHẢI ĐÚNG KINH, ĐÚNG CĂN CƠ, ĐẶC TƯỚNG 28 Tháng 5 2016 4143
SO SÁNH CÁC LOẠI THIỀN 27 Tháng 5 2016 6642
BÀI KỆ THỨ 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 TÊ NGƯU MỘT SỪNG 20 Tháng 5 2016 3179
NHÓM GIỚI LUẬT THỨ TƯ 20 Tháng 5 2016 3127
MẮT CHƯ THIÊN 20 Tháng 5 2016 3283
ĐỨC PHẬT DI LẶC 20 Tháng 5 2016 3074
1.- BẤT ĐỘNG TÂM ĐỊNH, 2.- ĐI KINH HÀNH, 3.- CÓ BA DUYÊN, 4.- ĐA CHỦNG, NHẤT CHỦNG, 5.- "NGỮ" VÀ "NGHĨA" PHẢI HIỂU THẾ NÀO. 12 Tháng 5 2016 3534
BẬC HIỀN TRÍ 12 Tháng 5 2016 3368
SỰ SAI BIỆT GIŨA GIÁO PHÁP CỦA PHẬT VỚI BÀ-LA-MÔN 05 Tháng 5 2016 3033
TRI KIẾN GIẢI THOÁT 05 Tháng 5 2016 3856
NHÓM GIỚI LUẬT THỨ BA: LY THAM 28 Tháng 4 2016 2884
THÍCH HỘI HỌP 28 Tháng 4 2016 2920
SỰ LINH ỨNG DO ĐÂU 28 Tháng 4 2016 3826
1.- BẢN THỂ, 2.- CẬN TỬ NGHIỆP, 3.- ÁO LỤC THÙ, ÁO HẢI HỘI, 4.- CẦN XẢ BỎ MÊ TÍN, 5.- CÁCH TU TẬP 28 Tháng 4 2016 10303
CÓ NĂM PHÁP CẦN TU TẬP 21 Tháng 4 2016 3406
THỰC HIỆN SỐNG 10 ĐIỀU LÀNH 21 Tháng 4 2016 3223
CÓ 7 PHÁP ĐỂ LI DỤC LI ÁC PHÁP 21 Tháng 4 2016 11338
NHÓM GIỚI LUẬT THỨ HAI: ĐỨC HIẾU SINH 21 Tháng 4 2016 3235
NHÓM GIỚI LUẬT THỨ NHẤT 14 Tháng 4 2016 3061
1.- NGƯỜI TU HÀNH CHƯA 2.- NẼO VỀ ĐẠO ĐỨC 3.- TƯỞNG TỨC 4.- MA ĐÈ 14 Tháng 4 2016 3579
CHÁNH KIẾN 14 Tháng 4 2016 5389
ĐẠO PHẬT VÀ GIỚI LUẬT 14 Tháng 4 2016 3167
THIỀN ĐỊNH 07 Tháng 4 2016 3245
BÀI KỆ THỨ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 07 Tháng 4 2016 3374
TỨ BẤT HOẠI TỊNH 07 Tháng 4 2016 5098
KHÔNG CÓ NGÀY GIỜ TỐT XẤU 07 Tháng 4 2016 4764
CHÙA TO, PHẬT LỚN 31 Tháng 3 2016 3690
TỪ BỎ TÂM THAM 31 Tháng 3 2016 3828
TÁNH BIẾT 31 Tháng 3 2016 3558
LỜI NÓI ĐẦU ĐVXP, TẬP 4 31 Tháng 3 2016 3014
GỬI TRO CỐT TRONG CHÙA, CHÔN TRONG ĐẤT CHÙA, 24 Tháng 3 2016 24352
PHẠM HẠNH 24 Tháng 3 2016 8023
CÁCH TU ĐỊNH NIỆM HƠI THỞ 24 Tháng 3 2016 20580
PHÁP MÔN QUÁN THÂY CHẾT 24 Tháng 3 2016 6570
DUYÊN PHẬT PHÁP 17 Tháng 3 2016 4840
TƯỞNG ÁNH SÁNG 17 Tháng 3 2016 4685
CÓ 3 HỮU, CÓ 4 THỦ 17 Tháng 3 2016 9946
KHI VÀO CHÙA NÊN LẼ VỊ PHẬT NÀO 17 Tháng 3 2016 3875
CẬU BÉ NÉM SAO BIỂN 10 Tháng 3 2016 9951
TĨNH GIÁC 10 Tháng 3 2016 3770
CÁC GIAI ĐOẠN ĐỘC CƯ 10 Tháng 3 2016 3220
BÀI KỆ THỨ 7, 8, 9 VÀ 10 10 Tháng 3 2016 3587
HỦY BỎ NHỮNG GIỚI NHỎ NHẶT 03 Tháng 3 2016 3341
LÀM CHỦ SỰ SỐNG CHẾT 03 Tháng 3 2016 3774
CHÁNH NGHIỆP & CHÁNH MẠNG 03 Tháng 3 2016 6826
NHÂN QUẢ 03 Tháng 3 2016 4144
10 ĐIỀU LÀNH 26 Tháng 2 2016 31808
QUY Y TAM BẢO 26 Tháng 2 2016 5130
PHÁP HƯỚNG TÂM 25 Tháng 2 2016 4260

Đang có 56 khách và không thành viên đang online

Lượt xem
451
Các bài viết
1441
Số lần xem các bài viết
9063025