• ThayTL
 • amthat1
 • vandao2
 • ttl3
 • chanhungphatgiao
 • quetsan
 • khatthuc1
 • lailamtoduong1
 • thanhanhniem2
 • phattuvandao3
 • phattuvandao1
 • toduongtuyetson
 • thanhanhniem1
 • tamthuphattu
 • tinhtoa1
 • benthayhocdao
 • amthat3
 • vandaptusinh
 • huongdantusinh
 • amthat2
 • daytusi
 • tranhducphat
 • ttl1
 • thanhanhniem3
 • tinhtoa2
 • lopbatchanhdao
 • Thầy Thông Lạc
 • Am thất
 • Thầy Thông Lạc giảng đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc tại Hòn Sơn Thánh Tích
 • Thầy Thông Lạc viết sách
 • Thầy Thông Lạc quét dọn sân
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc lai lâm tổ đường
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc vấn đáp đạo cho các Phật tử
 • Phật tử vấn đạo Thầy Thông Lạc
 • Tổ đường Tuyết Sơn
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc trả lời tâm thư Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy cho các tu sinh
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy tu sĩ
 • Tranh đức Phật
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
Hiển thị #
Tiêu đề Ngày đăng Lượt xem
1.- CÁCH GOM TÂM, TRÁNH BỊ VÔ KÝ; 2.- TÂM BẤT ĐỘNG KHÔNG PHẢI LÀ TÂM KHAM NHẪN 24 Tháng 3 2017 3758
NỖI ĐAU KHÔNG CỦA RIÊNG AI 24 Tháng 3 2017 1741
PHÁP MÔN ĐOẠN TẬN LẬU HOẶC 24 Tháng 3 2017 2016
PHÁP TU TRONG NGÀY THỌ BÁT QUAN TRAI 24 Tháng 3 2017 3092
1.- ĐOẠN TẬN LẬU HOẶC; 2.- PHẢI TỰ CỨU MÌNH; 3.- PHẢI TẬP SỐNG ĐÚNG 4 CÁCH 17 Tháng 3 2017 1582
HẠNH VÀ MINH 17 Tháng 3 2017 1967
LÒNG YÊU THUONG 17 Tháng 3 2017 1487
LÒNG YÊU THƯƠNG 17 Tháng 3 2017 1525
CÓ HAI LỘ TRÌNH 10 Tháng 3 2017 1361
1.- TÂM NHƯ ĐẤT; 2.- THẤY MA 10 Tháng 3 2017 2057
HẠNH ĐỨC VÀ TRÍ ĐỨC 10 Tháng 3 2017 1719
NHIẾP PHỤC THÂN TÂM 09 Tháng 3 2017 1484
ĐỆ TỬ NÓI XẤU THẦY 01 Tháng 3 2017 1629
BIẾT RÕ SỰ TÁI SINH TRONG TƯƠNG LAI 01 Tháng 3 2017 2038
NIẾT BÀN 01 Tháng 3 2017 2144
1.- BÁT THÁNH ĐẠO; 2.- BỐN THẦN TÚC; 3.- ÁI NGỮ 01 Tháng 3 2017 1486
BÀ LA MÔN 22 Tháng 2 2017 1682
TU ĐỊNH VÔ LẬU TRONG MỌI HÀNH ĐỘNG 22 Tháng 2 2017 5189
SAU KHI CHẾT, KHÔNG CÓ SỰ SỐNG 22 Tháng 2 2017 3364
1.- LÀM TRỤ TRÌ NÊN CẢNH GIÁC; 2.- KINH PHẬT MÀ HIỂU SAI NGHĨA LÀ MỘT TAI HỌA RẤT LỚN. 22 Tháng 2 2017 1741
1.- THẮNG TRÍ ĐOẠN TRỪ SẮC THÂN TỨ ĐẠI LÀ VÀO CỨU CÁNH; 2.- THẮNG TRÍ ĐOẠN TRỪ 3 CẢM THỌ ĐI VÀO CỨU CÁNH 16 Tháng 2 2017 2820
1.- THÔNG MINH; 2.- TU HÀNH TRÁNH PHÁP ỨC CHẾ TÂM; 3.- TRIỆU VONG TIẾP LINH; 4.- TỨ CHÚNG CỦA PHẬT 16 Tháng 2 2017 2274
KHÔNG SỞ HỮU 16 Tháng 2 2017 1704
ĐỨC KHÔNG THAM LAM 16 Tháng 2 2017 9845
GIÁC NGỘ CHÂN LÍ 27 Tháng 1 2017 1629
CHỨNG ĐẠT CHÂN LÍ 26 Tháng 1 2017 2047
KINH DUY MA CẬT KHÔNG PHẢI PHẬT THUYẾT 26 Tháng 1 2017 4108
DUYÊN SINH 26 Tháng 1 2017 1855
THƯ NGỎ SÁCH PHẬT GIÁO CÓ ÐƯỜNG LỐI RIÊNG 20 Tháng 1 2017 1379
HỦY BỎ NHỮNG GIỚI NHỎ NHẶT 20 Tháng 1 2017 1526
ĐỨC PHẬT THÍCH CA VỀ THĂM GIA ĐÌNH 20 Tháng 1 2017 4685
CHÂN LÝ TẬP ĐẾ TRONG TỨ DIỆU ĐẾ 20 Tháng 1 2017 1847
KINH SÁCH ĐẠI THỪA KHÔNG PHẢI PHẬT THUYẾT 12 Tháng 1 2017 2049
1.- TRONG 12 DUYÊN, THỨC NÀO LÀ LINH HỒN; 2.- THÙY MIÊN, TÙY MIÊN; 3.- TRẢ NỢ NHÂN QUẢ 12 Tháng 1 2017 2695
TU TỨ BẤT HOẠI TỊNH KHỎI TU ĐỊNH VÔ LẬU 12 Tháng 1 2017 1656
THẦY CHƠN QUANG GIẪM LẠI KIẾN TƯỞNG CỦA ĐẠI THỪA 12 Tháng 1 2017 2049
1/ TỨ NIỆM XỨ VÀ TỨ NIỆM XỨ; 2/ TÂM BẤT AN; 3/ THIẾU NGHỊ LỰC, NHIỆT TÂM VÀ ÁM THỊ 06 Tháng 1 2017 1818
KHÔNG TÁNH 06 Tháng 1 2017 2016
NGƯỜI MỚI TU CÓ SÁU ĐỨC CHÁNH HẠNH CẦN PHẢI TU TẬP 05 Tháng 1 2017 2084
PHẬT KHÔNG THUYẾT KINH DUY MA CẬT VÌ NÓ LÀ BỘ KINH PHI ĐẠO ĐỨC 05 Tháng 1 2017 2934
PHÁP THÂN HÀNH NIỆM NỘI: HƠI THỞ 12 Tháng 12 2016 2535
PHÁP MÔN THÂN HÀNH NIỆM 12 Tháng 12 2016 2321
PHÁP MÔN THÂN HÀNH NIỆM 12 Tháng 12 2016 3625
NGƯỜI TU SĨ CẦN PHẢI GHI NHỚ 08 Tháng 12 2016 1890
1.- TỨ CHÁNH CẦN; 2.- THIỀN XẢ TÂM; 3.- TRÍ NGU 08 Tháng 12 2016 2031
NƠI TRỞ VỀ 08 Tháng 12 2016 1741
CẬU BÉ TỪ SAO HỎA – BORISKA 08 Tháng 12 2016 11522
1.- CÁI TƯỞNG CỦA NGÀI LONG THỌLÀ CÁI HAY CỦA ĐẠI THỪA; 2.- TU KHÔNG PHẢI TỤNG KINH, NIỆM PHẬT, NGỒI THIỀN, NIỆM CHÚ, CÚNG BÁI. 02 Tháng 12 2016 2180
THÁNH GANDHI ĐÁNH RƠI CHIẾC GIÀY 02 Tháng 12 2016 3868
1.- DÙNG TƯỞNG TU TẬP; 2.- BỜ BÊN NÀY, BỜ BÊN KIA 02 Tháng 12 2016 1541

Đang có 50 khách và không thành viên đang online

Lượt xem
450
Các bài viết
1443
Số lần xem các bài viết
6371152