• tamthuphattu
 • tinhtoa2
 • khatthuc1
 • phattuvandao3
 • ttl1
 • tinhtoa1
 • chanhungphatgiao
 • quetsan
 • lailamtoduong1
 • amthat3
 • lopbatchanhdao
 • thanhanhniem1
 • daytusi
 • phattuvandao1
 • benthayhocdao
 • thanhanhniem3
 • thanhanhniem2
 • ttl3
 • huongdantusinh
 • amthat2
 • vandao2
 • amthat1
 • vandaptusinh
 • tranhducphat
 • toduongtuyetson
 • ThayTL
 • Thầy Thông Lạc trả lời tâm thư Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc vấn đáp đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc viết sách
 • Thầy Thông Lạc quét dọn sân
 • Thầy Thông Lạc lai lâm tổ đường
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy tu sĩ
 • Phật tử vấn đạo Thầy Thông Lạc
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc tại Hòn Sơn Thánh Tích
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy cho các tu sinh
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc giảng đạo cho các Phật tử
 • Am thất
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Tranh đức Phật
 • Tổ đường Tuyết Sơn
 • Thầy Thông Lạc
In bài này

BẢY GIÁC CHI

Lượt xem: 2731

(Trưởng lão Thích Thông Lạc, trích 37 Phẩm Trợ Đạo, TG.2010, tr.60-63)
Nguồn: 37 Phẩm Trợ Đạo

Bảy Giác Chi gồm có:

1- Niệm Giác Chi,
2- Tinh Tấn Giác Chi,
3- Khinh An Giác Chi,
4- Hỷ Giác Chi,
5- Ðịnh Giác Chi,
6- Xả Giác Chi,
7- Trạch pháp Giác Chi

Trên đây là nhóm BẢY pháp của Phật giáo theo lời dạy của đức Phật còn ghi lại trong kinh sách Nguyên Thủy.

Khi chúng ta tu tập tác ý tâm BẤT ÐỘNG mà chỉ có một tâm BẤT ÐỘNG từ giờ này đến giờ khác, không có một niệm nào xen vào chỗ tâm BẤT ÐỘNG là chúng ta đã đạt được NIỆM GIÁC CHI. NIỆM GIÁC CHI tức là tâm BẤT ÐỘNG trên TỨ NIỆM XỨ (trên thân quán thân).

Lúc nào chúng ta cũng thấy siêng năng trong trạng thái thân tâm BẤT ÐỘNG trên TỨ NIỆM XỨ thì đó là TINH TẤN GIÁC CHI xuất hiện.

Trên trạng thái TINH TẤN GIÁC CHI xuất hiện tâm BẤT ÐỘNG, AN LẠC, NHẸ NHÀNG thì đó là KHINH AN GIÁC CHI xuất hiện.

Trên trạng thái KHINH AN GIÁC CHI có một niềm vui hoan hỷ thì đó là HỶ GIÁC CHI xuất hiện.

Trên trạng thái HỶ GIÁC CHI kéo dài từ ngày này sang ngày khác mà không mất trạng thái này là ÐỊNH GIÁC CHI xuất hiện.

Trên trạng thái ÐỊNH GIÁC CHI này kéo dài mãi suốt bảy ngày đêm, không có một niệm nào xen vô xen ra thì đó là XẢ GIÁC CHI.

Khi XẢ GIÁC CHI xuất hiện thì tâm ly dục ly ác pháp hoàn toàn, lúc bấy giờ tâm không còn năm triền cái và bảy kiết sử nữa.

Khi NĂM TRIỀN CÁI và BẢY KIẾT SỬ bị diệt trừ tận gốc thì TRẠCH PHÁP GIÁC CHI xuất hiện.

Khi TRẠCH PHÁP GIÁC CHI xuất hiện thì tâm chúng ta có đầy đủ TỨ NHƯ Ý TÚC.

Đang có 44 khách và không thành viên đang online

Lượt xem
450
Các bài viết
1440
Số lần xem các bài viết
6474911