• huongdantusinh
 • amthat2
 • thanhanhniem2
 • tranhducphat
 • ttl3
 • tamthuphattu
 • vandao2
 • daytusi
 • lopbatchanhdao
 • chanhungphatgiao
 • tinhtoa1
 • phattuvandao3
 • lailamtoduong1
 • thanhanhniem3
 • benthayhocdao
 • amthat3
 • thanhanhniem1
 • ThayTL
 • tinhtoa2
 • ttl1
 • phattuvandao1
 • vandaptusinh
 • khatthuc1
 • amthat1
 • quetsan
 • toduongtuyetson
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy cho các tu sinh
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Tranh đức Phật
 • Thầy Thông Lạc tại Hòn Sơn Thánh Tích
 • Thầy Thông Lạc trả lời tâm thư Phật tử
 • Thầy Thông Lạc giảng đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy tu sĩ
 • Thầy Thông Lạc viết sách
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc vấn đáp đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc lai lâm tổ đường
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc
 • Phật tử vấn đạo Thầy Thông Lạc
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Am thất
 • Thầy Thông Lạc quét dọn sân
 • Tổ đường Tuyết Sơn
In bài này

GIỮ TÂM THANH THẢN AN LẠC VÀ VÔ SỰ

Lượt xem: 2953

Tỳ kheo Thích Thanh Thiện

CHUNG THANH BAN, hỏi đạo  Feb 21, 2014 at 5:22 PM

Kính bạch thầy Thanh Thiện,

Con xin đội ơn thầy Thanh Thiện, thầy đã cứu con ra khỏi ghiền nghiện kinh điển đại thừa. Không dấu gì thầy, khi con đọc Đường Về Xứ Phật, con sừng sộ và văng tục, bất mãn sự lên án kinh điển đại thừa của thầy Thông Lạc, nhưng từ khi con đọc những bài giảng chi li mà thầy Thanh Thiện dạy cho chúng con TU HÀNH THEO CHÁNH PHÁP, không cần KIẾN THỨC PHẬT PHÁP! Chao ôi! Bây giờ con mới hiểu. Thầy viết rõ ràng dễ hiểu. Từ đó, con xấu hổ và âm thầm sám hối cho sự ngu si của con.

Nay, kính xin thầy giảng cho con rõ lời thầy Thông Lạc dạy GÌN GIỮ TÂM THANH THẢN AN LẠC VÀ VÔ SỰ là sao ạ? Lời dạy nầy và lời TÂM BẤT ĐỘNG TRƯỚC MỌI ÁC PHÁP, TRƯỚC MỌI CẢM THỌ, LÌA THAM SÂN SI LÀ HẾT KHỔ, khác nhau không ạ? Tâm phóng dật là sao? Thưa thầy…….

TRẢ LỜI

Trên cương vị của tỳ kheo, thầy nhận được tin Phật tử nào tỉnh thức, tỉnh ngộ, nhận chân được lời dạy qúy giá của đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc thầy mừng lắm. Còn những ai hổn xược, ngu muội đối với Alahán, thầy càng thương hơn! Họ rất tội nghiệp, họ như người thực vật vô tri! Họ không còn trí hiểu biết nữa, họ mê muội xem đồ giả Adiđà là thật!, Quan thế âm bồ tát giả là thật, bồ tát giả Quảng Đức là thật, họ xem ba cục đá ông táo là thật! Tề thiên đại thánh là thật! Thương hại cho sự u mê của họ thôi, chứ nào thầy biết làm gì hơn! Tội nghiệp hơn nữa, họ đọc kinh thuộc làu, nhưng họ hiểu trật đường rầy!

Lời dạy của thầy Thông Lạc là diễn giảng đúng lời gốc Phật dạy, quý Phật tử đọc qua tưởng dể hiểu lắm! Thực ra, khó hiểu vô cùng đấy! Nếu không tu chứng đừng mong giải nghĩa rõ ràng cho Phật tử bình dân cùng hiểu.

1) TÂM PHÓNG DẬT LÀ GÌ? Tâm giống như ngựa bất kham, chạy lung tung, khó trị lắm! Ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là tâm đòi đủ thứ, có nghĩa là tâm NỔI LÊN NIỆM KHỞI lung tung.

Vậy muốn tâm không phóng dật thì phải làm sao? Thì phải dùng như lý tác ý nhắc nhở tâm từ bỏ ác pháp và quen nhớ đến thiện pháp. Khi tâm quen nhớ đến thiện pháp thì ta đã đưa tâm vào từ trường thiện được rồi. Bây giờ tâm không còn phóng dật nữa, bây giờ tâm không còn niệm khởi lung tung, đòi đủ thứ nữa.

Rõ ràng chưa? Muốn tâm không phóng dật thì phải tu hành đúng pháp Phật. Có nghĩa là ta phải ly dục ly ác pháp. Tăng trưởng thiện pháp, không làm khổ ta, không làm khổ người và không làm khổ chúng sanh. Đối với chánh pháp đọc thì thấy đơn giản, dể dàng quá! Nhưng hành không dể chút nào. Như vậy, muốn tu hành được thì sao? Thì phải thao dợt cho quen 6 pháp cơ bản. Khi 6 pháp cơ bản quen thuộc rồi. Lúc bấy giờ ta đưa tâm vào bất động dể dàng, để ta yên thân nhập thiền định đạt GIỚI ĐỊNH TUỆ, giải thoát đời ta hết khổ đau.

2) GÌN GIỮ TÂM THANH THẢN AN LẠC VÀ VÔ SỰ nghĩa là gì? Chính là gìn giữ tâm ĐỪNG PHÓNG DẬT. Có nghĩa là ta phải tu thật thiện xảo pháp như lý tác ý để điều khiển được tâm, để làm chủ được tâm và đưa tâm vào bất động, tức là đưa tâm vào ở yên nơi từ trường thiện. Chú ý: Là ta đưa tâm vào từ trường thiện, chứ không phải ta CỘT TÂM ở yên nhé. Cột tâm ở yên chính là ỨC CHẾ TÂM đó vậy!

3) Tâm bất động trước mọi ác pháp, trước mọi cảm thọ, lìa tham sân si là hết khổ. Câu nầy, thì ý nghĩa của nó giống y như gìn giữ tâm thanh thản an lạc và vô sự. Cùng có nghĩa là ta tu hành đưa tâm vào bất động là xong rồi. Câu tâm bất động trước mọi ác pháp trước mọi cảm thọ, lìa tham sân si là hết khổ. Câu nầy dạy rằng: Hành giả nên tu tập ly dục ly ác pháp tăng trưởng thiện pháp, không làm khổ ta, không làm khổ người và không làm khổ chúng sinh, để ta đạt được ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN-NHÂN QUẢ. Cho nên, muốn đạt được tâm thanh thản an lạc và vô sự, thì hành giả cũng phải ly dục ly ác pháp tăng trưởng thiện pháp, không làm khổ ta, không làm khổ người và không làm khổ chúng sanh.

4) Con nên biết cho rõ ràng rằng: Khi ông Châulợibànđặc, quyết định tu hành, ông xin Phật ban cho ông một pháp. Phật dạy rằng: thì con chọn bất cứ pháp nào, mà pháp đó, con đưa được tâm con vào bất động. Có nghĩa là tâm con không còn phóng dật. Điều nầy minh xác rằng: Con chỉ chọn một pháp hợp với con và chỉ một mà thôi. Khi con chọn được pháp thích hợp rồi, con hãy tin tưởng, tinh tấn, miệt mài tu tập cho pháp đó nhập tâm là việc làm đã làm xong.

5) Có nhiều câu cùng làm Y chang như nhau. Có nghĩa là pháp tu giống nhau. Tại sao Phật, Alahán Thích Thông Lạc lại đưa ra nhiều pháp quá vậy? Tại vì mỗi người là một thế giới riêng, chả ai giống ai cả và mỗi người đang đứng ở vị trí khác nhau. Cho nên Phật phải giảng nhiều pháp. Có pháp nầy, thì người nầy mới hiểu. Có pháp kia thì người kia mới tiếp nhận được, cuối cùng là ta phải ly dục ly ác pháp tăng trưởng thiện pháp, không làm khổ ta, không làm khổ người và không làm khổ chúng sanh để ta làm chủ sinh già bệnh chết và vượt thoát không còn tái sinh làm người khổ đau. Tuy cùng làm một việc và cùng nhận kết quả giải thoát như nhau, nhưng, mỗi người có cách làm khác nhau tuỳ theo bản năng của từng người. Vì vậy Phật có nhiều pháp tu để ta chọn một và chỉ một mà thôi.

6) Thú thật, trước khi thầy Thanh Thiện chứng đạt chân lý. Thầy Thanh Thiện cũng bị lầm chấp như mọi người. Mọi người đều cùng nhau lấy phương pháp học ngoài đời để tu hành. Mọi người đều quan niệm rằng, tu theo chánh Pháp, biết càng nhiều càng tốt. Thông thạo Phật pháp càng nhiều càng giỏi, càng cao siêu. UYÊN THÂM PHẬT PHÁP tu hành mau chứng quả! Quan niệm nầy SAI HOÀN TOÀN! TRẬT ĐƯỜNG RẦY! Nhưng, khi thầy bắt đầu tu đúng chánh Phật pháp, thầy mới nhận chân ra rằng: Trong bộ kinh Nikaya với hơn 43 tập dày cộm, học hỏi và hiểu đủ hết pháp chừng nào mới xong? Trong khi đó Phật dạy BUÔNG XUỐNG là chứng quả. Vậy ôm nguyên đống pháp khổng lồ nầy, LÀM SAO BUÔNG? Thêm vào ông Anandà là nhân chứng. Và thầy Thông Lạc chỉ chọn một pháp TỨ NIỆM XỨ miên mật tu tập trong 6 tháng thì chứng quả. Nhờ vậy thầy Thanh Thiện quyết định chọn MỘT PHÁP VÀ CHỈ MỘT MÀ THÔI! Rõ ràng, qua kinh nghiệm tu tập, thầy Thanh Thiện đã san sẻ và cứu hành giả thoát ra u mê uổng phí thời gian, phải không nào? Do đó, đối với chánh pháp là phải tu tập thể nghiệm trên thân. Chứ đừng bao giờ phí thời gian cho việc học hỏi lý thuyết suông. Pháp Phật đã có đủ hết rồi. Ta chỉ lấy một pháp hợp với ta miệt mài tu tập, cho pháp đó nhập tâm là chứng quả.

7) Dẩn chứng:

Tứ chánh cần, là ngăn ác diệt ác pháp nơi thân thọ tâm pháp. Rõ ràng là ly dục ly ác pháp…

Định vô lậu, là truy lùng ác pháp gây khổ đau nơi thân thọ tâm pháp mà đuổi đi. Cũng ly dục ly ác pháp…

Tứ niệm xứ là phối hợp giữa tứ chánh cần và định vô lậu. Cũng ly dục ly ác pháp…

Định tỉnh thức, là luôn luôn hướng vào thân tâm ta, gặp ác pháp thì từ chối, gặp thiện pháp thì cứ để tự nhiên cho nó phát triển. Rõ ràng là ly dục ly ác pháp…

Định sáng suốt, là đừng cho niệm khởi nổi lên. Muốn không cho niệm khởi nổi lên thì phải ly dục ly ác pháp tăng trưởng thiện pháp…

12 nhân duyên, phá cửa sanh, thì ta phải buông ái kiết sử. Muốn buông ái kiết sử thì cũng phải dùng ly dục, ly ác pháp.

8 chánh đạo, tu chánh niệm, tu giống Phật, giống thánh tăng, thì cũng là ly dục ly ác pháp...

37 phẫm trợ đạo, tu tứ vô lượng, thì cũng ly dục ly ác pháp…

Tất cả đều là Chư ác mạc tác, Chúng thiện phụng hành. Nghĩa là ly dục ly ác pháp tăng trưởng thiện pháp.

Rõ ràng chưa? Bất cứ pháp nào cũng đi đến trọng điểm là LY DỤC LY ÁC PHÁP, TĂNG TRƯỞNG THIỆN PHÁP, KHÔNG LÀM KHỔ TA, KHÔNG LÀM KHỔ NGƯỜI VÀ KHÔNG LÀM KHỔ CHÚNG SANH, đạt được GIỚI ĐỊNH TUỆ, tạo được đạo đức nhân bản nhân nhân quả. Đem đạo đức chân thật nầy tưới thắm bá tánh cùng hưởng chánh pháp. Hạnh phúc chưa? Ta không cần qùy lạy cục đá, tượng đá vô tri, quỳ lạy TỀ THIÊN ĐẠI THÁNH vô duyên, vô minh nữa. Phải không nào?

8) Trên đây là việc mà hành giả cần tu tập. Nhưng, trọng yếu cuối cùng là ta phải đưa pháp Phật nhập tâm. Pháp Phật nhập tâm lúc nào ta chứng quả ngay lúc đó. Bởi vì khi pháp Phật nhập tâm thì tâm ta đã trở thành tâm Phật, tức là TÂM GIẢI THOÁT. Muốn pháp Phật nhập tâm thì ta chỉ âm thầm miên mật tu một pháp và chỉ một mà thôi. Thầy Thanh Thiện hướng dẩn hành giả tu tập như lý tác ý và 6 pháp cơ bản là giúp cho hành giả có bản năng tự chọn pháp cho mình. Bởi vì như lý tác ý và 6 pháp cơ bản giúp hành giả thoát ra khỏi ảnh hưởng của aí kiết sử, tưởng thức, tham dục và phạm giới. Có thoát ra được ảnh hưởng nầy, thì ta mới nhìn ra được SỰ THẬT bằng VÔ LẬU lúc đó ta chọn pháp dể dàng mà thôi.

Tỳ kheo Thích Thanh Thiện

GHI CHÚ:

1) Thầy Thanh Thiện đã khám phá ra được: Tại sao các tăng ni trên toàn thế giới tuy họ có kinh Nikaya trong tay mà chả có người nào tu tập chứng quả vậy? Tại vì họ chưa thoát ra khỏi THAM DỤC. Có nghĩa là họ mang theo THAM DỤC mà tu hành. Vì mang theo tham dục tu hành cho nên TƯỞNG THỨC thoả mãn tham dục KIẾN THỨC PHẬT PHÁP. Vì thoả mãn tham dục kiến thức Phật pháp, cuối cùng họ bị rơi vào rừng lý thuyết vu vơ mù mờ! Họ trở thành thầy vẽ voi chuyên nghiệp, lượm tiền bá tánh ngây thơ! ĐỂ CHO DỂ HIỂU, giống hệt người đang say rượu, thì họ làm gì được nào? Muốn làm được việc thì phải tỉnh rượu trước phải không vậy? Muốn tu hành đúng pháp Phật thì phải thoát ra ảnh hưởng của tham dục trước. Muốn thoát ra khỏi ảnh hưởng của tham dục thì thao luyện như lý tác ý và 6 pháp căn bản cho thuần thục. Nhờ đó mới thoát được ảnh hưởng của tham dục. Thoát được ảnh hưởng của tham dục thì tu hành ắt phải chứng quả.

2) Alahán Thích Thông Lạc, nhờ giữ gìn giới pháp miên mật, có nghĩa là Ngài đã thoát ra ảnh hưởng của tham dục, của tưởng thức, của ái kiết sử, của phạm giới. Nhờ đó, khi Ngài đọc kinh Nikaya, Ngài chọn một pháp TỨ NIỆM XỨ và chỉ một mà thôi, rồi thầy Thông Lạc miên mật tu tập trong 6 tháng thì chứng quả.


Xin kính mời Quý độc giả vào trang web nguyenthuychonnhu.net, đọc thêm các bài pháp của Tỳ kheo Thích Thanh Thiện trong trang "Bài Viêt Chánh Kiến" ở trương mục của Ronald Truong.

Đang có 48 khách và không thành viên đang online

Lượt xem
450
Các bài viết
1440
Số lần xem các bài viết
6474844