• tranhducphat
 • ttl3
 • vandaptusinh
 • lailamtoduong1
 • chanhungphatgiao
 • thanhanhniem2
 • khatthuc1
 • toduongtuyetson
 • phattuvandao3
 • lopbatchanhdao
 • ThayTL
 • tamthuphattu
 • amthat1
 • benthayhocdao
 • daytusi
 • ttl1
 • tinhtoa1
 • huongdantusinh
 • quetsan
 • tinhtoa2
 • amthat3
 • thanhanhniem3
 • thanhanhniem1
 • phattuvandao1
 • vandao2
 • amthat2
 • Tranh đức Phật
 • Thầy Thông Lạc tại Hòn Sơn Thánh Tích
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc lai lâm tổ đường
 • Thầy Thông Lạc viết sách
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Tổ đường Tuyết Sơn
 • Thầy Thông Lạc vấn đáp đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc trả lời tâm thư Phật tử
 • Am thất
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy tu sĩ
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy cho các tu sinh
 • Thầy Thông Lạc quét dọn sân
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Phật tử vấn đạo Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc giảng đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
In bài này

BẢNG TÓM LƯỢC SƠ ĐỒ 37 PHẨM TRỢ ĐẠO

Lượt xem: 21667

(Trưởng lão Thích Thông Lạc, trích 37 Phẩm Trợ Đạo, TG.2010, tr.5-15)
Nguồn: 37 Phẩm Trợ Đạo

Ba mươi bảy phẩm trợ đạo gồm có theo thứ tự tu tập từ các pháp thấp đến các pháp cao như sau:

- NGŨ CĂN gồm có:

1- Nhãn căn

2- Nhĩ căn

3- Tỷ căn

4- Thiệt căn

5- Thân căn

- NGŨ LỰC gồm có:

1- Tín lực

2- Tấn lực

3- Niệm Lực

4- Ðịnh lực

5- Tuệ lực

- TỨ VÔ LƯỢNG TÂM gồm có:

1- Từ Vô Lượng Tâm

2- Bi Vô Lượng Tâm

3- Hỷ Vô Lượng Tâm

4- Xả Vô Lượng Tâm

- TỨ BẤT HOẠI TỊNH gồm có:

1- Niệm Phật

2- Niệm Pháp

3- Niệm Tăng

4- Niệm Giới

- TỨ CHÁNH CẦN gồm có:

1- Ngăn ác pháp

2- Diệt ác pháp

3- Sinh thiện pháp

4- Tăng trưởng thiện pháp

- TỨ NIỆM XỨ gồm có:

1- Quán thân

2- Quán thọ

3- Quán tâm

4- Quán pháp

- THẤT GIÁC CHI gồm có:

1- Niệm Giác Chi

2- Tinh Tấn Giác Chi

3- Khinh An Giác Chi

4- Hỷ Giác Chi

5- Ðịnh Giác Chi

6- Xả Giác Chi

7- Trạch Pháp Giác Chi

- TỨ NHƯ Ý TÚC gồm có:

1- Dục Như Ý Túc

2- Tinh Tấn Như Ý Túc

3- Ðịnh Như Ý Túc

4- Tuệ Như Ý Túc

Bảng tóm lược trên đây đầy đủ Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Ðạo.

Đang có 75 khách và không thành viên đang online

Lượt xem
450
Các bài viết
1440
Số lần xem các bài viết
6474808