• lopbatchanhdao
 • phattuvandao3
 • ThayTL
 • thanhanhniem2
 • toduongtuyetson
 • chanhungphatgiao
 • daytusi
 • tinhtoa1
 • tinhtoa2
 • amthat3
 • thanhanhniem3
 • vandaptusinh
 • lailamtoduong1
 • vandao2
 • quetsan
 • benthayhocdao
 • amthat1
 • khatthuc1
 • ttl1
 • tamthuphattu
 • thanhanhniem1
 • ttl3
 • amthat2
 • huongdantusinh
 • tranhducphat
 • phattuvandao1
 • Thầy Thông Lạc vấn đáp đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Tổ đường Tuyết Sơn
 • Thầy Thông Lạc viết sách
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy tu sĩ
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc lai lâm tổ đường
 • Thầy Thông Lạc giảng đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc quét dọn sân
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Am thất
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc trả lời tâm thư Phật tử
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc tại Hòn Sơn Thánh Tích
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy cho các tu sinh
 • Tranh đức Phật
 • Phật tử vấn đạo Thầy Thông Lạc
In bài này

PHÁP MÔN TÁC Ý

Lượt xem: 2609

(Trưởng lão Thích Thông Lạc, trích 37 Phẩm Trợ Đạo, TG.2010, tr.87-90, 103-105)
Nguồn: 37 Phẩm Trợ Đạo

Pháp NHƯ LÝ TÁC Ý là PHÁP MÔN DẪN TÂM. Chúng ta thấy đức Phật dạy từ pháp môn này kế tiếp pháp môn khác, pháp thấp đến pháp cao cụ thể rõ ràng như hai bàn tay của chúng ta có 10 ngón là 10 ngón, không thiếu một ngón nào cả. Pháp cơ bản cho đến pháp chứng đạo nó giống như chương trình giáo dục đào tạo văn hóa của Bộ Giáo Dục.

Nếu một người tu theo Phật giáo mà tu không chứng đạo là do tu lấy hình thức chứ không quyết tâm tu thật sự. Chúng tôi xin bảo đảm: Nếu ai quyết tâm tu tập thật sự đúng như lời dạy của Phật trên đây thì một trăm người sẽ chứng đạt 100 người, không bỏ sót một người nào cả.

Qua những bài pháp này chúng ta mới rõ Phật pháp là pháp cứu loài người thoát khổ với tầm sức và khả năng của con người. Cho nên là con người, bất cứ ai học và tu tập đều đạt kết quả làm chủ sanh tử dễ dàng, không có khó khăn, không có mệt nhọc. Chỉ có những người mới đầu thì hăng hái tu tập, nhưng được một tuần lễ hay nửa tháng là mở cửa thất đi tìm người khác nói chuyện giả vờ giúp bạn đồng tu hoặc xin phép để gặp Thầy hỏi điều này, thế kia, hay viết thư thưa hỏi đúng sai v.v... Ðó là những người không quyết tâm giải thoát mà chỉ tu danh tu lợi, khoe khoang sự tu tập của mình để làm thầy mọi người. Ðó chính là hành động tự giết mình trong sự tu tập.

Một khi Thầy đã dạy cũng như đức Phật đã dạy BA MƯƠI BẢY PHÁP MÔN vào cửa giải thoát là đầy đủ giáo pháp của đức Phật. Không còn thiếu một pháp nào cả.

Nếu bảo rằng BA MƯƠI BẢY PHÁP MÔN này còn thiếu là người ấy chưa hiểu Phật giáo, họ bị ảnh hưởng của tà giáo ngoại đạo TÁM MƯƠI BỐN NGÀN PHÁP MÔN.

Bài pháp trên đây đức Phật dạy rất cặn kẻ, nếu người nào đọc xong mà không biết cách tu tập thì thật là tối tăm và trí óc mất bình thường. Học qua bài pháp BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ÐẠO trên đây, và theo thứ lớp các pháp mà tu tập thì sự chứng đạo sẽ ở trong tầm tay quý vị, không còn phải tu tập thêm một pháp môn nào nữa cả và cũng không cần phải thưa hỏi với một vị thầy nào.

Trong bài Thầy dạy rất kỹ, dù có một trạng thái tưởng hay một hiện tượng nào xảy ra thì trong bài pháp này cũng chỉ rõ ràng, nên những ai cứ theo bài pháp này tu tập dù bất cứ nơi đâu cũng không sợ điên khùng loạn trí hay bị tẩu hỏa nhập ma.

Nếu chúng ta còn sợ hãi thì nên lắng nghe đức Phật dạy thêm để quý vị càng vững lòng tin hơn: “Này các tỳ kheo! Cái gì là thức ăn cho Như Lý Tác Ý? Lòng Tin, cần phải trả lời như vậy.”

Một người tu tập cứ bền tâm bền chí TÁC Ý khi có niệm khởi, khi có hôn trầm thì niệm khởi và hôn trầm sẽ bị tiêu diệt, nó bị tiêu diệt thì chứng đạo ngay liền tại chỗ đó. Cho nên tu hành khi biết đúng Chánh pháp thì chứng đạo không còn khó khăn mệt nhọc gì cả. Thầy đã dạy rất rõ thì quý vị hãy ôm cho chặt pháp để chiến thắng giặc sinh tử luân hồi.

Con đường tu tập của Phật giáo rất rõ, có tám lớp tu học mà ai cũng biết, đó là BÁT CHÁNH ÐẠO.

BÁT CHÁNH ÐẠO gồm có:

1- Chánh kiến,
2- Chánh tư duy,
3- Chánh ngữ,
4- Chánh nghiệp,
5- Chánh mạng,
6- Chánh tinh tấn,
7- Chánh niệm,
8- Chánh định.

Đến với đạo Phật là đến với sự thật. Đến với sự thật là đến với tri kiến thì tri kiến ấy mới đem lại sự bình an cho loài người.

Sinh ra làm người mà bản thân con người có một loại vũ khí tối tân nhất để bảo vệ sự sống bình an yên vui và hạnh phúc của con người. Ðó là tri kiến. Bởi vậy tri kiến của con người rất là quan trọng.

Nếu con người cứ để tri kiến ấy nuôi lớn bằng NGŨ TRIỀN CÁI và THẤT KIẾT SỬ thì con người phải chịu vô vàn khổ đau, còn ngược lại nuôi lớn bằng tri kiến DIỆT NGŨ TRIỀN CÁI và THẤT KIẾT SỬ thì con người sống bình an, yên vui và hạnh phúc.

Ai cũng biết con người sống bằng tri kiến, nhưng tri kiến phải được rèn luyện trong nền đạo đức của Phật giáo qua tám lớp học đã kể trên. Tám lớp học này phải do một bậc chứng đạo giảng dạy thì sự tu học mới có kết quả thiết thực.

Khi bậc chứng đạo giảng dạy tất cả tu sinh có quyền thưa hỏi những gì không biết. Một vị tu hành chứng đạo sẽ giải đáp đầy đủ những câu hỏi của tu sinh, còn ngược lại người tu chưa chứng đạo sẽ không đáp ứng được.

Do đó đức Phật dạy: “Này các tỳ kheo! Cái gì là thức ăn cho Nghe Diệu Pháp? Thân Cận Với Bậc Chân Nhân (Bậc tu chứng đạo), cần phải trả lời như vậy”.

Đang có 47 khách và không thành viên đang online

Lượt xem
450
Các bài viết
1440
Số lần xem các bài viết
6474855