• amthat1
 • phattuvandao1
 • ttl3
 • quetsan
 • tinhtoa2
 • vandao2
 • toduongtuyetson
 • tinhtoa1
 • tranhducphat
 • phattuvandao3
 • huongdantusinh
 • thanhanhniem3
 • vandaptusinh
 • daytusi
 • chanhungphatgiao
 • ttl1
 • benthayhocdao
 • tamthuphattu
 • amthat2
 • lailamtoduong1
 • khatthuc1
 • thanhanhniem1
 • ThayTL
 • amthat3
 • lopbatchanhdao
 • thanhanhniem2
 • Am thất
 • Phật tử vấn đạo Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc tại Hòn Sơn Thánh Tích
 • Thầy Thông Lạc quét dọn sân
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc giảng đạo cho các Phật tử
 • Tổ đường Tuyết Sơn
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Tranh đức Phật
 • Thầy Thông Lạc vấn đáp đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy cho các tu sinh
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy tu sĩ
 • Thầy Thông Lạc viết sách
 • Thầy Thông Lạc
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc trả lời tâm thư Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc lai lâm tổ đường
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
In bài này

10 Giới Đức Thánh Sa Di

Lượt xem: 10862

Bhudda sm

 

 

 

 

 

 

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính gởi Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni cùng Quý Phật Tử trong và ngoài nước:

LỜI BẠT

(Trích trong 10 GDTSD)

Kính thưa các bạn! Mười Đức Thánh Sa Di này là mười đức hạnh Thánh không phải chỉ dành riêng cho những bậc Thánh Tăng, Thánh Ni, mà mười giới đức Thánh này được dạy chung cho cả bốn hàng đệ tử của Phật:

1/ Tăng
2/ Ni
3/ Cư sĩ nam
4/ Cư sĩ nữ

Vì thế, Đức Phật dạy hằng tháng cư sĩ nam và cư sĩ nữ đều phải có những ngày Thọ Bát Quan Trai. Thọ Bát Quan Trai là các cư sĩ tu tập chín hạnh Thánh trong mười Giới Đức Thánh Sa Di này vậy.

Rõ ràng Mười Đức Thánh Sa Di này không phải chỉ dành riêng cho Tăng, Ni mà ngay cả những cư sĩ tu theo Phật Giáo đều phải giữ gìn nghiêm chỉnh như những bậc Thánh. Người cư sĩ nào sống trọn vẹn với những Giới Đức Thánh này đều được gọi là những bậc ly dục, ly ác pháp. Những bậc ly dục, ly ác pháp là những bậc nhập vào dòng Thánh (nhập lưu), nên được gọi là Thánh đệ tử Phật. Người cư sĩ giữ gìn trọn vẹn Mười Đức Thánh này đều được xem là những bậc Thánh Cư Sĩ.

Dù là người cư sĩ nhưng giữ gìn trọn vẹn Mười Giới Đức Thánh này và tiến lên tu tập các pháp Chánh niệm, Chánh định thì sẽ chứng quả A La Hán dễ dàng. Các nhà Đại Thừa cấm những cư sĩ học, đọc giới bổn Thánh Đức này, vì họ sợ cư sĩ hiểu biết sẽ chỉ trích, phê bình họ phá giới, phạm giới, bẻ vụn giới, v.v...

Các nhà Đại Thừa cấm những cư sĩ học, đọc giới bổn Thánh Đức này, là vì họ sợ cư sĩ hiểu biết sẽ chỉ trích, phê bình họ sống chạy theo ngũ dục lạc, đi ngược lại đường lối Đạo Phật “xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo.”

Mười Giới Đức Thánh Sa Di này là một nền tảng cơ bản vững chắc để cho những ai muốn đi trọn con đường Phật Giáo không sợ lạc vào tà giáo, ngoại đạo; để cho những ai muốn xây dựng cho mình một ngôi nhà giải thoát mà không sợ giông mưa bão tố, v.v...

Mười Giới Đức Thánh Sa Di này là một nền tảng cơ bản vững chắc về đạo đức nhân bản - nhân quả làm người: không làm khổ mình, khổ người và không làm khổ tất cả chúng sanh. Vì vậy, không riêng bốn giới đệ tử của Phật mà tất cả mọi người có tôn giáo hay không tôn giáo đều nên đọc, học.

Mười Giới Đức Thánh Sa Di này tuy ngoài bìa đề: dành riêng cho tu sĩ chuyên tu, nhưng không hẳn vậy. Đây là một cuốn sách dạy đạo đức làm Người, làm Thánh, nên tất cả mọi người đều có thể đọc, học và rèn luyện những đức hạnh này. Những đức hạnh này giúp cho mọi người có một cuộc sống khỏe mạnh, an vui, hạnh phúc và sống lâu.

Kính ghi,

Tu Viện Chơn Như

Đang có 43 khách và không thành viên đang online

Lượt xem
450
Các bài viết
1441
Số lần xem các bài viết
6930213