• tranhducphat
 • thanhanhniem2
 • ThayTL
 • tinhtoa2
 • khatthuc1
 • amthat1
 • phattuvandao3
 • tinhtoa1
 • lopbatchanhdao
 • thanhanhniem3
 • toduongtuyetson
 • quetsan
 • vandao2
 • daytusi
 • phattuvandao1
 • benthayhocdao
 • amthat2
 • lailamtoduong1
 • ttl3
 • huongdantusinh
 • tamthuphattu
 • chanhungphatgiao
 • thanhanhniem1
 • ttl1
 • vandaptusinh
 • amthat3
 • Tranh đức Phật
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Am thất
 • Thầy Thông Lạc vấn đáp đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Tổ đường Tuyết Sơn
 • Thầy Thông Lạc quét dọn sân
 • Thầy Thông Lạc giảng đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy tu sĩ
 • Phật tử vấn đạo Thầy Thông Lạc
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc lai lâm tổ đường
 • Thầy Thông Lạc tại Hòn Sơn Thánh Tích
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy cho các tu sinh
 • Thầy Thông Lạc trả lời tâm thư Phật tử
 • Thầy Thông Lạc viết sách
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
In bài này

Lời Căn Dặn Của Trưởng Lão Thông Lạc Khi Học Giáo Án

Lượt xem: 17158

TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC

GIÁO ÁN ÐƯỜNG LỐI TU TẬP ÐẠO PHẬT

QUYỂN 1: GIAI ĐOẠN TU TẬP CỦA NGƯỜI CƯ SĨ

 

1.- LỜI CĂN DẶN

CỦA TRƯỞNG LÃO THÔNG LẠC

KHI SỬ DỤNG GIÁO ÁN NÀY

Bây giờ Thầy tiếp tục buổi giảng này bằng những pháp để nhắc nhở tâm của quý thầy như thế nào sau các buổi học tập, tu tập những pháp mà Thầy đã giảng trạch.

Này các thầy, Thầy dạy giáo án này là nhằm phục hồi giáo pháp chơn chính của đạo Phật, có đầy đủ lý pháp và hành pháp để giúp cho mọi người tự thắp đuốc lên mà đi, không còn lạc đường lạc lối, nếu họ tự có quyết tâm tìm đường giải thoát khổ đau và chấm dứt luân hồi. Ở đây Thầy dạy pháp này nhằm cho quý thầy thấy được con đường đi, thấy được cách hành trì để cho quý thầy chấm dứt đau khổ, chấm dứt luân hồi.

Các thầy đừng nghĩ rằng Thầy thuyết giảng giáo án này là để thu hút các đệ tử của người khác, khiến cho họ trở về quy y với Thầy. Quý thầy chớ hiểu như vậy. Bổn sư của quý thầy thì quý thầy hãy giữ nguyên vị bổn sư ấy cho quý thầy. Không khéo quý thầy nghe Thầy thuyết giảng rồi ở đâu cũng ùn ùn tới xin thầy quy y hết. Thầy không có mơ ước điều đó đâu, mà Thầy chỉ mong vị bổn sư mà quý thầy nương vào theo Phật pháp mà tu hành thì bây giờ các vị thầy đó vẫn là những vị thầy của quý thầy chứ đừng có lấy Thầy mà làm thầy. Thầy chỉ đem cái giáo án để cho quý thầy biết được đường đi, tu cho đúng mà thôi. Chớ đừng có bỏ họ, nghĩ họ là như thế này thế khác. Điều đó là điều sai quấy. Vì vậy, hôm nay Thầy nhắc nhở điều này để cho quý thầy hiểu. Ở đây Thầy cứ theo lời Phật dạy trong kinh mà can ngăn, vứt bỏ, chứ Thầy không có ý bài bác người này, bài bác người kia. Cho nên Thầy muốn nhắc để cho quý thầy hiểu cái lòng của Thầy như thế nào trên con đường xây dựng giáo án này.

Quý thầy cũng đừng nghĩ rằng Thầy giảng giáo án này là để quý thầy từ bỏ những kinh sách của quý thầy. Quý thầy chớ hiểu như vậy. Quý thầy hãy giữ nguyên kinh sách của quý thầy. Nghĩa là quý thầy học kinh sách nào,họcđạo nào thì quý thầy cứ giữ nó, chứ quý thầy đừng có bỏ. Nghĩa là quý thầy thấy đường lối giáo án mà Thầy dạy theo đạo Phật đã dạy có lợi ích cho quý thầy thì quý thầy cứ tập luyện cho có lợi ích giải thoát cho quý thầy mà thôi, chứ quý thầy đừng có cho kinh sách của quý thầy đang tu học là không đúng, sai; rồi quăng bỏ, đốt bỏ. Đó là sai; làm cái đó là làm không đúng.

Cho nên ở đây Thầy nhắc nhở quý thầy: Dù hiện giờ các thầy có cả một tủ kinh sách của các tôn giáo khác thì các thầy cũng không được ném bỏ, các thầy cũng đừng cho nó là thường, mà các thầy đang có cái gì thì cứ để nguyên đó, đừng phê phán nó bằng cách này hay bằng cách khác. Làm vậy là quý thầy sai. Các thầy chỉ biết giáo án Thầy đã nêu ra ở đây là để giúp cho quý thầy đi trên con đường thiện, để giải thoát cho quý thầy được cái nhân ác, để giúp các thầy hưởng được phước báu giải thoát. Chứ không phải để các thầy coi thầy cũ của mình không ra gì, coi kinh sách mình đang học không ra gì. Điều đó là điều không đúng.

Quý thầy cũng đừng hiểu Thầy giảng giáo án này là muốn cho quý thầy từ bỏ gia đình, sống không gia đình; từ bỏ tài sản lớn tài sản nhỏ, từ bỏ bà con quyến thuộc lớn, bà con quyến thuộc nhỏ để xuất gia tu hành. Quý thầy chớ có hiểu như vậy. Tất cả những cái gì của quý thầy thì quý thầy hãy giữ nguyên như vậy, nghĩa là tình cảm thương yêu gì thì quý thầy cứ giữ nguyên như vậy. Rồi quý thầy cứ tu tập đến chừng nào nó ly thì nó ly. Chứ quý thầy đừng có nghe Thầy nói như vậy rồi quý thầy tìm mọi cách cách ly gia đình mình bằng cách này hay bằng cách kia.

Bởi vì Thầy hiểu tâm trạng của quý thầy là tâm trạng không có hiểu rõ, không có thông minh. Ở đây Thầy nhằm khai triển giáo án ra là để thấy cái pháp đúng cho quý thầy thực hiện con đường giải thoát, chứ không phải quý thầy nghe như vậy rồi về nạt nộ vợ con tụi bây là báo này kia nọ, nhà cửa tài sản là oan gia tội báo, nó làm cho tao dính mắc. Làm vậy là sai. Phải hiểu tất cả những cái đó là cái sai, quý thầy cũng đừng có vội vàng, mà hãy thực hiện những pháp này, quý thầy trau dồi lần lượt rồi tự nó nó thấy cái đúng cái sai, chứ đừng có về nhà rồi vội vàng xua đuổi bằng cách này hoặc bằng cách khác, thì điều đó là điều sai.

Quý thầy cũng đừng hiểu Thầy giảng giáo án này là dạy quý thầy từ bỏ các phong tục tập quán, tụng kinh, cúng bái, cầu siêu cầu an, mê tín coi sao bói quẻ, coi ngày tốt xấu, hoặc bỏ phế tất cả các nghề nghiệp. Quý thầy đừng có hiểu như vậy mà hãy giữ nguyên như cũ. Nghĩa là quý thầy cứ hoàn toàn giữ nguyên như nó, đừng có chê bai nó. Hầu hết quý thầy nghe rồi mượn giáo án của Thầy đem đi chỉ trích người này cúng bái cầu siêu là bậy, coi sao bói quẻ là sai, hay coi ngày tốt xấulà bậy. Đừng có nói như vậy. Quý thầy đừng có nói điều đó, mà quý thầy hãy tu. Quý thầy đều biết đó là những pháp ác, đem đến khổ đau thì quý thầy không làm nó mà thôi. Quý thầy cứ nghĩ quý thầy bây giờ đang làm cái nghề gì đó mà quý thầy giết hại chúng sanh, làm đau khổ chúng sanh thì quý thầy không làm, chứ quý thầy đừng bàì bác người khác, đừng phê bình ai khác. Người ta ai có nghiệp của người ta, người ta làm là làm theo nghiệp. Còn mình nói, là coi chừng mình bị sai phạm. Đó là cái chỗ Thầy cảnh giác vì khi quý thầy nghe Thầy giảng, quý thầy dễ lầm lạc lắm.

Cũng như nghe Thầy dạy tu Tứ vô lượng tâm, tu tâm từ tâm bi của mình rồi hốt cơm cho chó ăn, hốt cơm cho kiến ăn. Điều đó là điều sai. Cơm của đàn na thí chủ người ta làm bằng mồ hôi nước mắt, còn con vật thì đó là nghiệp báo của nó. Tại sao chúng ta lại hốt mồ hôi nước mắt của người khác đem cho chúng, trong khi chúng ta đang ăn nhờ của người khác. Chúng ta tu vô lượng tâm từnhư thế là tu tâm từ sai, tu không trí tuệ.

Chùa mình không có chó, mà Phật đâu có nuôi chó bao giờ, thế mà gặp con chó nào quý thầy cũng đem cơm cho ăn.Rồi chùa của chúng ta sẽ có một bầy chó vô ở. Bởi vì chỗ nào có ăn thì nó phải đến chứ gì. Thầy thấy mấy cái thất nào có bỏ cơm cho chó ăn thì cái thất đó chó lảng vảng hoài, còn cái thất nào không cho chó ăn thì cái thất đó không có chó lảng vảng. Mình quyến rũ người ta, mình tạo cho người ta cái nghiệp nợ. Mình ăn cơm của đàn na thí chủ, mình biết mình trả được cái nợ này chưa. Cái nợ này rất lớn, tu hành chưa xong thì cái nợ này biết ngàn đời nào trả cho hết. Lòng Từ đúng là phải từ mồ hôi nước mắt mình làm ra đem cho thì mới gọi là lòng Từ chứ. Còn cái này là lấy của người ta cho mình rồi đem người khác. Người ta làm bằng mồ hôi nước mắt người ta dành ra cúng dường mình. Mình mượn hình thức tu hành để lấy của người ta mình rồi đem cho người khác ăn. Như vậy mình có Từ không. Đó là những cái hiểu sai, cái lầm lạc. Cho nên Thầy vạch ra cho các thầy thấy sai lệch của các thầy. Khi nghe nói đến Từ Bi Hỷ Xả thì các thầy tưởng làm như vậylà đúng. Không đúng đâu, phải như thế nào mới đúng.

Cho nên nghe giáo án của Phật nói tâm hồn trắng bạch như vỏ ốc rồi vềnhà làm cách này cách khác, làm cho gia đình tan nát, khổ sở. Có nhiều người đã hiểu qua lời dạy của Thầy về làm đau khổ gia đình hết mà không thấy sự giải thoát, mà thấy địa ngục trước mắt. Đó là những cái hiểu lầm lạc lời Thầy dạy. Nếu Thầy không có lời cảnh giác này thì chắc chắn là đạo Phật đưa đến khổ đau cho thế gian này, chứ chưa phải là hạnh phúc cho ai hết.

Quý thầy cũng đừng hiểu Thầy giảng giáo án này là muốn cho quý thầy từ bỏ gia đình. Quý thầy cũng đừng hiểu Thầy giảng giáo án này để quý thầy từ bỏ các phong tục. Nghĩa là những ngày Tết nhứt, cúng bái giỗ quảy này kia,... rồi về bác sạch hết, không ai cúng bái hết. Thì cái đó là cái sai, cái không đúng. Cho nên chúng ta phải giữ nguyên như cũ. Ai làm gì thì để họ làm, ta biết cái đó là pháp ác thì ta không làm. Bây giờ trong nhà mình đến ngày cúng bái, người ta giết heo giết bò thì mặcngười ta giết, ta không có được cản. Mình đừng nên giết, đừng nên ăn thịt là đúng; là vì mình biết đó là pháp ác. Chứ mình chưa có đủ sức độ ai hết, đừng có học ở đây rồi đem ra nói người này, nói người kia rằng đó là làm ác này kia. Cái đó là phong tục, người ta đã quen rồi, để cho người ta làm. Cho nên có nhiều người hỏi Thầy, bây giờ con là người nội trợ ở trong nhà bếp, ngày tư ngày Tết mà trong nhà còn ăn thịt chúng sanh thì phải làm thịt này kia, phải làm thực phẩm từ chúng sanh. Con ăn chay, như vậy thì con phải làm sao. Thầy nói hỏi như vậy thật rất là ngu ngơ thiệt, hổng biết gì hết. Nghĩa là mình phải làm cho mọi người ở trong gia đình của mình vui. Bây giờ mọi người đang ở trong phong tục như vậy, người ta quen như vậy, thì mình là người dâu con trong nhà, mình phải làm cho người ta vừa lòng, làm cho mọi người vui lòng. Cái tâm của mình tu, mình biết như vậy thì mình đừng có ăn thịt chúng sanh. Mình biết như vậy thì mình đừng có mua con gà sống về mình cắt cổ, mình hãy mua con gà chết người ta làm sẵn. Mình phải khéo léo linh động để bớt đi bàn tay đẫm máu của mình. Và mình biết tu trong thiện pháp cũng từ từ tập chứ không lẽ bây giờ đùng một cái mình không làm gì hết. Ví dụ giờ nấu chay đậu hũ đi; mà mọi người không bằng lòng thì mình làm chuyện đó sao được. Tu là phải tu từ từ, chứ không phải đùng một cái là thành Phật liền. Nghe dạy rồi coi như là mình thành Phật rồi, Từ Bi dữ lắm rồi. Bao nhiêu kiến cũng đổ cho ăn, cho ăn xong nó cắn mình gần chết. Đó là quá ngu, Phật gì mà ngu quá ngu.

Quý thầy đừng nghĩ rằng Thầy giảng giáo án này là Thầy dạy quý thầy bỏ chùa to, tháp lớn, bỏ giáo hội, bỏ phế sự giảng dạy kinh sách, bỏ phế các pháp yết ma, bỏ phế các pháp thiền định mà quý thầy đang tu tập. Quý thầy đừng có nghĩ như vậy mà hãy giữ nguyên tất cả. Nghĩa là mình thấy, mình xét thấy các pháp thiền này nó không đúng thì mình đừng tu chứ không được bỏ, mình bỏ là mình bài bác. Nghĩa là mình thấy không đúng thì mình đừng tu, còn ai chưa hiểu thì người ta tu gì mặc người ta tu, không được nói một lời nào. Nếu phê bình anh tu như vậy là sai thì cái đó không phải là Phật, cái đó là bài bác người ta, tức là có sự tranh luận chống trái nhau.

Cho nên ở đây Thầy cảnh giác quý thầy vấn đề này. Qua bài pháp này,quý thầy nên hiểu tâm trạng của Thầy là Thầy không muốn có sự chống trái nhau ở trên con đường tu tập theo đạo Phật. Dù là giáo pháp của ai cũng đều quý trọng hết. Họ có đi tới được hay không đi tới được mình không động chạm. Chứ không phải mình thấy tu tập giới luật mình được rồi bắt đầu mình chê rề họ. Đó là cái sai. Đó là pháp ác chứ không phải là pháp đúng đâu. Ai làm gì thì mặc người ta, chúng ta làm sao cố gắng làm cho tâm chúng ta giải thoát được trong pháp thiện, đem lại an vui hạnh phúc cho chúng ta trước, rồi sau chúng ta làm gương hạnh sống để người ta thấy đúng để người ta theo. Chứ không phải bảo người ta, dạy người ta bằng cái miệng lưỡi mà người ta theo đâu.

Quý thầy đừng nghĩ rằng Thầy giảng giáo án này là muốn quý thầy từ bỏ những gì mà các Tổ đã truyền thừa, Tổ Tổ truyền nhau. Quý Thầy đừng nghĩ như vậy. Tất cả những gì mà các Tổ đã truyền cho quý thầy, quý thầy hãy giữ nguyên như cũ. Nghĩa là ông thầy đó dạy mình cúng bái, tụng niệm, kệ ngâm hoặc gì đó bây giờ cũng làm y như vậy hết. Nhưng mình thấy cái điều đó nó không đem đến thiện pháp thì lần lần mình tự sửa lấy mình. Rồi mình dần dần tu tập cho mình đi vào con đường thiện pháp mà đức Phật đã nêu ra. Chớ không nói thầy Tổ mình làm cái đó sai, làm cái đó trật, lầm cái đó là mê tín. Không được nóiđiều đó. Đó là cái ý của Thầy khi Thầy giảng bài này.

Quý thầy đừng nghĩ rằng Thầy giảng giáo án này là Thầy muốn quý thầy từ bỏ nghề thầy thuốc trị bệnh, làm việc từ thiện, bố thí, v.v. Quý thầy chớ nghĩ như vậy. Tất cả những gì làm lợi ích cho mọi người, cho xã hội thì quý thầy hãy giữ nguyên. Nghĩa là quý thầy biết được những pháp ác để quý thầy tu tập cái tâm của mình, trau dồi cái tâm thương yêu của mình. Còn những việc làm kia thì quý thầy hãy giữ nguyên mà làm chứ đừng bỏ, mà quý thầy nên làm xiên qua một góc độ nào khác. Cái ý của Thầy giảng giáo án này không phải là bảo quý thầy bỏ những cái đó.

Quý thầy cũng đừng nghĩ Thầy giảng giáo án này là muốn cho quý thầy không viết kinh, soạn sách, dịch kinh, viết sách. Quý thầy chớ có nghĩ như vậy. Tất cả những điều mà quý thầy đã làm có tính cách phổ biến mọi đường lối tu tập thì quý thầy cứ giữ nguyên. Nghĩa là mọi đường lối đó đều có thể là tốt chứ không xấu đâu, nó không giúp ích cho người ta cái này thì nó cũng giúp ích cho người ta cái khác. Cho nên cứ giữ nguyên mà làm nhưng quý thầy cứ sửa những điều mà quý thầy cho là không tốt, là điều ác trong tâm của mình, là hành động ác, hành động không tốt trong tâm của mình để sửa dần theo giáo án của Phật để quý thầy được giải thoát.

Quý thầy cũng đừng hiểu Thầy giảng giáo án này là chống trái, bài bác những thầy phá giới, phạm giới, mà trái lại, tất cả những gì quý thầy đang sống quý thầy cứ giữ nguyên. Nghĩa là đừng có nghĩ rằng Thầy dạy giáo án này ra là chống trái với những thầy phá giới đâu, không phải đâu. Nghĩa là quý thầy đó làm những gì thì mặc quý thầy đó, họ cứ giữ nguyên chứ không phải bắt buộc các thầy đó phải giữ gìn, ngày ăn một bữa giống như Thầy, hoặc ngủ ít, hoặc độc cư, hoặc là nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng ai hết. Thầy không bắt buộc họ. Giáo án này không bắt buộc người nào theo hết. Nếungười đó nhận ra pháp ác, pháp thiện; pháp ác thì họ dứt, mà pháp thiện thì họ tăng trưởng, thì họ hưởng được sự giải thoát. Có như vậy thôi.Giáo án này ra đời nhằm mục đích như vậy. Ai thấy được thì thực hiện, ai thấy không được thì thôi. Chứ không được dựa vào giáo án này để bài bác người ta đúng hay sai. Điều đó là không được.

Quý thầy cũng đừng hiểu Thầy dạy giáo án này là bắt buộc quý thầy phải tu theo Giới – Định – Tuệ của đức Phật. Quý thầy bây giờ đang tu theo giới định tuệ nào thì quý thầy cứ giữ nguyên. Nghĩa là mình tu theo giới định tuệ nào của kinh điển nào thì mình cứ giữ nguyên. Còn mình thấy được Giới – Định – Tuệ của đức Phật đúng thì mình cố gắng khắc phục dần dần theo, còn những giới định tuệ nào không đúng của đức Phật, nó có ác pháp trong đó, có những cái phi thời trong đó, thì mình lần lần dứt bỏ. Chứ chúng ta không nói nó là không đúng,không nói nó là sai. Chúng ta từ từ dứt bỏ chứ không phải là chúng ta dứt liền được đâu. Giờ các thầy đó cũng nói các thầy tu Giới – Định – Tuệ nhưng các thầy đó một ngày ăn hai ba bữa, thì mình biết đó là phi thời, mà mình không nói họ phi thời, mà mình biết là Giới – Định – Tuệ của Phật dạy ngày ăn một bữa mới không phi thời thì mình dần dần tự sửa. Bởi vì mình còn đang ăn ngày ba bữa nên mình sửa lần cho mình ăn ngày một bữa. Đó là đi vào thiện pháp không phi thời nữa. Còn quý thầy kia chưa hiểu biết, hoặc hiểu biết mà sống khắc phục chưa được thì mình không được nói, không được phê bình họ, không được nói giới định tuệ đó là giới định tuệ sai. Giới định tuệ đó là của Đại thừa chứ không phải giới định tuệ của Tiểu thừa. Quý thầy đừng có nói điều đó. Nói điều đó là điều không tốt.

Này quý thầy, Thầy giảng giáo án này là chỉ cho quý thầy biết những pháp bất thiện. Nghĩa là dạy cho quý thầy biết đó là những pháp bất thiện mà quý thầy chưa từ bỏ được, nó làm cấu uế đưa đến tái sanh luân hồi, đem lại khổ đau, đưa lại quả khổ, đem lại già chết trong tương lai. Thầy dạy giáo án này mục đích của nó là cho quý thầy biết pháp nào là bất thiện, pháp nào là thiện. Và pháp bất thiện mà quý thầy chưa từ bỏ thì quý thầy hãy cố gắng từ bỏ vì pháp bất thiện đó nó làm cho cấu uế, đưa đến tái sanh luân hồi, làm khổ đau, đưa lại quả khổ, đem lại già chết ở trong tương lai của quý thầy. Nghĩa là giáo án Thầy dạy để quý thầy biết pháp thiện, pháp bất thiện để cho quý thầy tu tập dứt bỏ nó, chứ không phải để quý thầy thấy cái sai cái đúng của thế gian. Phải hiểu như vậy mới biết được tâm trạng của Thầy khi giảng giáo án này. Tại sao từ xưa Thầy không giảng giáo án này? Là tại vì Thầy thấy nó chưa có đủ duyên, đồng thời Thầy nói ra thì sợ người ta không hiểu mình. Nếu Thầy giảng ra thì người ta nói Thầy có ý chống báng các pháp này nọ của mọi Phật pháp trên thế gian.

Thầy giảng giáo án này có những pháp thiện mà quý thầy chưa được trau dồi, như TứVô Lượng Tâm thì trau dồi tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả như thế nào, quý thầy chưa bao giờ được trau dồi, bây giờ Thầy giảng cách thức để cho quý thầy biết, để trau dồi tâm mình đi vào thiện pháp. Mục đích của Thầy giảng là như vậy. Thầy giảng giáo án này, có những thiện pháp mà quý thầy chưa được trau dồi để thanh tịnh, không làm cấu uế, chấm dứt tái sanh luân hồi, hết sự đau khổ, đưa đến quả lành, không già bệnh chết. Mục đích của giảng giáo án này là để quý thầy trau dồi cho thân tâm quý thầy thanh tịnh, để không còn cấu uế, không còn ô nhiễm, chấm dứt sự tái sanh luân hồi đau khổ, đưa đến những quả lành và thoát khỏi già bệnh chết.

Đó là mục đích của giáo án, không phải những điểm như hồi nãy nói ở trên, cho nên các thầy đừng hiểu như thế. Đó là sai. Những pháp mà Thầy đã giảng dạy trong giáo án là để cho quý thầy thực hành theo đúng lời giảng dạy của Thầy, thời các pháp cấu uế, bất tịnh, bất thiện pháp của quý thầy được diệt trừ, các pháp thiện thanh tịnh được tăng trưởng và quý thầy sẽ tự chứng biết, chứng ngộ và đạt đến an trú ngay trong hiện tại, trí tuệ cụ túc viên mãn, chấm dứt sanh tử luân hồi, làm chủ sự sống chết.

Những pháp mà Thầy giảng trong giáo án này là để quý thầy chứng nghiệm được sự tu tập của quý thầy và quý thầy sẽ được an trú ngay trong hiện tại của sự giải thoát đó. Nơi quý thầy, quý thầy sẽ chứng minh cụ thể cho sự giải thoát đó chớ không phải không có trạng thái đó, không có sự giải thoát đó, gọi là vô sở đắc đó đâu. Nó có sự an lạc, có sự giải thoát thật sự, có tâm thiện thực sự, có lòng thương yêu thật sự để chứng nghiệm qua cái sự tu tập của quý thầy, qua sự trau dồi của quý thầy bằng cách là quý thầy siêng năng tu tập ngay trong hiện tại, ngay trong khi tu tập đã có sự chứng nghiệm đó rồi. Có như vậy quý thầy mới tin. Giáo án mà thầy vạch ra nó có kết quả thực sự như vậy, đem lại hạnh phúc cho con người thật sự như vậy, thì quý thầy mới tin.

Qua phần này thì quý thầy mới thấy rằng Thầy dạy giáo án này là có ý như vậy. Không phải để cho quý thầy hiểu giáo án rồi không có cảnh giác, không có răn nhắc, khiến cho quý thầy không hiểu ý của Thầy, rồi quý thầy lấy cái hiểu biết giáo án này để bài bác chống đối người ta, hoặc thế này thế khác với người ta, thì điều đó là pháp ác chứ không phải pháp thiện nữa. Các thầy nhớ kỹ như vậy. Các thầy nói đúng chứ không phải sai, nhưng mà người ta đứng trong góc độcủa người ta hiểu thì người ta thấy quý thầy là những người ác pháp chứ không phải người thiện pháp đâu. Bởi vì nói cho người ta tức tối, người ta giận dữ. Người ta còn kiến chấp, người ta còn lầm chấp, còn ôm chặt cho nên người ta đau khổ, người ta tức tối, người ta giận dữ, người ta tranh luận với quý thầy. Thì lúc đó quý thầy tự đem cái thiện pháp mà biến trở thành ác pháp với mọi người. Thì điều quý thầy nói với người khác là quý thầy đã làm sai lời dạy của Thầy.

Cho nên khi nghe được lời dạy của Thầy rồi thì quý thầy phải âm thầm nỗ lực tu hành, không được đem giáo án này dạy người khác. Tại sao vậy? Chỉ khi nào có những ngườicó quyết tâm tu để tìm giải thoát, thấy họ có sự tha thiết, sống đúng hạnh của người quyết tu, người ta muốn xả bỏ, thì mình cho người ta đọc, hoặc người ta nghe. Còn những người sống phi thời, sống theo dục lạc thế gian thì đem giáo án này ra, người ta tìm mọi cách chống đối, người ta bị tội lỗi với Phật pháp. Vì Phật đã dạy chứ đâu phải của Thầy, Thầy chỉ là người khai triển lại những lời của Phật chứ không phải pháp này là của Thầy. Thầy đâu phải là đức giáo chủ của đạo Phật mà Thầy có giáo pháp, triết, đường lối của đạo Phật đâu, Thầy chỉ khai triển lại lời dạy của của đức Phật để cho người ta đừng lầm chấp. Người ta đang say mê ở trong dục lạc thế gian thì người ta phải có sự tranh luận, phải có sự bài bác pháp này; mà như vậy tức là người ta bài bác pháp của Phật. Và vì vậy làm cho người ta tội lỗi hơn, và sẽ trôi lăn lâu đời trong lục đạo sáu nẻo, biết khi nào người ta gặp Phật pháp. Cho nên chúng ta phải biết thương người, biết thương người là biết ngăn ngừa tội lỗi của họ. Cũng như mình biết ngăn ngừa tội lỗi của thằng ăn cắp thì mình phải cảnh giác sự ăn cắp khi để cái xe hay vật dụng gì. Vì có cảnh giác cho nên thằng ăn cắp không lấy được, do đó nó không phạm tội. Cũng như mình biết thương người thì mình phải cảnh giác đừng để cho pháp này rơi vào tay những người đang sống trong dục lạc. Vì đang sống trong dục lạc nên họ phải có những lý luận để che đậy những điều đó, do đó họ phỉ báng giáo án này thành ra phỉ báng Phật pháp. Mà phỉ báng Phật pháp thì họ bị tội vô lượng, vì vậy mà họ bị đọa địa ngục không biết đến kiếp nào họ mới gặp được Phật pháp. Cho nên khi họ tạo cái duyên không tốt thì đời đời kiếp kiếp họ không gặp được Phật pháp. Được thân người đã khó, được gặp Phật pháp còn khó hơn. Thế mà hôm nay, chúng ta vô tình làm cho họ rơi vào cái vô lượng kiếp không gặp Phật pháp thì quả đó là cái lổi quá lớn của chúng ta. Chúng ta phải biết thương người, cho nên khi quý thầy học được giáo án này rồi thì quý thầy hãy cẩn thận chọn người truyền pháp chứ không phải đụng đâu phô ra hết hoặc là đăng trên báo chí, hoặc in thành sách bán ở các hiệu sách. Điều đó không nên.

Pháp này là pháp quý giá. Pháp này đem đến cho mọi con người được giải thoát, sống được an vui, được thương yêu nhau, đùm bọc nhau trong mọi hình thức. Pháp này phải được xem là cái pháp quý nhất trong đời sống của nhân loại, của con người. Vì thế pháp này được đem bố thí, được đem làm tài liệu học tập cho những con người biết tìm đường giải thoát. Và không được bánpháp này. Pháp này luôn luôn được trao đến cho người quyết tìm con đường giải thoát. Còn những người không quyết tìm con đường giải thoát, chạy theo dục lạc thế gian, ham thích dục lạc thế gian thì những người đó chưa đủ duyên, chúng ta chưa nên trao. Chờ khi nào họ chạy theo dục lạc thế gian, đâm đầu vào cái khổ; chừng nào họ thấy đời là khổ thật, họ than thở đời không có gì là hạnh phúc thì chúng ta mới đem cho họ xem, đưa cho họ biết để cho họ thức tỉnh. Còn họ đang say trên đống tiền, trên danh lợi, trên sắc dục thì chúng ta khoan đã. Hãy dừng lại đối với những người này. Cho nên muốn trao pháp phải trao cho người có đủ duyên. Trao cho những người không đủ duyên thì họ càng làm thêm tội ác.

Đó là những lời cảnh giác, những lời khuyên của Thầy đối với quý thầy. Cho nên Thầy không muốn dùng pháp này để tạo cái danh của mình, mà chỉ dùng pháp này để làm lợi ích cho chúng sanh. Cho nên đâu cần phổ biến cho rộng rãi, đâu cần quảng bá cho nó rộng lớn. Rộng lớn bao nhiêu mà có bao nhiêu người tu được. Thà là âm thầm xét xem người nào đủ duyên thì trao, vì đủ duyên thì họ gặp, còn không đủ duyên thì dù bày bán giữa chợ họ cũng không thèm mua. Ở đây chúng ta sống trong pháp nhân duyên của Phật thì chúng ta đã hiểu rõ, và sống trong pháp nhân quả của Phật thì cũng đã rành. Cho nên chúng ta ngồi đây mà chờ người có đủ duyên thì mới đem pháp trao chớ không phải đem đi bán pháp để độ người. Độ người kiểu đó là độ danh, độ lợi. Cho nên khi quý thầy trở về quê hương của mình mà có đủ duyên in được sách này thì cần phải trịnh trọng. Người nào có tâm thành đến đảnh lễ pháp, ta mới bố thí pháp cho họ. Người nào coi Phật pháp quá rẻ, không đảnh lễ dù có bỏ hàng triệu bạc, hàng tỷ bạc cũng chẳng cho họ, chứ nói gì bỏ ra năm ngàn, mười ngàn.

Đó là những lời nói nhắc nhở quý thầy và cũng là những lời nói sau cùng khi Thầy trao giáo án này ra./.

***

Đang có 50 khách và không thành viên đang online

Lượt xem
451
Các bài viết
1441
Số lần xem các bài viết
9062980