• tamthuphattu
 • amthat1
 • benthayhocdao
 • khatthuc1
 • vandao2
 • huongdantusinh
 • tranhducphat
 • quetsan
 • lopbatchanhdao
 • tinhtoa2
 • thanhanhniem2
 • ttl3
 • ttl1
 • vandaptusinh
 • tinhtoa1
 • amthat3
 • chanhungphatgiao
 • ThayTL
 • phattuvandao1
 • toduongtuyetson
 • lailamtoduong1
 • thanhanhniem3
 • thanhanhniem1
 • daytusi
 • phattuvandao3
 • amthat2
 • Thầy Thông Lạc trả lời tâm thư Phật tử
 • Am thất
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc giảng đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy cho các tu sinh
 • Tranh đức Phật
 • Thầy Thông Lạc quét dọn sân
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc tại Hòn Sơn Thánh Tích
 • Thầy Thông Lạc
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc viết sách
 • Thầy Thông Lạc
 • Phật tử vấn đạo Thầy Thông Lạc
 • Tổ đường Tuyết Sơn
 • Thầy Thông Lạc lai lâm tổ đường
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy tu sĩ
 • Thầy Thông Lạc vấn đáp đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
In bài này

THƯ NGỎ SÁCH LINH HỒN KHÔNG CÓ

Lượt xem: 11371

(Trưởng lão Thích Thông Lạc, trích Linh Hồn Không Có, TG. 2010, tr. 05-12)
link sách: Linh Hồn Không Có

Kính thưa quý phật tử trong nước cũng như ở khắp nơi trên thế giới!

Kính thưa quý vị, chúng tôi viết sách nhằm giúp cho mọi người – đang hiểu biết một cách sai lầm, lệch lạc, không đúng sự thật của một vấn đề – trở thành người hiểu biết đúng đắn về vấn đề đó, tức là giúp cho mọi người có thêm những kiến thức hiểu biết mới mẻ, cụ thể, rõ ràng, và rất khoa học.

Hiện giờ mọi người chỉ hiểu biết linh hồn theo sự truyền thừa của tổ tiên, ông bà, cha mẹ, v.v… Cho nên sự hiểu biết về linh hồn của mọi người rất mù mờ. Chỉ biết người xưa bảo có linh hồn thì người nay đều tin có linh hồn mà không giải thích linh hồn như thế nào được, chỉ biết tin một cách mù quáng, mê tín, lạc hậu.

Không biết linh hồn có hay không, nhưng mọi người không chịu khó tư duy suy nghĩ và tự hỏi: “Linh hồn có hay không? Nếu có thì nó là vật gì?” Câu hỏi tuy được đặt ra, nhưng câu trả lời thì chẳng mấy ai trả lời được. Do không ai trả lời được nên chúng tôi quyết định vạch trần sự thật về linh hồn để mọi người hiểu rằng linh hồn không có.

Mọi người hiểu biết qua những hiện tượng chiêm bao hay được nghe qua những bệnh nhân lâm sàng trên giường bệnh chết đi, sống lại trong các bệnh viện rồi thuật lại cho y bác sĩ nghe, khi họ chết đi thì linh hồn họ xuất ra đứng nhìn thấy y bác sĩ phẫu thuật mổ xẻ thân thể họ.

Nghe những hiện tượng ấy làm cho các nhà y bác sĩ khoa học không thể giải thích được. Các nhà y bác sĩ khoa học họ đâu biết rằng trong cơ thể của mỗi con người có ba cái biết mà Đức Phật đã xác định:

1- Ý thức (Sắc uẩn)

2- Tưởng thức (Tưởng uẩn)

3- Thức thức (Thức uẩn).

Hôm nay, chúng tôi cố gắng dùng những danh từ chỉ rõ về linh hồn có hay không để cho quý vị hiểu biết thêm một cách tường tận mà không còn hiểu sai lệnh như từ xưa mọi người cứ cho rằng có linh hồn.

Sự thật linh hồn không có. Do không hiểu biết nên mọi người cứ chấp cứng những kiến thức truyền thừa, mê tín, lạc hậu, không chính xác, thiếu khoa học.

“Linh Hồn Không Có” mà mọi người hiểu là “Có Linh Hồn”. Đó là một sự hiểu biết sai lầm hết sức mà từ xưa đến nay ai cũng hiểu biết như vậy. Cho nên chúng tôi đem tất cả sự hiểu biết mà Đức Phật đã dạy: “Thế giới siêu hình là tưởng tri chớ không liễu tri, tức là linh hồn không có.”

Nhờ đó chúng tôi đem ra giới thiệu để giúp mọi người hiểu biết một cách đúng đắn hơn. Nhất là dẹp những tư tưởng bịảnh hưởng truyền thống về linh hồn. Ngay cả trong thời đại văn minh khoa học như thế này mà còn có một số các nhà có kiến thức lại viết sách “Một Linh Hồn Có Nhiều Thể Xác.” Đó là một cuốn sách tuyên truyền “Linh Hồn”, trong khi đó tác giả cũng chưa biết linh hồn ra sao. Chỉ thấy những hiện tượng siêu hình rồi đoán mò cho đó là linh hồn thì thật là tai hại vô cùng. Quý vịđừng cho rằng bác sĩ là những người hiểu biết, họ còn phải học tập và nghiên cứu nhiều năm tháng. Nhưng nếu họ không tu tập theo đúng pháp của Phật giáo thì không bao giờ hiểu đúng về hiện tượng siêu hình.

Chúng tôi không viết sách về những điều mà mọi người đã hiểu biết rồi, vì những điều mọi người đã hiểu biết rồi mà cứ để họ phải đọc đi đọc lại mãi thì rất nhàm chán và làm phí thời gian vô ích của họ.

Theo chúng tôi nghĩ, đọc sách là mở mang kiến thức hiểu biết, cho nên khi đọc những điều chưa hiểu biết là làm cho mình hiểu biết thêm những điều mới mẻ, thì đó là bồi dưỡng kiến thức hiểu biết. Còn ngược lại chẳng lợi ích gì mà còn mất công sức và làm tốn phí thời gian. Có phải vậy không thưa quý vị?

Vì thế, những người viết sách cần nên lưu ý các vấn đề này. Viết sách mà cứ nhai đi, nhai lại mãi những điều người khác đã viết rồi thì cuốn sách không có giá trị.

Cho nên viết sách không có đề tài mới mẻ thì không nên viết. Vì viết sách không phải cầu danh, cầu lợi (buôn bán sách) mà viết vì lợi ích cho mọi người đọc.

Kinh sách đã bày bán đầy phố, đầy chợ, đầy các vỉa hè, những loại kinh sách như vậy còn có giá trị gì?

Cầm lên một cuốn sách đọc thử thì thấy văn chương chữ nghĩa toàn là lấy ý của sách khác, toàn là lấy lời của người khác viết thành sách rồi bảo là sách của mình.

Tại sao có rất nhiều đề tài mà mọi người chưa hiểu sao quý vị không viết mà lại đi trộm văn, trộm ý của người khác mà viết.

Đề tài thứ nhất: Con người có linh hồn hay không? Với đề tài này sao quý vị không viết cho mọi người biết?

Đề tài thứ hai: Kinh sách Đại Thừa chịu ảnh hưởng tư tưởng nào của người Trung Quốc?

Đề tài thứ ba: Kinh sách Thiền Tông chịu ảnh hưởng tư tưởng nào của người Trung Quốc?

Đề tài thứ tư: Những giáo pháp này đưa người tu hành đi đến đâu? Giáo pháp này đã truyền qua Việt Nam từ Bồ Đề Đạt Ma cho đến Lục Tổ Huệ Năng, rồi đến chúng ta ngày nay, biết bao nhiêu người tu tập mà đã có ai làm chủ sinh, già, bệnh, chết chưa?

Hay là ngồi nhập Không Vô Biên Xứ Tưởng rồi chết trong định này khi không biết lối xuất ra. Vì Thiền Đông Độ tuyên bố: “Thiền không xuất, không nhập.” Cho nên Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường nhập luôn không ra được.

Đề tài thứ năm: Những giáo pháp này có đúng là của Đức Phật dạy hay không?

Đề tài thứ sáu: Đường lối tu theo Phật giáo như thế nào đúng và như thế nào sai? Dựa vào đâu mà biết đúng sai.

Đề tài thứ bảy: Cái gì sinh ra con người và con người chết đi về đâu?

Đề tài thứ tám: Con người chết cái gì tiếp tục đi tái sinh?

Tám câu hỏi trên đây là những đề tài giúp cho quý vị viết những bộ sách có giá trị mà không phải nhai lại kiến giải của những người khác.

Chúng tôi viết sách thường chọn lựa những đề tài nào mà mọi người chưa hiểu, vì thế khi đọc sách chúng tôi đã làm cho quý vị có một kiến thức hiểu biết rộng hơn.

Mọi người thường hiểu con người có linh hồn và linh hồn là bất diệt. Vì sự hiết biết sai lệch như vậy, cho nên chúng tôi viết sách mục đích là chỉnh đốn lại, làm cho mọi người hiểu biết không còn sai lệch, hiểu biết một cách đúng đắn. Có nghĩa là mọi việc xảy ra như thế nào do tai nghe, mắt thấy và ý nhận xét đều hiểu biết đúng. Mọi sự việc xảy ra như thế nào thì hiểu như thế nấy, nhất định là không cho tưởng thức xem vào. Vì có tưởng thức xen vào thì mọi sự vật đều bị méo mó biến thành ảo giác.

Linh hồn hiện nay ai cũng cho là có, nhưng đó là mọi người đang sống trong ảo tưởng mà họ không chịu khó dùng tai nghe, mắt thấy, ý thức nhận biết, v.v… để xác định một sự việc xảy ra quanh mình, để mình biết chắc chắn đó là sự hiểu biết đúng của ý thức chớ không do tưởng.

Bởi hiểu biết mà có xen tưởng vào là sự hiểu biết sai lệch, là sự hiểu biết lầm lạc, mà đã sai lầm thì sẽ sai lầm từ điều này đến điều khác.

Nhờ chúng tôi biết tận dụng những đề tài mới mẻ nên những tập sách của chúng tôi ra đời càng làm cho mọi người đọc càng say mê trong sự hiểu biết mới mẻ lạ lùng này.

Những đề tài của chúng tôi viết thường vượt lên mọi phong tục tập quán từ xưa đến nay, nhất là các triết lý tôn giáo. Vì thế làm cho tư tưởng con người bị đảo lộn không còn đứng vững trên lập trường tư tưởng truyền thống và tôn giáo của họ.

Càng viết chúng tôi càng cố gắng hơn để lột trần một sự thật để mọi người hiểu biết: con người không có linh hồn đi tái sinh từ kiếp này đến kiếp khác, mà chỉ có nghiệp của mọi người tái sinh mà thôi.

Chúng tôi viết sách không có mục đích bài bác linh hồn hay kinh sách Đại Thừa và Thiền Tông, nhưng vì một sự thật là Linh Hồn Không Có nên phải nói không có. Còn kinh sách Đại Thừa và Thiền Tông có nhiều chỗ sai. Những điều sai đó đã khiến cho mọi người lạc vào ảo tưởng trở thành những người bệnh thần kinh.

Vì lợi ích cho mọi người, chúng tôi không thể làm ngơ, cho nên những gì chúng tôi viết trong sách là cố gắng giúp cho mọi người hiểu biết những điều chưa hiểu biết, giúp cho mọi người hiểu biết một sự thật mà không ai và không một tôn giáo nào trên thế gian này lừa gạt quý vị được về thế giới siêu hình, về một linh hồn bất sinh, bất diệt, về một linh hồn có nhiều Thể Xác.

Hiện giờ có một số sách ngoại quốc nói về thế giới siêu hình, trong số đó có một bản dịch ra Việt ngữ do Vương Thị Minh Tâm “Một Linh Hồn Có Nhiều Thể Xác.” Tuy chúng tôi chưa xem xong tập sách này nhưng với đề tựa quyển sách là đã xác định được tác giả  mức độ kiến thc nào trong s hiu biết v linh hn.

Chúng tôi biết rất rõ thuyết linh hồn đã ăn sâu vào lòng tư tưởng của mọi người. Nhưng hiện tượng gì xảy ra, ý thức họ không hiểu được thì họ nghĩ ngay đó là linh hồn.

Kính thưa quý vị! Trong cuộc đời không ai là người thông suốt tất cả trời, đất, vũ trụ và con người, không có ai là người hoàn toàn đầy đủ tài đức, cũng không có ai là người thông thiên bác cổ chỗ nào cũng thông suốt.

Vì thế chúng tôi rất hiểu biết mình, nên chúng tôi viết là viết những điều hiểu biết đã cân nhắc kỹ lưỡng. Những điều hiểu biết đó chúng tôi xin góp ý với quý vị để giúp cho quý vị cùng hiểu biết như chúng tôi, nếu quý vị tin thì tin, còn không tin thì thôi. Nhưng chúng tôi cũng rõ biết sự hiểu của mọi người không đồng đều, cùng một sự việc xảy ra, kẻ hiểu như thế này, người hiểu như thế khác nên chúng tôi không có quyền phê phán, chỉ trích sự hiểu biết của quý vị.

Chúng tôi viết ra đây là viết ra một sự thật để chia sẻ sự hiểu biết cùng quý vị chớ chúng tôi đâu dám làm thầy quý vị, xin quý vị hiểu và tha thứ cho.

Kính ghi,

Trửơng L̃ao Thích Thông Lạc.

Đang có 57 khách và không thành viên đang online

Lượt xem
451
Các bài viết
1441
Số lần xem các bài viết
9062969