• tinhtoa1
 • quetsan
 • tinhtoa2
 • toduongtuyetson
 • benthayhocdao
 • thanhanhniem3
 • thanhanhniem1
 • amthat2
 • vandao2
 • daytusi
 • ThayTL
 • chanhungphatgiao
 • thanhanhniem2
 • vandaptusinh
 • ttl3
 • khatthuc1
 • lopbatchanhdao
 • lailamtoduong1
 • tranhducphat
 • amthat3
 • phattuvandao1
 • phattuvandao3
 • amthat1
 • huongdantusinh
 • ttl1
 • tamthuphattu
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc quét dọn sân
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Tổ đường Tuyết Sơn
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc giảng đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy tu sĩ
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc viết sách
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc tại Hòn Sơn Thánh Tích
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc lai lâm tổ đường
 • Tranh đức Phật
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Phật tử vấn đạo Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc vấn đáp đạo cho các Phật tử
 • Am thất
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy cho các tu sinh
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc trả lời tâm thư Phật tử
In bài này

BẢNG TÓM LƯỢT CÁC PHÁP MÔN TU TỪTHẤP ĐẾN CAO CỦA PHẬT GIÁO

Lượt xem: 4334

(Trưởng lão Thích Thông Lc, trích PGCĐLR, TG. 2010, tr. 143-144)
link sách: PGCĐLR

Ðường lối tu tập theo Phật giáo rất rõ ràng, bắt đầu tu từ giới luật đức hạnh rồi mới tu đến các pháp môn, tức là theo GIỚI-ĐỊNH-TUỆ.

Phần giới luật và đức hạnh gồm có:

1- Năm giới tại gia.

2- Mười giới xuất gia.

3- Ba đức hạnh tại gia: Nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng.

4- Ba đức hạnh xuất gia: Ăn, ngủ, độc cư.

Phần các pháp tu tập gồm có:

1. ÐỊNH NIỆM HƠI THỞ

2. THÂN HÀNH NIỆM

3. NGŨ CĂN

4. NGŨ LỰC

5. TỨ VÔ LƯỢNG TÂM

6. TỨ BẤT HOẠI TỊNH

7. TỨ CHÁNH CẦN

8. TỨ NIỆM XỨ

9. TỨ THÁNH ÐỊNH

10. TỨ THẦN TÚC

11. TAM MINH

Bảng tóm lược các pháp trên đây là chính những lời Phật dạy, mong quý vị trước khi tu tập cần nên nghiên cứu kỹ lưỡng các pháp này, nếu không nghiên cứu kỹ lưỡng quý vị tu tập từ pháp hành của Phật giáo sẽ rơi vào pháp hành của ngoại đạo. Chỉ cần tu tập sai một li thì đi lạc đường một dặm. Xin quý vị lưu ý cho.

Đang có 13 khách và không thành viên đang online

Lượt xem
451
Các bài viết
1441
Số lần xem các bài viết
9062774