• toduongtuyetson
 • daytusi
 • huongdantusinh
 • amthat1
 • phattuvandao1
 • thanhanhniem2
 • tinhtoa2
 • amthat2
 • lopbatchanhdao
 • vandao2
 • chanhungphatgiao
 • phattuvandao3
 • ttl1
 • thanhanhniem1
 • tranhducphat
 • khatthuc1
 • ThayTL
 • tinhtoa1
 • tamthuphattu
 • lailamtoduong1
 • benthayhocdao
 • amthat3
 • thanhanhniem3
 • quetsan
 • ttl3
 • vandaptusinh
 • Tổ đường Tuyết Sơn
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy tu sĩ
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy cho các tu sinh
 • Am thất
 • Phật tử vấn đạo Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc giảng đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc viết sách
 • Thầy Thông Lạc vấn đáp đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Tranh đức Phật
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc trả lời tâm thư Phật tử
 • Thầy Thông Lạc lai lâm tổ đường
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc quét dọn sân
 • Thầy Thông Lạc tại Hòn Sơn Thánh Tích
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo

Văn Hóa Phật Giáo Truyền Thống

Bộ sách về Giới Luật Phật Giáo, từ Sa Di đến Tỳ Kheo, đầy đủ giới đức, giới hạnh và giới hành. Bộ sách được biên soạn dựa vào Giới Kinh và Giới Bổn. Gồm 6 tập (đã viết xong 2 tập).

Nhà Xuất Bản Tôn Giáo Hà Nội, năm 2011.


vhpgtt-t1-bia vhpgtt-t2-bia