• amthat1
 • quetsan
 • ttl3
 • daytusi
 • tinhtoa1
 • tinhtoa2
 • vandaptusinh
 • huongdantusinh
 • toduongtuyetson
 • phattuvandao1
 • amthat3
 • amthat2
 • ThayTL
 • benthayhocdao
 • lailamtoduong1
 • chanhungphatgiao
 • tamthuphattu
 • vandao2
 • thanhanhniem1
 • lopbatchanhdao
 • thanhanhniem2
 • khatthuc1
 • thanhanhniem3
 • tranhducphat
 • ttl1
 • phattuvandao3
 • Am thất
 • Thầy Thông Lạc quét dọn sân
 • Thầy Thông Lạc tại Hòn Sơn Thánh Tích
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy tu sĩ
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy cho các tu sinh
 • Tổ đường Tuyết Sơn
 • Phật tử vấn đạo Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc lai lâm tổ đường
 • Thầy Thông Lạc viết sách
 • Thầy Thông Lạc trả lời tâm thư Phật tử
 • Thầy Thông Lạc giảng đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Tranh đức Phật
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc vấn đáp đạo cho các Phật tử

12 Cửa Vào Đạo

Người tu theo Phật giáo cần phải thông suốt 12 cửa vào đạo thì sự tu hành mới mong chứng đạo.

Nhà Xuất Bản Tôn Giáo Hà Nội, năm 2012.


12 Cua Vao Dao 25-2-2012