• tamthuphattu
 • amthat1
 • huongdantusinh
 • amthat2
 • phattuvandao3
 • lopbatchanhdao
 • toduongtuyetson
 • quetsan
 • chanhungphatgiao
 • amthat3
 • thanhanhniem1
 • ttl1
 • thanhanhniem3
 • thanhanhniem2
 • tinhtoa1
 • vandao2
 • khatthuc1
 • daytusi
 • tinhtoa2
 • phattuvandao1
 • lailamtoduong1
 • ThayTL
 • ttl3
 • vandaptusinh
 • tranhducphat
 • benthayhocdao
 • Thầy Thông Lạc trả lời tâm thư Phật tử
 • Am thất
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy cho các tu sinh
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc vấn đáp đạo cho các Phật tử
 • Tổ đường Tuyết Sơn
 • Thầy Thông Lạc quét dọn sân
 • Thầy Thông Lạc viết sách
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc giảng đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy tu sĩ
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Phật tử vấn đạo Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc lai lâm tổ đường
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc tại Hòn Sơn Thánh Tích
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Tranh đức Phật
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
In bài này

THE FOUR SUFFICIENCES - Bao An

Lượt xem: 2028
Share

 

TỨ THẦN TÚC

TỨ THẦN TÚC phải do từ BẢY GIÁC CHI xuất trên tâm VÔ LẬU. 

Vậy TỨ THẦN TÚC là gì? - Là bốn sức mạnh như thần dùng để thực hiện nhập Bốn Thiền, năm địnhvà trí tuệ Tam Minh.

TỨ THẦN TÚC gồm có:

1- Dục Như Ý Túc có nghĩa là ý muốn cái gì thì thân tâm làm theo cái nấỵ

2- Tinh Tấn Như Ý Túc có nghĩa là thân tâm siêng năng theo ý muốn của mình không còn biếng trễ.

3- Ðịnh Như Ý Túc có nghĩa là thân tâm muốn nhập định nào thì thân tâm nhập ngay định ấỵ

4- Tuệ Như Ý Túc có nghĩa là ý muốn hiểu biết một điều gì dù bất cứ ở thời gian nào, không gian nào tâm liền biết ngay. Trí tuệ hiểu biết như vậy thì chỉ có những tâm VÔ LẬU hoàn toàn, chứ tâm phàm phu thì không thể có được trí tuệ như vậy.

Cơ bản nhất của sự tu hành theo Phật giáo là tâm VÔ LẬU. Có tâm VÔ LẬU là có tất cả, quý vị nên ghi nhớ lời dạy này, vì đó điều quan trọng nhất của Phật giáo.

vvv

Translated by Bao AN

THE FOUR SUFFICIENCES

THE FOUR SUFFIENCES must be from SEVEN REMEMBERANCE appearing in FREE mind.

So what is THE FOUR SUFFICIENCES? – It is four power used to enter into The Four Meditation Five Mindfulness and Threefold knowledge.

THE FOUR SUFFICIENCES includes:

1- Sufficiency of desire - means do whatever you want

2- Sufficiency of energy – means being assiduous in mind and in body, not lazy any more

3- Sufficiency of concentration – means if the body and the mind want to enter into the mindfulness, it is possible.

4- Sufficiency of contemplation – means whatever we want to understand in wherever and whenever, it is possible to understand. Such awareness must be from a full FREE mind, the minds of normal men cannot be that

The most basic point of Buddhism is FREEDOM in mind. If you have a FREE mind, you have everything else. You should all keep this in your minds since this is the most important thing in Buddhism.

Đang có 68 khách và không thành viên đang online

Lượt xem
661
Các bài viết
1356
Số lần xem các bài viết
2832508
50.3%Viet Nam Viet Nam
22.1%Australia Australia
21.6%United States United States
1.7%Japan Japan
0.8%Canada Canada
0.5%France France
0.4%Germany Germany
0.3%Denmark Denmark
0.2%Netherlands Netherlands
0.1%Norway Norway

Hôm nay: 607
Hôm qua: 807
Tuần này: 3083
Tuần trước: 5666
Tháng này: 15289
Tháng trước: 26556
Tổng cộng: 771696