• daytusi
 • amthat1
 • tamthuphattu
 • thanhanhniem3
 • khatthuc1
 • huongdantusinh
 • chanhungphatgiao
 • thanhanhniem1
 • amthat2
 • quetsan
 • toduongtuyetson
 • vandao2
 • ThayTL
 • phattuvandao3
 • vandaptusinh
 • lopbatchanhdao
 • thanhanhniem2
 • tinhtoa1
 • lailamtoduong1
 • amthat3
 • tinhtoa2
 • phattuvandao1
 • ttl3
 • benthayhocdao
 • tranhducphat
 • ttl1
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy tu sĩ
 • Am thất
 • Thầy Thông Lạc trả lời tâm thư Phật tử
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy cho các tu sinh
 • Thầy Thông Lạc viết sách
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc quét dọn sân
 • Tổ đường Tuyết Sơn
 • Thầy Thông Lạc giảng đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc vấn đáp đạo cho các Phật tử
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc lai lâm tổ đường
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Phật tử vấn đạo Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc tại Hòn Sơn Thánh Tích
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Tranh đức Phật
 • Thầy Thông Lạc
Hiển thị #
Tiêu đề Ngày đăng Lượt xem
THÁI TỬ CỨU CON NGỖNG TRỜI BỊ BẮN 01 Tháng 4 2018 1514
LÒNG YÊU THƯƠNG TỔ QUỐC 02 Tháng 2 2018 1706
CHÁNH NIỆM TRÊN TỨ NIỆM XỨ 02 Tháng 2 2018 2435
THUỐC LÁ, RƯỢU, THUỐC PHIỆN 02 Tháng 2 2018 2722
LỜI DI CHÚC CUỐI CÙNG 02 Tháng 2 2018 2409
TÂM KHÓ TRỊ 14 Tháng 1 2018 1648
1.-DIỆT TẦM; 2.- HƠI THỞ THIỀN ĐỊNH; 3.- DIỆT NGÃ 14 Tháng 1 2018 2138
ƯỚC MƠ BÌNH THƯỜNG 14 Tháng 1 2018 1937
ĐỊNH BẤT ĐỘNG TÂM 14 Tháng 1 2018 1858
PHÁP THÂN HÀNH NIỆM NGOẠI 31 Tháng 12 2017 1474
1.- TÁC Ý PHÁ CẢM THỌ; 2.- HƠI NÓNG CHỖ NÀO THÌ TÁI SINH CHỖ ĐÓ; 3.- NHỮNG KINH NGHIỆM THƯ; 4.- THANH MINH 31 Tháng 12 2017 1958
LỊCH TRÌNH TU TẬP CỦA ĐỨC PHẬT 31 Tháng 12 2017 2713
CÁI THẤY, CÁI NGHE, CÁI CẢM THỌ, CÁI THỨC TRI KHÔNG PHẢI CỦA CON NGƯỜI 31 Tháng 12 2017 1998
BÁT NHÃ TÂM KINH 23 Tháng 12 2017 2778
BỎ NHỮNG GIỚI NHỎ NHẶT 23 Tháng 12 2017 1468
LÒNG GANH GHÉT CỦA NGOẠI ĐẠO 23 Tháng 12 2017 1638
1.- NGƯỜI GIẢNG THIỀN THÂM SÂU ĐÃ VƯỢT QUA NĂM ẤM CHƯA?; 2.- THÊ NÀO GỌI LÀ NHẤT TÂM 23 Tháng 12 2017 1509
HỔ THẸN 16 Tháng 12 2017 1428
1.- BUỒN CHÁN; 2.- BỒ TÁT QUAN ÂM; 3.- BUÔNG XẢ SẠCH 16 Tháng 12 2017 2377
BẢNG TÓM LƯỢC ĐƯỜNG LỐI TU TẬP CỦA PHẬT GIÁO 16 Tháng 12 2017 3636
TỨ NIỆM XỨ 16 Tháng 12 2017 1759
HÔN TRẦM VÀ LƯỜI BIẾNG; 2.- NGƯỜI ĐẮC TAM MINH KHÔNG CHẾT BẤT NGỜ; 3.- KHI NHẬP DIỆT ĐỨC PHẬT ĐÃ TRỞ THÀNH SÓNG ÁNH SÁNG?; 4.- HỒN VỀ NHẬP CƠ ĐỒNG 08 Tháng 12 2017 2580
1.- BỨC TÂM THƯ; 2.- BỒ TÁT QUAN THẾ ÂM 08 Tháng 12 2017 1784
VỊ TỲ KHEO NHÂN TỪ 08 Tháng 12 2017 1562
TỨ NIỆM XỨ 08 Tháng 12 2017 1639
1.- TRẠNG THÁI YÊN LẶNG LIÊN TỤC RỒI MỚI NHẬP ĐỊNH; 2.- TỬ BIỆT SANH LI LÀ MỘT SỰ ĐAU KHỔ CỦA KIẾP NGƯỜI 03 Tháng 11 2017 3050
CÒN AI NÓI LỜI CẢM ƠN 03 Tháng 11 2017 2633
PHÁP MÔN YỂM LI 03 Tháng 11 2017 1279
CHỈ CÓ SỐNG ĐẠO MỚI VUI ĐỜI 03 Tháng 11 2017 1886
1.- GIỚI HẠNH; 2.- GIỚI CỤ TÚC THÀNH TỰU; 3.- DO NHƯ LÝ TÁC Ý 20 Tháng 10 2017 1811
ĐỨC PHẬT TU PHÁP MÔN NÀO TRONG 49 NGÀY CHỨNG ĐẠO 20 Tháng 10 2017 2217
NGƯỜI VỢ TRẺ GIẬN CHỒNG, ĐỐT NHÀ, GIẾT CON 20 Tháng 10 2017 1630
PHẢI TẬP SỐNG ĐÚNG 4 CÁCH 20 Tháng 10 2017 1355
TÔN TRỌNG SỰ SỐNG CỦA MÌNH VÀ MỌI NGƯỜI LÀ YÊU THƯƠNG TỔ QUỐC 13 Tháng 10 2017 1262
CÓ 3 HẠNG NGƯỜI TU TẬP GIỚI ĐỊNH TUỆ 13 Tháng 10 2017 2328
DIỆT DUYÊN ÁI 13 Tháng 10 2017 2045
NHÂN, DUYÊN CỦA NGHIỆP CẦN PHẢI XẢ 13 Tháng 10 2017 1380
NGÃ VÀ VÔ NGÃ 04 Tháng 10 2017 1338
NGƯỜI TẠO DỰNG NIỀM TIN 04 Tháng 10 2017 1410
THỰC HÀNH TAM QUY 16 Tháng 9 2017 1338
KHÉO TÍCH TẬP 16 Tháng 9 2017 1275
1.- VƯỢT DÒNG SANH TỬ; 2.- THIỀN THỨ TƯ; 3.- TÂM BẤTĐỘNG 30 Tháng 8 2017 1933
LỜI NÓI ĐẦU ĐVXP TẬP 6 28 Tháng 8 2017 1437
GIỚI TƯỚNG GIỚI BÁT QUAN TRAI 28 Tháng 8 2017 1693
CHỨNG 4 THÁNH QUẢ NHỜ NHƯ LÍ TÁC Ý 28 Tháng 8 2017 2173
1.- TƯỞNG UẨN; 2.- VĂN THÙ SƯ LỢI 19 Tháng 8 2017 1646
CÔ GÁI CÓ ĐÔI MẮT THẦN KỲ 19 Tháng 8 2017 2063
CẬU BÉ NÉM ĐÁ 19 Tháng 8 2017 2390
1.- GÂY GỖ; 2.- CÔNG ƠN RẤT LỚN; 3.- PHÁP CỦA PHẬT LÀ PHÁP KHÔNG PHÓNG DẬT; 4.- BÍ QUYẾT GIẢI THOÁT 19 Tháng 8 2017 1628
TRẦN NHÂN TÔN 10 Tháng 8 2017 2502