• tinhtoa1
 • thanhanhniem1
 • amthat1
 • lailamtoduong1
 • thanhanhniem3
 • ttl1
 • daytusi
 • tranhducphat
 • phattuvandao1
 • vandao2
 • amthat3
 • ttl3
 • quetsan
 • benthayhocdao
 • tinhtoa2
 • thanhanhniem2
 • huongdantusinh
 • tamthuphattu
 • lopbatchanhdao
 • ThayTL
 • phattuvandao3
 • amthat2
 • khatthuc1
 • chanhungphatgiao
 • toduongtuyetson
 • vandaptusinh
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Am thất
 • Thầy Thông Lạc lai lâm tổ đường
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy tu sĩ
 • Tranh đức Phật
 • Phật tử vấn đạo Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc giảng đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc tại Hòn Sơn Thánh Tích
 • Thầy Thông Lạc quét dọn sân
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy cho các tu sinh
 • Thầy Thông Lạc trả lời tâm thư Phật tử
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc vấn đáp đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc viết sách
 • Tổ đường Tuyết Sơn
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
Hiển thị #
Tiêu đề Ngày đăng Lượt xem
1.- CÁCH GOM TÂM, TRÁNH BỊ VÔ KÝ; 2.- TÂM BẤT ĐỘNG KHÔNG PHẢI LÀ TÂM KHAM NHẪN 24 Tháng 3 2017 3676
NỖI ĐAU KHÔNG CỦA RIÊNG AI 24 Tháng 3 2017 1689
PHÁP MÔN ĐOẠN TẬN LẬU HOẶC 24 Tháng 3 2017 1965
PHÁP TU TRONG NGÀY THỌ BÁT QUAN TRAI 24 Tháng 3 2017 3040
1.- ĐOẠN TẬN LẬU HOẶC; 2.- PHẢI TỰ CỨU MÌNH; 3.- PHẢI TẬP SỐNG ĐÚNG 4 CÁCH 17 Tháng 3 2017 1529
HẠNH VÀ MINH 17 Tháng 3 2017 1906
LÒNG YÊU THUONG 17 Tháng 3 2017 1443
LÒNG YÊU THƯƠNG 17 Tháng 3 2017 1485
CÓ HAI LỘ TRÌNH 10 Tháng 3 2017 1313
1.- TÂM NHƯ ĐẤT; 2.- THẤY MA 10 Tháng 3 2017 2015
HẠNH ĐỨC VÀ TRÍ ĐỨC 10 Tháng 3 2017 1665
NHIẾP PHỤC THÂN TÂM 09 Tháng 3 2017 1442
ĐỆ TỬ NÓI XẤU THẦY 01 Tháng 3 2017 1572
BIẾT RÕ SỰ TÁI SINH TRONG TƯƠNG LAI 01 Tháng 3 2017 1989
NIẾT BÀN 01 Tháng 3 2017 2068
1.- BÁT THÁNH ĐẠO; 2.- BỐN THẦN TÚC; 3.- ÁI NGỮ 01 Tháng 3 2017 1447
BÀ LA MÔN 22 Tháng 2 2017 1640
TU ĐỊNH VÔ LẬU TRONG MỌI HÀNH ĐỘNG 22 Tháng 2 2017 5076
SAU KHI CHẾT, KHÔNG CÓ SỰ SỐNG 22 Tháng 2 2017 3291
1.- LÀM TRỤ TRÌ NÊN CẢNH GIÁC; 2.- KINH PHẬT MÀ HIỂU SAI NGHĨA LÀ MỘT TAI HỌA RẤT LỚN. 22 Tháng 2 2017 1686
1.- THẮNG TRÍ ĐOẠN TRỪ SẮC THÂN TỨ ĐẠI LÀ VÀO CỨU CÁNH; 2.- THẮNG TRÍ ĐOẠN TRỪ 3 CẢM THỌ ĐI VÀO CỨU CÁNH 16 Tháng 2 2017 2762
1.- THÔNG MINH; 2.- TU HÀNH TRÁNH PHÁP ỨC CHẾ TÂM; 3.- TRIỆU VONG TIẾP LINH; 4.- TỨ CHÚNG CỦA PHẬT 16 Tháng 2 2017 2214
KHÔNG SỞ HỮU 16 Tháng 2 2017 1645
ĐỨC KHÔNG THAM LAM 16 Tháng 2 2017 9748
GIÁC NGỘ CHÂN LÍ 27 Tháng 1 2017 1591
CHỨNG ĐẠT CHÂN LÍ 26 Tháng 1 2017 1987
KINH DUY MA CẬT KHÔNG PHẢI PHẬT THUYẾT 26 Tháng 1 2017 4027
DUYÊN SINH 26 Tháng 1 2017 1801
THƯ NGỎ SÁCH PHẬT GIÁO CÓ ÐƯỜNG LỐI RIÊNG 20 Tháng 1 2017 1336
HỦY BỎ NHỮNG GIỚI NHỎ NHẶT 20 Tháng 1 2017 1488
ĐỨC PHẬT THÍCH CA VỀ THĂM GIA ĐÌNH 20 Tháng 1 2017 4587
CHÂN LÝ TẬP ĐẾ TRONG TỨ DIỆU ĐẾ 20 Tháng 1 2017 1792
KINH SÁCH ĐẠI THỪA KHÔNG PHẢI PHẬT THUYẾT 12 Tháng 1 2017 1996
1.- TRONG 12 DUYÊN, THỨC NÀO LÀ LINH HỒN; 2.- THÙY MIÊN, TÙY MIÊN; 3.- TRẢ NỢ NHÂN QUẢ 12 Tháng 1 2017 2633
TU TỨ BẤT HOẠI TỊNH KHỎI TU ĐỊNH VÔ LẬU 12 Tháng 1 2017 1604
THẦY CHƠN QUANG GIẪM LẠI KIẾN TƯỞNG CỦA ĐẠI THỪA 12 Tháng 1 2017 1998
1/ TỨ NIỆM XỨ VÀ TỨ NIỆM XỨ; 2/ TÂM BẤT AN; 3/ THIẾU NGHỊ LỰC, NHIỆT TÂM VÀ ÁM THỊ 06 Tháng 1 2017 1773
KHÔNG TÁNH 06 Tháng 1 2017 1969
NGƯỜI MỚI TU CÓ SÁU ĐỨC CHÁNH HẠNH CẦN PHẢI TU TẬP 05 Tháng 1 2017 2038
PHẬT KHÔNG THUYẾT KINH DUY MA CẬT VÌ NÓ LÀ BỘ KINH PHI ĐẠO ĐỨC 05 Tháng 1 2017 2880
PHÁP THÂN HÀNH NIỆM NỘI: HƠI THỞ 12 Tháng 12 2016 2476
PHÁP MÔN THÂN HÀNH NIỆM 12 Tháng 12 2016 2281
PHÁP MÔN THÂN HÀNH NIỆM 12 Tháng 12 2016 3570
NGƯỜI TU SĨ CẦN PHẢI GHI NHỚ 08 Tháng 12 2016 1841
1.- TỨ CHÁNH CẦN; 2.- THIỀN XẢ TÂM; 3.- TRÍ NGU 08 Tháng 12 2016 1968
NƠI TRỞ VỀ 08 Tháng 12 2016 1699
CẬU BÉ TỪ SAO HỎA – BORISKA 08 Tháng 12 2016 11424
1.- CÁI TƯỞNG CỦA NGÀI LONG THỌLÀ CÁI HAY CỦA ĐẠI THỪA; 2.- TU KHÔNG PHẢI TỤNG KINH, NIỆM PHẬT, NGỒI THIỀN, NIỆM CHÚ, CÚNG BÁI. 02 Tháng 12 2016 2137
THÁNH GANDHI ĐÁNH RƠI CHIẾC GIÀY 02 Tháng 12 2016 3767
1.- DÙNG TƯỞNG TU TẬP; 2.- BỜ BÊN NÀY, BỜ BÊN KIA 02 Tháng 12 2016 1504