• khatthuc1
 • tinhtoa1
 • lailamtoduong1
 • lopbatchanhdao
 • benthayhocdao
 • thanhanhniem1
 • thanhanhniem2
 • toduongtuyetson
 • tinhtoa2
 • amthat2
 • amthat1
 • amthat3
 • daytusi
 • huongdantusinh
 • ThayTL
 • chanhungphatgiao
 • quetsan
 • phattuvandao1
 • tranhducphat
 • vandaptusinh
 • tamthuphattu
 • ttl3
 • phattuvandao3
 • vandao2
 • thanhanhniem3
 • ttl1
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc lai lâm tổ đường
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Tổ đường Tuyết Sơn
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Am thất
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy tu sĩ
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy cho các tu sinh
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc viết sách
 • Thầy Thông Lạc quét dọn sân
 • Phật tử vấn đạo Thầy Thông Lạc
 • Tranh đức Phật
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc trả lời tâm thư Phật tử
 • Thầy Thông Lạc tại Hòn Sơn Thánh Tích
 • Thầy Thông Lạc vấn đáp đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc giảng đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc
In bài này

Thời Khóa Tu Tập Cho Cư Sĩ Chuyên Tu

Lượt xem: 13027

(Trưởng lão Thích Thông Lạc, trích ĐVXP.8, TG. 2011, tr. 164-177)

Nguồn: Sách: Đường Về Xứ Phật - Tập 8

SÁNG:

7:00am – 7:30am: Ðịnh Niệm Hơi Thở + kinh hành

Thở đều 5 hơi thở, hơi thở bình thường, trong tư thế ngồi kiết già lưng thẳng, tâm chú ý hơi thở rất kỹ, theo dõi từng hơi thở một, không để mất hay gián đoạn sự theo dõi hơi thở tức là thất niệm. Nên nhớ kỹ trong thời gian này chỉ tu 5 hơi thở mà thôi, không tu nhiều hơn.

Trước khi thở 5 hơi thở, phải như lý tác ý hướng tâm nhắc:

“Tâm phải chú ý rất kỹ từng hơi thở một, không được xao lãng’’ hoặc “Tâm phải bám chặt hơi thở, không được lơi lỏng”.

In bài này

1.- VƯỢT DÒNG SANH TỬ; 2.- THIỀN THỨ TƯ; 3.- TÂM BẤTĐỘNG

Lượt xem: 203

(Trưởng lão Thích Thông Lạc, trích NLGPD I, TG. 2010, tr. 63-65; 121-124; 175-179)
link sách: NLGPD I

1.- VƯỢT DÒNG SANH TỬ

LỜI PHẬT DẠY:

“Ý muốn qua dòng sanh tử mà không tu tập theo pháp cấm giới” thì bị Ma Ba Tuần chiếm phần tiện lợi, đó là theo con đường đi tìm cầu Niết Bàn mong được giải thoát trọn không đạt kết quả, tự tạo tội lỗi và nghiệp báo cho mình, lại còn làm cho người khác đắm chìm trong tội lỗi và nghiệp khổ”. (Tăng Nhất A Hàm, tập 4, trang 179)

In bài này

LỜI NÓI ĐẦU ĐVXP TẬP 6

Lượt xem: 158

(Trưởng lão Thích Thông Lạc, trích ĐVXP, tập 6, TG. 2011, tr.05-17)
Link sách: ĐVXP, tập 6

Từ ngày có chương trình vấn đạo đến nay, những người có đủ duyên được đọc sách Ðường Về Xứ Phật, lần lượt họ đều hiểu thông đường lối tu hành của đạo Phật,

In bài này

GIỚI TƯỚNG GIỚI BÁT QUAN TRAI

Lượt xem: 188

(Trưởng lão Thich Thông Lạc, trích NCĐTHCNCS, TG. 2011, tr. 147-199)
link sách: NCĐTHCNCS

Ðây là giới tướng đức hạnh của Bát Quan Trai Giới. Vậy quý phật tử hãy lắng nghe cho kỹ, để sống một ngày một đêm cho trọn vẹn, khi đã hứa khả thọ giới.

In bài này

CHỨNG 4 THÁNH QUẢ NHỜ NHƯ LÍ TÁC Ý

Lượt xem: 179

(Trưởng lão Thích Thông Lạc, trích NPTCB, tập 4, TG. 2011, tr. 189-195)
link sách: NPTCB, tập 4

LỜI PHẬT DẠY:

“Thưa Hiền giả Sàriputta (Xá Lợi Phất) những pháp gì Tỳ kheo giữ giới cần phải như lí tác ý”?

Đang có 123 khách và không thành viên đang online

Lượt xem
622
Các bài viết
1348
Số lần xem các bài viết
2751064
50%Viet Nam Viet Nam
22.5%Australia Australia
21.3%United States United States
1.7%Japan Japan
0.8%Canada Canada
0.5%Germany Germany
0.4%France France
0.3%Netherlands Netherlands
0.2%Denmark Denmark
0.1%Kuwait Kuwait

Hôm nay: 488
Hôm qua: 931
Tuần này: 3307
Tuần trước: 6035
Tháng này: 18123
Tháng trước: 25560
Tổng cộng: 748200