• chanhungphatgiao
 • toduongtuyetson
 • thanhanhniem3
 • tamthuphattu
 • thanhanhniem1
 • vandao2
 • daytusi
 • ttl3
 • quetsan
 • tinhtoa1
 • tinhtoa2
 • amthat2
 • phattuvandao1
 • amthat1
 • benthayhocdao
 • vandaptusinh
 • amthat3
 • thanhanhniem2
 • tranhducphat
 • ThayTL
 • lailamtoduong1
 • phattuvandao3
 • lopbatchanhdao
 • khatthuc1
 • huongdantusinh
 • ttl1
 • Thầy Thông Lạc viết sách
 • Tổ đường Tuyết Sơn
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc trả lời tâm thư Phật tử
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc giảng đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy tu sĩ
 • Thầy Thông Lạc tại Hòn Sơn Thánh Tích
 • Thầy Thông Lạc quét dọn sân
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Phật tử vấn đạo Thầy Thông Lạc
 • Am thất
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Tranh đức Phật
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc lai lâm tổ đường
 • Thầy Thông Lạc vấn đáp đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy cho các tu sinh
 • Thầy Thông Lạc
In bài này

Thời Khóa Tu Tập Cho Cư Sĩ Chuyên Tu

Lượt xem: 4883

(Trưởng lão Thích Thông Lạc, trích ĐVXP.8, TG. 2011, tr. 164-177)

Nguồn: Sách: Đường Về Xứ Phật - Tập 8

SÁNG:

7:00am – 7:30am: Ðịnh Niệm Hơi Thở + kinh hành

Thở đều 5 hơi thở, hơi thở bình thường, trong tư thế ngồi kiết già lưng thẳng, tâm chú ý hơi thở rất kỹ, theo dõi từng hơi thở một, không để mất hay gián đoạn sự theo dõi hơi thở tức là thất niệm. Nên nhớ kỹ trong thời gian này chỉ tu 5 hơi thở mà thôi, không tu nhiều hơn.

Trước khi thở 5 hơi thở, phải như lý tác ý hướng tâm nhắc:

“Tâm phải chú ý rất kỹ từng hơi thở một, không được xao lãng’’ hoặc “Tâm phải bám chặt hơi thở, không được lơi lỏng”.

In bài này

TỪ BỎ TÂM THAM

Lượt xem: 57

(Trưởng lão Thích Thông Lạc, trích NLGPD, tập 4, TG. 2010, tr. 57-66)
Nguồn: NLGPD, tập 4

LỜI PHẬT DẠY

Ðiều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A La Hán nói đến, và tôi đã được nghe: “Này các Tỳ kheo, hãy từ bỏ một pháp. Ta bảo đảm cho các Ngươi không có tái sanh. Thế nào là một pháp? Tham, này các Tỳ kheo! Là một pháp các Ngươi hãy từ bỏ, Ta bảo đảm cho các Người không đi tái sanh”. (Kinh Thuyết Như Vậy, trang 413, Chương I, Tập Một Pháp)

In bài này

TIỀN THÂN

Lượt xem: 67

(Trưởng lão Thích Thông Lạc, trích ĐVXP, tập 10, TG.2011, tr. 357-359)
Nguồn: trích ĐVXP, tập 10

Hỏi: Kính bạch Thầy! Trong sách có nói về Tô Ðông Pha tiền kiếp trước là một thiền sư nổi tiếng. Vậy điều đó đúng hay sai? Và tại sao một thiền sư không tiến thân ở kiếp sau là một tu sĩ giải thoát mà phải lui lại làm một cư sĩ có vợ con?

In bài này

LỰC CỦA PHÁP HƯỚNG TÂM

Lượt xem: 67

(Trưởng lão Thích Thông Lạc, trích ĐVXP, tập 7, TG.2011, tr.95-97)
Nguồn: ĐVXP, tập 7

Hỏi: Kính thưa Thầy! Pháp hướng tâm do tưởng thức hay do ý thức hay do tâm thanh tịnh mà có lực mạnh như vậy? Như con vừa tác ý, sáu thức gom vào hơi thở là có một cái lực vô hình gom vào rất mạnh.

In bài này

DẪN TÂM VÀO ĐẠO

Lượt xem: 50

(Trưởng lão Thích Thông Lạc, trích ĐVXP, tập 7, TG.2011, tr.128-132)
Nguồn: ĐVXP, tập 7

Hỏi: Thưa Thầy, hiện nay việc Thầy bố thí cho chúng con, các cư sĩ mới, được nghe băng giáo án tu tập 61 cuốn Thầy soạn, đa số đều mong muốn được nghe để tổng quát nội dung của giáo án Thầy giảng như thế nào.

Đang có 58 khách và không thành viên đang online

Lượt xem
272
Các bài viết
870
Số lần xem các bài viết
1088098
61.8%Viet Nam Viet Nam
14.8%Australia Australia
10.9%United States United States
5%Israel Israel
1.2%Kuwait Kuwait
1.1%Japan Japan
1%Canada Canada
0.8%Germany Germany
0.8%France France
0.4%Sweden Sweden

Hôm nay: 46
Hôm qua: 391
Tuần này: 437
Tuần trước: 2389
Tháng này: 46
Tháng trước: 12484
Tổng cộng: 333161