• amthat1
 • ThayTL
 • chanhungphatgiao
 • tranhducphat
 • thanhanhniem2
 • quetsan
 • lopbatchanhdao
 • vandaptusinh
 • huongdantusinh
 • toduongtuyetson
 • daytusi
 • phattuvandao3
 • amthat2
 • khatthuc1
 • ttl1
 • tamthuphattu
 • thanhanhniem1
 • tinhtoa2
 • vandao2
 • tinhtoa1
 • ttl3
 • thanhanhniem3
 • phattuvandao1
 • benthayhocdao
 • amthat3
 • lailamtoduong1
 • Am thất
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc viết sách
 • Tranh đức Phật
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc quét dọn sân
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy cho các tu sinh
 • Tổ đường Tuyết Sơn
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy tu sĩ
 • Thầy Thông Lạc vấn đáp đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc trả lời tâm thư Phật tử
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc giảng đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc tại Hòn Sơn Thánh Tích
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Phật tử vấn đạo Thầy Thông Lạc
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc lai lâm tổ đường
In bài này

Thời Khóa Tu Tập Cho Cư Sĩ Chuyên Tu

Lượt xem: 6450

(Trưởng lão Thích Thông Lạc, trích ĐVXP.8, TG. 2011, tr. 164-177)

Nguồn: Sách: Đường Về Xứ Phật - Tập 8

SÁNG:

7:00am – 7:30am: Ðịnh Niệm Hơi Thở + kinh hành

Thở đều 5 hơi thở, hơi thở bình thường, trong tư thế ngồi kiết già lưng thẳng, tâm chú ý hơi thở rất kỹ, theo dõi từng hơi thở một, không để mất hay gián đoạn sự theo dõi hơi thở tức là thất niệm. Nên nhớ kỹ trong thời gian này chỉ tu 5 hơi thở mà thôi, không tu nhiều hơn.

Trước khi thở 5 hơi thở, phải như lý tác ý hướng tâm nhắc:

“Tâm phải chú ý rất kỹ từng hơi thở một, không được xao lãng’’ hoặc “Tâm phải bám chặt hơi thở, không được lơi lỏng”.

In bài này

GIỚI LUẬT

Lượt xem: 97

(Trưởng lão Thích Thông Lạc, trích Giới Đức Làm Người, tập 2, TG. 2010, tr. 274-276)
link sách: Giới Đức Làm Người, tập 2

Trong kinh Tương Ưng Ðức Phật dạy: “Phải thường hằng sống trong giới luật, thì sẽ chấm dứt khổ đau và làm chủ sống chết”.

In bài này

QUY Y TAM BẢO LÀ SAO

Lượt xem: 94

(Trưởng lão Thích Thông Lạc, trích ĐVXP, tập 9, TG.2011, tr.351-356)
link sách: ĐVXP, tập 9

Hỏi: Kính thưa Thầy! Ðối với người chưa từng biết Phật pháp là gì, nhưng đời sống của họ rất thiện. Vậy, họ có cần phải quy y Tam Bảo gieo duyên chủng tử Phật pháp hay không thưa Thầy?

In bài này

Y BÁT, GIỚI LUẬT, CÁCH ĐẢNH LỄ, THỌ THỰC

Lượt xem: 89

(Trưởng lão Thích Thông Lạc, trích HĐONCH, TG, 2011, tr.10-39)
link sách: HĐONCH

I.- OAI NGHI

1.- BÁT

Hỏi: Khi người tu sĩ đã vấn y thượng trên thân hoặc vắt y thượng trên vai, khi có sự việc tập trung giáo đoàn đến lớp học, hay đi ra ngoài đại giới thì người tu sĩ có được phép đi dép và đội mũ ấm hay không? Hiện tại khi có mang y thượng trên thân, thì có người đi dép có người không đi dép, còn đội mũ thì con thấy không có ai đội, như vậy con kính mong thầy chỉ dạy cho con được rõ?

In bài này

CÓ NĂM CÁCH SỐNG

Lượt xem: 115

(Trưởng lão Thích Thông Lạc, trích NLGPD, tập 3, TG. 2010, tr. 51-76)
link sách: NLGPD, tập 3

LỜI PHẬT DẠY

1/ Ta phải sống với tâm không cótưởng.

2/ Ta phải sống với tâm không động chuyển.

3/ Ta phải sống với tâm không chấn động.

4/ Ta phải sống với tâm không lý luận.

5/ Ta phải sống với tâm từ bỏ ngã mạn.

Đang có 30 khách và không thành viên đang online

Lượt xem
301
Các bài viết
1021
Số lần xem các bài viết
1378596
59.3%Viet Nam Viet Nam
19.8%Australia Australia
13.8%United States United States
1.2%Germany Germany
1.2%Japan Japan
1.1%Canada Canada
0.9%Kuwait Kuwait
0.5%France France
0.2%Sweden Sweden
0.1%Finland Finland

Hôm nay: 114
Hôm qua: 211
Tuần này: 1542
Tuần trước: 2721
Tháng này: 1542
Tháng trước: 13065
Tổng cộng: 393560