• phattuvandao3
 • amthat3
 • phattuvandao1
 • tranhducphat
 • lailamtoduong1
 • benthayhocdao
 • ttl1
 • amthat2
 • thanhanhniem1
 • tamthuphattu
 • huongdantusinh
 • vandaptusinh
 • khatthuc1
 • vandao2
 • thanhanhniem2
 • chanhungphatgiao
 • thanhanhniem3
 • daytusi
 • tinhtoa2
 • ThayTL
 • ttl3
 • toduongtuyetson
 • tinhtoa1
 • lopbatchanhdao
 • amthat1
 • quetsan
 • Thầy Thông Lạc vấn đáp đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Phật tử vấn đạo Thầy Thông Lạc
 • Tranh đức Phật
 • Thầy Thông Lạc lai lâm tổ đường
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc trả lời tâm thư Phật tử
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy cho các tu sinh
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc giảng đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc viết sách
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy tu sĩ
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc tại Hòn Sơn Thánh Tích
 • Tổ đường Tuyết Sơn
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Am thất
 • Thầy Thông Lạc quét dọn sân
In bài này

Thời Khóa Tu Tập Cho Cư Sĩ Chuyên Tu

Lượt xem: 9627

(Trưởng lão Thích Thông Lạc, trích ĐVXP.8, TG. 2011, tr. 164-177)

Nguồn: Sách: Đường Về Xứ Phật - Tập 8

SÁNG:

7:00am – 7:30am: Ðịnh Niệm Hơi Thở + kinh hành

Thở đều 5 hơi thở, hơi thở bình thường, trong tư thế ngồi kiết già lưng thẳng, tâm chú ý hơi thở rất kỹ, theo dõi từng hơi thở một, không để mất hay gián đoạn sự theo dõi hơi thở tức là thất niệm. Nên nhớ kỹ trong thời gian này chỉ tu 5 hơi thở mà thôi, không tu nhiều hơn.

Trước khi thở 5 hơi thở, phải như lý tác ý hướng tâm nhắc:

“Tâm phải chú ý rất kỹ từng hơi thở một, không được xao lãng’’ hoặc “Tâm phải bám chặt hơi thở, không được lơi lỏng”.

In bài này

KINH SÁCH ĐẠI THỪA KHÔNG PHẢI PHẬT THUYẾT

Lượt xem: 66

(Trưởng lão Thích Thông Lạc, trích NLGPD, tập 4, TG. 2010, tr. 125-132)
link sách:  NLGPD, tập 4

LỜI PHẬT DẠY:

“Này các Tỳ kheo! Có thể có Tỳ kheo nói: “Này Hiền giả, tôi tự thân nghe từ miệng Thế Tôn, tự thân lãnh thọ như vậy là pháp, như vậy là luật, như vậy là lời dạy của vị Ðạo sư”. Này các Tỳ kheo, các Ngươi không nên tán thán, không nên hủy báng lời nói của Tỳ kheo ấy.

In bài này

1.- TRONG 12 DUYÊN, THỨC NÀO LÀ LINH HỒN; 2.- THÙY MIÊN, TÙY MIÊN; 3.- TRẢ NỢ NHÂN QUẢ

Lượt xem: 75

(Trưởng lão Thích Thông Lạc, trích ĐVXP, tập 9, TG.2011, tr.224-227; tr.274-275; tr.340-342)
link sách: ĐVXP, tập 9

1.- TRONG 12 DUYÊN, THỨC NÀO LÀ LINH HỒN 

Hỏi: Kính bạch Thầy! Xin Thầy chỉ dạy “Thức” trong 12 nhân duyên và “thức” nào mà người vô minh cho là linh hồn? Họ dựa vào gì?

In bài này

TU TỨ BẤT HOẠI TỊNH KHỎI TU ĐỊNH VÔ LẬU

Lượt xem: 63

(Trưởng lão Thích Thông Lạc, trích ĐVXP. tập 2, TG.2011, tr.72-74)
link sách: ĐVXP. tập 2

HỏiKính thưa Thầy! Khi tâm còn tham, sân, si, mạn, nghi, con tu Tứ Bất Hoại Tịnh thì tâm con được giải thoát rồi, thì con khỏi tu Ðịnh Vô Lậu được không?

In bài này

THẦY CHƠN QUANG GIẪM LẠI KIẾN TƯỞNG CỦA ĐẠI THỪA

Lượt xem: 74

(Trưởng lão Thích Thông Lạc, trích NPTCB, tập 2, TG. 2011, tr.108-111)
link sách: NPTCB, tập 2

Hỏi: Thầy Chơn Quang nói rằng, con đường đạo Phật trong tương lai thứ nhất là phải tôn kính Phật thật nhiều thì mới chứng đạo được.

Đang có 20 khách và không thành viên đang online

Lượt xem
380
Các bài viết
1256
Số lần xem các bài viết
2124303
53.8%Viet Nam Viet Nam
22.3%Australia Australia
16.8%United States United States
2.3%Japan Japan
0.8%Germany Germany
0.6%Canada Canada
0.6%France France
0.4%China China
0.3%Hong Kong Hong Kong
0.2%Kuwait Kuwait

Hôm nay: 95
Hôm qua: 549
Tuần này: 644
Tuần trước: 3889
Tháng này: 9714
Tháng trước: 16185
Tổng cộng: 560039