• tinhtoa2
 • amthat3
 • chanhungphatgiao
 • amthat2
 • khatthuc1
 • tamthuphattu
 • huongdantusinh
 • vandao2
 • thanhanhniem1
 • ThayTL
 • quetsan
 • toduongtuyetson
 • lailamtoduong1
 • amthat1
 • phattuvandao1
 • phattuvandao3
 • ttl1
 • vandaptusinh
 • thanhanhniem3
 • thanhanhniem2
 • ttl3
 • tinhtoa1
 • benthayhocdao
 • lopbatchanhdao
 • tranhducphat
 • daytusi
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc viết sách
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc trả lời tâm thư Phật tử
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy cho các tu sinh
 • Thầy Thông Lạc giảng đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc quét dọn sân
 • Tổ đường Tuyết Sơn
 • Thầy Thông Lạc lai lâm tổ đường
 • Am thất
 • Phật tử vấn đạo Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc vấn đáp đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc tại Hòn Sơn Thánh Tích
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Tranh đức Phật
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy tu sĩ
In bài này

Thời Khóa Tu Tập Cho Cư Sĩ Chuyên Tu

Lượt xem: 9989

(Trưởng lão Thích Thông Lạc, trích ĐVXP.8, TG. 2011, tr. 164-177)

Nguồn: Sách: Đường Về Xứ Phật - Tập 8

SÁNG:

7:00am – 7:30am: Ðịnh Niệm Hơi Thở + kinh hành

Thở đều 5 hơi thở, hơi thở bình thường, trong tư thế ngồi kiết già lưng thẳng, tâm chú ý hơi thở rất kỹ, theo dõi từng hơi thở một, không để mất hay gián đoạn sự theo dõi hơi thở tức là thất niệm. Nên nhớ kỹ trong thời gian này chỉ tu 5 hơi thở mà thôi, không tu nhiều hơn.

Trước khi thở 5 hơi thở, phải như lý tác ý hướng tâm nhắc:

“Tâm phải chú ý rất kỹ từng hơi thở một, không được xao lãng’’ hoặc “Tâm phải bám chặt hơi thở, không được lơi lỏng”.

In bài này

1.- THÔNG MINH; 2.- TU HÀNH TRÁNH PHÁP ỨC CHẾ TÂM; 3.- TRIỆU VONG TIẾP LINH; 4.- TỨ CHÚNG CỦA PHẬT

Lượt xem: 63

(Trưởng lão Thích Thông Lạc, trích ĐVXP, tập 7, TG.2011, tr.148-151; tr.256-257; tr.340-342; tr.359-361)
Link sách: ĐVXP, tập 7

1.- THÔNG MINH

Hỏi: Kính thưa Thầy! Kinh nhân quả dạy mang dầu, nến thắp sáng điện Phật (Tam Bảo) kiếp sau sanh ra làm người được thông minh, lời dạy ấy có đúng không? Xin Thầy dạy bảo.

In bài này

KHÔNG SỞ HỮU

Lượt xem: 40

(Trưởng lão Thich Thông Lạc, trích NPTCB, tập 3, TG. 2011, tr.120-126)
link sách: NPTCB, tập 3

LỜI PHẬT DẠY

Ai quá, hiện, vị lai
Không một sở hữu gì
Không sở hữu, không nắm
Ta gọi Bà La Môn”. 
(Kinh Pháp Cú Phẩm Bà La Môn).

In bài này

ĐỨC KHÔNG THAM LAM

Lượt xem: 38

(Trưởng lão Thích Thông Lạc, trích ĐĐLN. tập 2ập 2, TG. 2011, tr. 137-284)
link sách: 

1.- THAM LAM LÀ HÀNH ĐỘNG HẠI MÌNH

“Tham lam” là một hành động tự làm hại mình. Các bạn có tin lời nói của chúng tôi chăng?

In bài này

1.- THẮNG TRÍ ĐOẠN TRỪ SẮC THÂN TỨ ĐẠI LÀ VÀO CỨU CÁNH; 2.- THẮNG TRÍ ĐOẠN TRỪ 3 CẢM THỌ ĐI VÀO CỨU CÁNH

Lượt xem: 34

(Trưởng lão Thích Thông Lạc, trích NLGPD, tập 4, TG. 2010, tr. 308-311; 312-318)
link sách: NLGPD, tập 4,

1.- THẮNG TRÍ ĐOẠN TRỪ SẮC THÂN TỨ ĐẠI LÀ VÀO CỨU CÁNH

LỜI PHẬT DẠY:

“Nhưng này Aggivessana, thân này có sắc, do 4 đại thành, do cha mẹ sinh ra, nhờ cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường biến hoại, phân toái, đoạn tuyệt, hoại diệt, cần phải được quan sát, là vô thường, khổ, như bệnh, như cục bướu, như mũi tên, như điều bất hạnh, như bệnh chướng, như kẻ địch, như phá hoại, là không, là vô ngã. Khi vị ấy quán sát thân này là vô thường, là khổ, như bệnh, như cục bướu, như mũi tên, như điều bất hạnh, như bệnh chướng, như kẻ địch, như phá hoại, là không, là vô ngã; thời thân: thân dục, thân ái, thân phục tùng được đoạn trừ, đoạn diệt”. (Kinh Trung Bộ, tập II, trang 350, kinh Trường Trảo)

Đang có 22 khách và không thành viên đang online

Lượt xem
429
Các bài viết
1268
Số lần xem các bài viết
2196329
53.1%Viet Nam Viet Nam
22.3%Australia Australia
17.2%United States United States
2.4%Japan Japan
0.9%Germany Germany
0.8%Canada Canada
0.6%France France
0.2%Kuwait Kuwait
0.2%China China
0.1%United Kingdom United Kingdom

Hôm nay: 69
Hôm qua: 765
Tuần này: 834
Tuần trước: 4765
Tháng này: 13851
Tháng trước: 17572
Tổng cộng: 580397